ቤት ፍርዲ ህንዲ፡ ምስ ትሕቲ ዕድመ ዝግበር ፆታዊ ርክብ፡ ዝእግድ ሓድሽ ሕጊ ኣውፂኡ

መርዓ ህፃናት ህንዲ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሕጋዊ መርዓ ጓል ኣንስተይቲ ህንዲ 18 ዓመት እዩ። ብምኸንያት መርዓ ንዝፍፀም ዓመፅ ግና ከም ጥቕዓት ኣይረኣን።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ህንዲ፡ ደቂ ተባዕትዮ እታ ሃገር፡ ትሕቲ ዕድመ ምስ ዝኾና ኣንስቶም ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ዝፈቅድ ዝነበረ ሕጋዊ ዓንቀፅ እታ ሃገር ሰሪዙዎ።

ምስ ጓል ኣንሰተይቲ ግዱድ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ዝድግፍ ዝነበር ነባር ዓንቀፅ፡ ወዲ ተባዕታይ ህንዲ፡ ልዕሊ 15 ዓመት ምስ ዝኾና በዓልቲ ቤቱ ፆታዊ ርክብ ንክፍፅም ዝፈቅድ እዩ ነይሩ።

ኣብ ህንዲ ዋላ'ኳ ኣብ 18 ዓመት ሕጋዊ መርዓ ክካየድ ዝፍቀድ እንተኾነ፡ ብምኽንያት መርዓ፡ ኣገዲድካ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ግና ከም ጥቕዓት ኣይረአን ነይሩ።

እዚ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ፡ ብተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ እንትነኣድ፡ እዚ ሓድሽ ሕጊ ንምትግባር ከቢድ ክኸውን ከምዝኽእል ግና ፀብፃባት ይሕብሩ።

እዚ ውሳነ መጋባእያ ህንዲ፡ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ፡ ብሰብኡተን ፆታዊ ርክብ ንክፍፅማ ድሕሪ ምግዳደን፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ገበን ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ንሰብኡተን ብሕጊ ክሓታ ከምዝኽእሉ ኣገንዚቡ።

" እዚ ዓብይ ውሳነ፡ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ህፃናት ህንዲ ዝፍፀም ዝነበረ፡ ታሪኻዊን ዘይፍትሓውን ብድዐ ዘስተኻኸል እዩ። መርዓ ብኸመይ ንጓል ኣንስተይቲ ንምግላል ኣብ ጥቕሚ ይውዕል?" ብምባል፡

መስራቲ ነፃ ኣተሓሳስባ ንዝነበረ ዓንቀፅ ንክቕየር ቀንዲ ጥርዓን የቕርቡ ካብ ሞንጎ ዝነበሩ ቪክራም ስሪቫሳታቫ፡ ንቢቢሲ ገሊፆም።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ካብ ደልሂ፡ ጉታ ፓንደይ ግና፡ እዚ ውሳነ ዝተባባዕ እኳ እንተኾነ፡ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ከም ሕጋዊ ኣብ ዝረኣየላ ሃገረ ህንዲ፡ እዚ ሓድሽ ሕጊ ንምትግባር ከቢድ ክኸውን ከምዝኽእል ትሕብር።

" ኣብያተ-ፍርድን ፖሊስን እታ ሃገር፡ ናይ ሕድሕድ ሰብ መደቀሲ ክፍልን ትሕቲ ዕድመ ዝተመረዐወት ጓል ኣንስተይቲን ክቆፃፀሩ ኣይኽእሉን። ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ህንዲ፡

ካብ ፍቓድ ስድረአን ወፃኢ፡ንሰብኡትን ንምኽሳስ ናብ ቤት-ፍርድን ፖሊስን ክኸዳ ኣይኽእላን" ትብል ሪፖርተርና።

መንግስቲ ህንዲ፡ "ድኽነትን ጥምየትን ንምውጋድ፣ መባእታዊ ትምህርቲ ናብ ኩሉ ንምብፃሕ፣ ማዕርነት ፆታ ንምርግጋፅ፣ ህይወት ህፃናት ንምክልኻልን ጥዕና ኣደታት ንምምሕያሽን፡ ኣብ ዝብሉ ኩለ መዳያዊ ሽቶታት ዕብየት እታ ሃገር ንምዕዋት፡

መርዓ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ህፃናት፡ ከቢድ ማሕለኻ ከምዝኾኖ" ይገልፅ።

'ምልክት ኣይትግበሩለይ' ምሕፅንታ ህንዳዊት ጓል-ኣንስተይቲ