ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይ ካብ ሓላፍነታ ክትወርድ ትሕተት

ተሬዛ መይ ኣብ መድረኽ Image copyright Jeff Overs/BBC
ናይ ምስሊ መግለጺ ሓሙሽተ ኣብ መደረ ተሬዛ መይ ዝተበላሸዉ ነገራት

ናይ ሰልፊ ቶሪ ኣባላት ባይቶ፡ ንቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሬዛ መይ፡ ካብ ስልጣና ክትወርድ ምጽውዖም "ምሉእ መሰል ኣለዎም' ክብል ናይቲ ሰልፊ ናይ ቀደም ኣቦ መንበር ንቢቢሲ ገሊጹ።

ግራንት ሻፕስ፡ ሓደ ካብቶም ንወይዘሮ መይ ንናይ መሪሕነት ምርጫ ክትጽውዕ ከእምንዋ ዝጽዕሩ ዘለዉ ኣስታት 30 ዝኾኑ መራሕቲ ከም ዝኾነ ተኣሚኑ።

ድሕሪ'ቲ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዘጋጠሞ መደረኣ፡ ኣባላት ካቢነ ምኒስተራት ኣብ ዙርያ እታ ቀደመይቲ ሚኒስተር ደው ብምባል ደገፎም ክገልጹላ ጸኒሖም'ዮም።

ማይክል ጎቭ ብወገኑ፡ ንሳ "ንእድቲ" መራሒት ምዃናን፡ ሰፊሕ ደገፍ ከም ዘለዋን ብምግላጽ "ካሳብ ዝደለየቶ እዋን" ክትጸንሕ ኣለዋ ክብል ይምሕጸን።

ናይ ኣከባቢ ጸሓፊ (ሚኒስተር) ንናይ ቢቢሲ ሬድዮ 4 መደብ 'ቱደይ' (ሎሚ) ከምዝበሎ፡ "እቶም ኣዝዮም ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶን ብምልኦም ኣባላት ካቢነን" ነታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ከምዝድግፉ ገሊጹ።

"ንእድቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር'ያ ኮይና ዘላ፡ ተስፋ እገብር ድማ ንዝመጽእ ዓመታት በዚ ዘላቶ ክትቅጽል" ድሕሪ ምባል፡ "ናይ መሪሕነት ወረታት ምልባዕ፡ ኣብ ፓለቲካ: እቲ ኣሰልቻዊ ዜና'ዩ" ይብል።

ናይ መሪሕነት ምርጫ ክግበር እንተኾይኑ 48 ኣባላት ባይቶ፡ ነቲ ኣቦ መንበር ሽማገለ 1922 ናይቶም ዳሕረዎት ናይ ቶሪ ኣባላት ባይቶ ክጽሕፍሉ ኣለዎም።

እቲ ካብ 2012 ክሳብ 2015 ካልኣይ ኣቦ መንበር ናይቲ ሰልፊ ዝነበረ ሚስተር ሻፕስ፡ ክሳብ ሕጂ ዝተሰደ ደብዳበ ከምዘየለን፡ እንተኾነ ግን ቁጽሪ ናይቶም ብመሪሕነት ተሬዛ መይ ዘይዓገቡ ኣባላት ይውስኽ ከምዘሎ ተዛሪቡ።

"ዝእለሙ ዘለዉ ሽርሕታት"

ንሱ ንቢቢሲ ከምዝበሎ፡ እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር "ኣዝያ ጭዋ ሰብ'ያ" እንተኾነ ግን፡ በቲ ዝወሰደቶ ህጹጽ ሃገራዊ ምርጫ ተጣሊዓን ከሲራን'ያ።

"ሕጂ ግዚኡ መጺኡ'ሎ። ነገራት ኣብ ዘይሰርሑሉ ዘለዉ እዋን፡ ትም ኢልካ ክትቅጽል ኣይትኽእልን። እቲ ፍታሕ ርእስኻ ኣብ ሑጻ ምቕባር ኣይኮነን" ክብል ንሬድዮ 4 ገሊጹ።

እታ ሃገር መሪሕነት ትጠልብ ከምዘላን፡ እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ሳምንታት ዘጋጠመ ኩነታት ዘርእዮ እንተሎ ከኣ "ክኸውን ከም ዘይክአል" ኣተንቢሁ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ፍሉጥ ቀያዓይ፣ ቅጥዒ 45 ንተሬዛ መይ እናቐበለን

ሚስተር ሻፕስ ከምዝብሎ፡ ሊስታ ናይቶም ዘይዕጉባት 5 ናይ ቀደም ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት ዘካተተ'ዩ። ዋላኳ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራት እንተ ዘይየለዉ፡ "ብስቱር" ግን ብዙሓት ካብኣቶም ስክፍታታቶም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን።

እቶም ብጾቱ ካብ ኩሉ ጫፋት ናይቲ ሰልፊ ኮይኖም፡ ንብሪግዚት ዝድግፉን ኣብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንጽናሕ ዝብሉን ምዃኖም ወሲኹ ይሕብር።

ሚስተር ሻፕስ ንመደብ 'ቱደይ' ከምዝበሎ፡ ኣብ መጀመርታ ውጥኖም ጸገማት ምእንቲ ከይፈጥረላ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ናይ 1922 ሽማገለ ዝጽሕፉ፡ ብስቱር ናብታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ክኸዱ ምኻኖም ይዛረብ። እንተኾነ ግና፡ ኣከብቲ ኣባላት እቲ ሰልፊ ኣብ ባይቶ እታ ሃገር፡ ንታይምስ ዝበሃል ጋዜጣ ከም ዝሓበርዎ፡ ንሱ ቀንዲ ኣሳሳዪ ናይቲ ውዲት'ዩ።

ሓደ ካብቶም ንተሬዛ መይ ዝድግፉ ዘለዉ፡ ጸሓፊ ካቢነ ሚኒስተር ዳሜን ግሪን እዩ።

ሓደ "ዓንጃል" መደረኣ ኣቋሪጽዎ ኢልካ ነቲ ሓላፍነት ብቕዕቲ ኣይኮነትን ምባል "ሃጠውቀጠዉ'ዩ" ብምባል ይዛረብ።

"ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ስራሓ ንምስራሕ ኣንቂዳ ከም ዘላ ይፈልጥ'የ፡ ጉቡኣ ምዃኑ ስለእተፈልጥ" ክብል ንናይ ቢቢሲ ዋን (ሓደ) መደብ ሕቶ (ኮሽን ታይም) ገሊጹ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ተሬዛ መይ

"ክትቅጽል'ያ ጥራይ ዘይኮነ፡ ነዚ መንግስቲ'ዚ ዕዉት ክትገብሮ'ያ"።

እቲ ናይ ሰልፊ ዋዕላ፡ ድሕሪ'ቲ ሰልፋ ዝኸሰረሉን ኣባላት ባይቶ ናይቲ ሰልፊ ዝተሳዕርሉን ህጹጽ ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ዝወሰደቶ ውሳነ፡ ስልጣና ኣብቲ ሰልፊ ዳግማይ ከተሐይል ትጽቢት ዝተገብረሉ'ዩ ነይሩ።

እንተኾነ ግና፡ ብዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ዝተሰናኸለ'ዩ ነይሩ። ምስቲ ዘየቋርጽ ሰዓል ምቅላሳ ጥራይ ከይኣኽላ፡ ሓደ ኣኼስ (ፕራንክስተር)'ውን ናይ ስራሕ መሰናበቲ ወረቐት ብምሃብ ኣተዓናቒፍዋ። መዓስ እዚ ጥራይ፡ እቲ ከም ድሕረ-ባይታ ዝተጠቕመትሉ ጽሑፍ'ውን በብሓደ ክረግፍ ጀሚሩ።

ወኪል ቢቢሲ ሎራ ኩንስበርግ ከም ዝሓበረቶ፡ ዋላኳ ብዙሓት ኣባላት ባይቶ ኣብ ስልጣና ክትጸንሕ ዝድግፉ እንተኾኑ፡ ዝእለሙ ዘለዉ ሸርሕታት ከም ዘለዉን ገለ ኣባላት ባይቶ ደገፍ ብምትእኽኻብ ብስቱር ናብታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብምኻድ፡ ካብ ስልጣና ክትእለ ክሓትዋ ፈቲኖም ነይሮም። እዚ ግና እኹል ቁጽሪ እንተረኺቦም ጥራይ ክገብርዎ'ዩ እቲ ሓሳብ።

ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት (ሆም ኦፊስ) ኣምበር ሩድ ንቴለግራፍ ዝበሃል ጋዜጣ ከም ዝገለጸቶ፡ "ንሕና፡ ናይ ተሬዛ መይ መንግስቲ [ምምሕዳር] እንህቅኖ ብልጽግቲ፡ ውሕስትን ሓድነት ዘለዋን ሃገር ንምርግጋጽ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ምጽራግ'ዩ። እዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነታ። ስለዚ [ኣብ ቦታኣ] ክትጸንሕ ኣለዋ"።

እንተኾነ ግን "ከም ዝመስለኒ፡ ክትወርድ ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ሓያሎ ሰባት ክህልዉ'ዮም" ክብል ናይ ቀደም ሚኒስተር ዝነበረ ኤድ ቫይዘይ ብሓሙስ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት