ደሃይ 4፡ "ናይ ሰብ ሃገር ናይ ሰብ እዩ፡ ዘለኹሉ መዕቆቢ ዳርጋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይነብር ከምዘለኹ እዩ"

መዓስከር ስደተኛታት ካኩማ፡ኬንያ
ናይ ምስሊ መግለጺ መዓስከር ስደተኛታት ካኩማ፡ ኣብ በረኻ ሰሜናዊ ኬንያ ይርከብ።

ስደት ዋላ እኳ ህይወተይ እንተትረፈለይ፡ እቲ ናብራ ግን ኣዝዩ መሪር እዩ።

ዱሬሶ ሞሲሳ እበሃል። ኣብ ግዝኣት ቱርካና ኬንያ፡ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ካኩማ እየ ዝነብር።

ኣብዚ መዓስከር ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጽኡ ልዕሊ 200 ሽሕ ስደተኛታት ይነብሩ።

ኣብ ካኩማ ምንባር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እቲ ከባቢ በረኻ ብምዃኑ፡ ዋዒ እቲ ከባቢ ብማእከላይ 30 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ይበፅሕ። ኣብዚ መዓስከር'ዚ ንዓሶን ካልእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንቃላዕ።

ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ካኩማ፡ ዝተፈላለዩ መርዛማት ኣትማን ይርከቡ። በዞም መርዛማት ተሰሓብቲ እንስሳት ተነኺሶም ዝሞቱ ብዙሓት እዮም።

ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃዲመ እየ ናብዚ መጺአ። ደጋፊ ኦነግ ኢኻ ኢሎም ን 8 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣከላቢቶም ፈቲሖምኒ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፀአይ እውን፡ ይከታተሉኒ ነይሮም። ምክትታሎም ሰላመይ ኣስኢኑኒ። ኣብ ዝኸድኩዎ ይፀናተዉኒ።

ድሕሪ እዚ ህይወተይ ንምድሓን ክብል ሃገረይ ገዲፈ ተሰዲደ። ካብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናብ ኬንያ መፂአ። ካብ ሃገረይ ካብ ዝወፅእ 11 ዓመታት ገይረ ኣለኹ። ኣብ ስደት፡ እሞ ድማ ንምንባር ኣብ ዘይምች መዓስከር ካኩማ 11 ዓመታት ምሕላፍ፡ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ንማንም ግልፂ እዩ።

መዓስከር ካኩማ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ቑሸታት ኣለውዎ። ካኩማ 1፣ ካኩማ 2 ን3 ተባሂሎም ድማ ይፅውዑ። ኣነ ድማ ኣብ ካኩማ 1 እየ ዝነብር።

ኣብ መዓስከር ካኩማ 1፡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝመጽኡ ስደተኛታት ይነብሩ። ንሕና እንነብረሉ ቦታ፡ ካብ ካልኦት ቑሸታት ብዝሐሸ መልክዑ ተኽልታት ኣለውዎ። ቅድሜና ዝነበሩ ስደተኛታት ዝተኸልዎም እዮም።

እዞም ተኽልታት ሙቐት እቲ ከባቢ ቁሩብ ስለዘዝሕሉልና፡ ኩለና ብዝተኽኣለና መጠን ንመስተ ካብ ንዕደሎ ማይ ነኪና ብምስታይ ንሕብሕቦም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ካኩማ፡ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውን ስደተኛታት ይርከቡ።

ካብ ዓዲ፡ ዝያዳ ኩሉ ንስድራይ እናፍቖም። ልዕሊ'ቲ ንዓመታት ዝበፅሓኒ ስቓይ፡ ከይደለኹ ካብ ስድራይ ምፍላየይ ኩሉ ግዜ የሕዝነኒ።

ዋላ እኳ ኣብዚ ከም ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ዝበፅሓኒ ዝነበረ ስቓይን ድብደባን እንተዘይሃለወ፡ ካብዚ መዓስከር ናብ ዝኾነ ቦታ ክንቀሳቐስ ስለዘይኽእል ግና፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለኹ እዩ ዝስመዓኒ።

ኣብ ህይወተይ ፅቡቕ ነገር ተፈጢሩ ዝብሎ ነገር እንተሃለወ፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ኣቦ ጓል ምዃነይ እዩ። ዓይኒ ውላደይ እንትረኢ ሓጎስን ሰላምን እስመዓኒ። ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመኒ ፀገምን ስቓይን ዝርሰዖ ብዛዕባ ጓለይ እንትሓስብ እዩ።

ንቐፃሊ ዝሐሸ ህይወት ከጋጥመኒ ከምዝኽእል እተስፎ።

ኣብዚ መዓስከር ስደተኛታት ኣብ ዘሎ ትካል፡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብምስራሕ ብዝረኽቦ ንእሽተይ ገንዘብ ጓለይ እናዕበኹ እርከብ።

ኣብዚ ብዙሕ ስለዝፀናሕኹ፡ ምግብታት ኬንያ ብደንቢ ለሚደዮም እየ። ኡጋሊ ብካውሎን ሓምልን ምርጫይ እዩ።

እንተዝከኣል እሞ ብዝኾነ ተኣምር ኣብ ቅፅበት እንትዘፍጠር፡ ዓርሰይ ምስ ጓለይ፡ ኣብ ከተማ ኣምቦ ምስ ዘለዉ ስድራይ እንተዝረኽቦ ሓጎሰይ ወሰን ኣይምሃለዎን ነይሩ።