ሚንስትር ጥዕና ቱኒዝያ ስሊም ቻከር፡ ንሰናይ ምግባር ድሕሪ ምጉያዮም ዓሪፎም

ስሊም ቻከር ኣብ ፓርላማ - 11 መስከረም 2017 Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ስሊም ቻከር ንዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራሕ እዮም ሚኒስትር ጥዕና ቱኒዝያ ኮይኖም።

ሕማም መንሽሮ ንምቅላስ ብገበርቲ ሰናይ ኣብ ዝተዳለወ ማራቶን ዝተሳተፉ ሚንስትር ጥዕና ቱኒዝያ ብድኻም ልቢ ህይወቶም ሓሊፉ።

ወዲ 56 ዓመት ስሊም ቻከር 500 ሜትሮ ምስጎየዩ ቃንዛ ተሰሚዕዎም፡ ናብ ሆስታል ብምኻድ ኣብ ሕክምና በጺሖም፡ እናተሓከሙ ኣብ መንጎ ከምዝሞቱ፡ ሚንስትር ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጡ።

ቀዳማይ ሚንስትር ቱኒዝያ ዮሱፍ ቻሄድ" ስሊም ሓወይን መሳርሕተይን እዩ። ኣብ ዝድነቕ ሰብኣዊ ተግባር እናተሳተፈ ከኣ'ዩ ሞይቱ" ብምባል ሓዘኖም ገሊፆም።

ብሕማም መንሽሮ ንዝሳቐዩ ህፃናት ክሊኒክ ንምህናፅ ዝተዳለወ እዚ ውድድር ማራቶን፡ ኣብ ከተማ ናቤዩል ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት እዩ ተኻይዱ።

ስሊም ቻከር፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ ቱኒዝያ ለውጢ ካቢኔ ድሕሪ ምክያዱ እዮም ሚኒስትር ጥዕና እታ ሃገር ኮይኖም ዝተሾሙ።

እቶም ሚኒስትር ቅድም ክብል፡ ሰራሕተኛ ባንኪ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ንነዊሕ ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሑ ዛይን ኣል-አብዲን ቤን፡ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ካብ ስልጣን ምስተኣልዩ፡ ስሊም ቻከር ሚኒስትር ፋይናንስ፣ ስፖርትን መናእሰይን ብምዃን እውን ኣገልጊሎም እዮም።

ምልክታት ድኻም ልቢ

  • ኣብ ደረትን ኣብ ማእከል ከባቢ ደረትን ቃንዛ ምህላው፣ ውጥረት ወይ ድማ ጭንቀት
  • ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰብነት ሕማም ምህላው፡ ካብ ከባቢ ኣፍ-ልቢ ዝብገስ ቃንዛ፡ ኣብ የማናይን ፀጋማይን ኢድ፣ መንጋጋ፣ ክሳድ፣ ናብ ከባቢ ሕቖን ከብድን ዝኸይድ ዝመስል ቃንዛ። ብኣብዝሓ ግዜ ድማ እዚ ስቓይ ኣብ ፀጋማይ ኢድ የጋጥም።
  • ምፍኳስን ምድንዛዝን ርእሲ
  • ምርሃፅ
  • ሕጽረት ምትንፋስ
  • ምዕውልዋል ወይ ድማ ተምላስ ምህላው
  • ብሓፈሻ ዘይምርግጋእ
  • ምስዓልን ምስሓግን

ሕማም ደረት ኣብዝሓ ግዜ ዋላ እኳ ከቢድ እንተኾነ፡ ሓደ ሓደ ሰባት ከም ምግቢ ዘይምጥሓን ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ሕማማት ጥራሕ ክስመዖም ይኽእል። ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣረጋውያንን ሕሙማት ሽኮርን ቃንዛ ኣፍ-ለቢ ከይህሉ ይኽእል።

ምንጪም: NHS

ተመሳሳሊ ዛዕባታት