ኢትዮጵያዊት ዲዛይነር ኮኮብ ተዓዋቲት ሽልማት ምሩጽ ስርሓት ዲዛይነራት ምብራቕ አፍሪቃ 2017 ኮይና

ኮከብ ሽልማታ ሒዛ Image copyright koki designs

ኢትዮጵያዊት ዲዛይነር ኮኮብ ዘመድ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ሽልማት ፋሽን 'ብልፅቲ ዲዛይነር ምብራቕ ኣፍሪቃ 2017' ኮይና ተመሪፃ።

እዚ ውድድር ንኣዋርሕ ኣብ ድሕረ ገጻት መርበባት ሓበሬታ ድምፂ ክወሃበሉ ድሕሪ ምፅናሕ፡ውሳነ ዳያኑ ሰብ ሞያ እቲ ዘፈር (ዓውዲ) ተወሲኽዎ ፍፃመ ረኺቡ።

ናይዚ ሽልማት ሓደ ዘርፊ ዝኾነ ውድድር ብሉፃት ዲዛይነራት ምብራቕ አፍሪቃ 2017 ድማ፡ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ትነብር ኢትዮጵያዊት ኮኮብ ዘመድ ተዓዋቲት ኮይና።

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ መፈፀምታ እዚ ውድድር፡ ኮኮብ ምርኢት፡ ፋሽን ብምቕራብ፡ ሽልማታ ካብ ኣዳለውቲ ተቐቢላ።

ኮኮብ ዘመድ ነዚ ሽልማት'ዚ ንምርካብ፡ ካብ ኬንያ፣ ሩዋንዳን ታንዛንያን ምስ ዝተመረፃ ሰብ ሞያ ቅዲ'ያ ተነሓኒሓ።

ዕላማ እዚ ሽልማት'ዚ፡ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ናይ ባዕሎም ምልከታ ተጠቒሞም ፡ ልዑል ተራ ንዘበርከቱ ዲዛይነራት ክብሪ ንምሃብ እዩ።

ረቛሒታት እቲ ውድድር ድማ ሓድሽ ፈጠራ፣ ፅቡቕ ኣከናብታ (ኣወዳድኣ) ዲዛይን፣ ውልቀ ምልከታን ንኻልኦት መርኣያ ምዃንን ዝብሉ እዮም።

ኮኮብ፡ ካብ 2009 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ጀሚራ፡ ኣብ ዘጣየሸቶ 'ኮኪ ዲዛይንስ' ኣልባሳት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ብምውህሃድ ባህሊ ኣፍሪቃ፡ ብቅዳ ተተኣሳስር።

ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝመጽአ ኣከዳድና ኬንያውያን ዳያኑ፡ ተምሳሌት ነፃነት ብዝኾነ ካባ፡ ንፈለማ እዋን ዝተቐየረ፡ ብ'ኮኪ ዲዛይንስ' እዩ።

Image copyright Adele Dejack
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብቲ ውድድር ኣብ ኢንዱስትሪ ፋሽን ኣብ 13 ዘፈራት ዝተዓወቱ ተሸሊሞም እዮም።

ኣከዳድና ኬንያውያን ዳኛታት ዝቐየረት ኢትዮጵያዊት

ካብ ክዳን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ብተወሳኺ፡ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዘዋህዱላ ባህላውን ዘመናው ክዳውንቲ ተዳሉ።

ንደቂ ኣንስትዮ፣ ንደቂተባዕትዮን ቆልዑን፡ ንፍሉይ ምድላው፣ ንስራሕን ንበዓላትን ዝኾኑ ቅድታትት ብምቕራፅ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ምርኢታት ፋሽን ተርኢ፡ ንዕዳጋ እውን ተቕርብ።

ናይ ኢትዮጵያ ባህላዊ ጨርቅታትን ጥልፍታትን፡ ምስ ካልኦት ዘመናዊ ጨርቅታት ብምውሃድ፡ ኩሉ ግዜ ዝኽደኑ ዓይነታት ክዳውንቲ እናዳለወት ፀኒሓ እያ።

ኣብዞም ስራሕታ " ናይ ቀደም ባህላዊ ክዳውንቲ ምስዚ ናይዚ ዘመን ክዳውንቲ ብምውሃድ ምዕባይ እምበር፡ ንዕኦም ገዲፍካ ብሓድሽ ክትካእ የብሉን" ዝብል መትከል ኣለዋ።


ተወሳኺ ዛንታ