ኣፍ ደገ ቤት-ትምህርቲ ዘይረገፃ 15 ሚልዮን ደቀንስትዮ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

15 ሚልዮን ደቀንስትዮ ዓለምና ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ረጊጸን ኣይፈልጣን

ኣስታት ክልተ ሲሶ ዓቕመ ኣዳም መሃይማን ዓለምና ደቀንስትዮ እየን። ኣብ 2014፡ ካብ ነፍሲ ወከፍ 100 ደቀተባዕትዮ እተን 94 ደቀንስትዮ መባእታ ትምህርተን ዛዚመን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት