ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሉፃት ዝነበሩ 11 ተፃወትቲ መን መን እዮም?

ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ልዕሊ ስቶክ ብዘመዝገብዎ ዓብዪ ዓወት፡ ብክልተ ነጥቢ ፍልልይ መሪሕነት ሊግ ሒዞም ኣለው።

መናሓንሕቶም ዩናይትድ ብወገና ምስ ሊቨርፑል ባዶ ንባዶ ማዕረ እንትትፈላለ፤ ቸልሲ ድማ ካብ ክሪስታል ፓላስ ዘይተሓሰበ ስዕረት ገጢምዋ። ንክሪስታል ፓላስ ኣብዚ ዓመት ዝረኸብዎ ፈላማይ ዓወቶም እዩ።

ዋትፎርድ ንኣርሰናል 2 - 1 ስዒራ። ቶተንሃም እውን ንበርንማውዝ ሓደ ን ባዶ ብምስናያ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ።

ኣብ ካልኦት ፀዋታታት ስዋንዚ ን ሃደርስፊልድ 2-0፥ ኣርባዕተ ፀዋታታት ድማ ብማዕረ ዉፅኢት ተዛዚሙ።

ኣብቲ ሰሙን ብሉፃት ነይሮም እትብልዎም ተፃወቲ ብምሕራይ ሓንቲ ጋንታ ፍጠሩ፡ ብድሕሪኡ ምስታ ናተይ ጋንታ ኣነፃፅሩ።

ሓላዊ ማዕፆ - ዴቪድ ደህያ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ ዴቪድ ሸቶታት ክኾና ዝኽእላ ኩዓሳሱ ዘድሓነ ሓለዊ ማዕፆ ኣይነበረን (ሓሙሽተ)።

ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓወት ክተመዝግብ እንተኾይንካ፡ ብሉፅ ሓላዊ ማዕፆ ክትሕዝ ግድን እዩ። ዴቪድ ደህያ ድማ ኣብቲ ደረጃ ዝርከብ ሓለዊ ማዕፆ ከምዝኾነ እሓስብ።

ካብ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል ብእግሩ ዘድሓና ኩዕሶ፡ ኣዝያ ንምእማን እተፀግም ነይራ። ሓለውቲ ማዕፆ ብእግሮም እንትምልሱ ንኣጥቃዕቲ ስግኣት ከምዝፈጥረሎም ከረጋግፀልኩም እፈቱ።

ሓለዊ ማዕፆ ዩናይትድ ዝነበረ ፒተር ሽማይክል ካብ መብዛሕቲኦም ሓለውቲ ማዕፆ ብዝሓሸ ብእግሩ ይምልስ ነይሩ። ክንዲ ሰሜን ኣየርላንዳዊ ፓት ጀኒንግስ ዝመፅእ ግን የለን። ዴቪድ ደህያ ድማ ካልኣይ ዝስራዕ ይመስለኒ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዩናይትድ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ዝሓገዘ ንሱ እዩ።

ተኻላኻላይ - ፊል ጆነስ (ማንቸስተር ዩናይትድ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ፊል ጆንሰን ኣብ ነብሲ ወከፍ ፀዋታታት ምምሕያሻት ዝገበር ዘሎ ተፃዋታይ እዩ።

ፈለማ ወሰንቲ ተፃወቲ ራሽፎርድን ማታን ኣብ ወንበር ተጠባበቕቲ ተፃወቲ ኮፍ ኢሎም እንትርኢ ኣሰልጣኒ ጆሴ ሞሪንዮ ዝሓሸ ዕድል ዓወት ክህልዎም'ዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ።

ደጋፊ ዩናይትድ ኮይናካ ምስ ሊቨርፑል ዝግበር ፀዋታ ንምርኣይ ናብ ስታዲየም ኢንፊልድ እንተተጓዒዝካ'ሞ ክልተ ብሉፃት ተፃወቲ (ራሽፎርድን ማታን) ኣብ ወንበር ተተካእቲ ኮፍ ኢሎም እንተሪእኻ፡ ብፍርሒ ክትውረር ግድን ይኸውን።

ኮይኑ ግን ንዓይ ብጣዕሚ ዘገረመኒ፡ ፊል ጆነስ ኣብ ኩሎም ፀዋታታት ብቕዓቱ ዘመስክር ዘሎ ተኸላኻላይ ኮይኑ ምርኣየይ እዩ። ንኣጥቃዕቲ ኣብ ሕቶ ዘውድቑ ተኻላኸልቲ ብሉፃት ተኸላኸልቲ እዮም። ጆነስ እውን ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ።

ተኻላኻላይ - ፔር መርትሳከር (ኣርሰናል)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ መርሳከር ፈላማይ ሸትኡ ኣመዝጊቡ፡ ሰለስተ ግዜ ድማ ኣንፃር ተፃወቲ ዓፅዩ (ብሎክ ገይሩ)

ስዕረት ካብ ዘእንግዳ ጋንታታት ብሉፅ ተፃዋታይ ምሕራይ ኣይለመድኩን፡ ንሎሚ ግን ገይረዮለኹ።

ኣብ ማእኸል ዝነበረ ክፍሊ ምክልኻል ኣርሰናል ፅቡቕ ምንቅስቓስ እንትገብር ተዓዚበ፡ ብሉፅ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ድማ መርሳከር ነይሩ። ኣዝዮም ከበድቲ ኩዓሳሱ ኣብ ምክልኻል ዕዙዝ ብፅሒት ነይርዎ።

ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ብዝነበሮ ብቕዓት፡ ኣብ ዝርዝር ሕሩያት ተፃወቲ ስሙ ዘስፍሮ ዝነበርኩ ዳግማይ ዝተመለሰ ኮይኑ ምረኣየይ ይገርመኒ።

ተኸላኻላይ - ማማዱ ሳኮ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ክሪስታል ፓላስ፡ ሳኮ ኣብ ዝተሰለፈሉ ግጥማት ዝረኸበቶ ዓወት 50% (ክልተ ካብ ኣርባዕተ ግጥማት) እንትኸውን፡ ንሱ ኣብ ዘይተሰለፈሎም ኩሎም ፀዋታታት ግን 17% ዓወት ረኺባ

እዚ ተፃዋቲ ንክሪስታል ፓላስ ወሳኒ እዩ ነይሩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንደገፍቲ ፓላስ ቁሩብ ዘቕሰነ ኩነታት ተፈጢሩ'ሎ። ምስታ ጋንታ ብቐዋምነት ዘፅንሖ ውዕል'ውን ተፈራሪሙ እዩ።

ንምዕዳጉ ዝወፀ ገንዘብ ልዕሊ ግምት እንተመሰለ'ኳ፡ ቸልሲ፡ ናብተን ዝመርሓ ዘለዋ ጋንታታት ከይትፅጋዕ ኣብ ምዕፃው ግን ብቕዓቱ ዘመስከረ ተኸላኻላይ ኮይኑ ነይሩ። ኣጥቃዓይ ቸልሲ ክዳኸም ዝገበረ'ውን ንሱ እዩ።

ማእኸል - ጆ ጎሜዝ (ሊቨርፑል)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ሊቨርፑል ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ኣብ ዘድሓነተን ሸቶታት፡ ብፅሒት ጎሜዝ ዝለዓለ እዩ።

ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ መናሕንሕታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዓወት ንምርካብ ዝከኣላ ገይራ እያ። ጆ ጎሜዝ እውን ብቕዓቱ ዘርኣየሉ ፀዋታ ነይሩ።

እዚ ብሉፅ ተፃዋቲ ማእኸል፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክፃወት ዘኽእሎ ብቕዓት እውን ኣለዎ።

ዘስተበሃልኩሉ ነገር እንተልዩ ብፅቡቕ ክከላኸል ከምዝኽእል እዩ። እዚ ብቕዓቱ ኣብ ክፍሊ ምክልካል ሊቨርፑል ብዙሕ ዝረኣይ ኣይነበረን።

ተፃዋቲ ዩናይትድ ኣንቶኒ ማርሻል ከይጎልሕ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ፡ ማርከስ ራሽፎርድ እውን ዓብላልነት ሊቨርፑል ኣብ ዝተርኣየሉ ግጥም ኣብ ሓሳብ ክኣቱ ገይሩ።

ማንቸስተር ግን ናብ ሜዳ ኣንፊልድ እንትትኸይድ ነጥቢ ተማቒላ ንክትምለስ ድዩ ነይሩ?

ማእኸል - ኬቪን ደ ብረየን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ደብረየን ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ብምቕባል ኣብ መሪሕነት ይርከብ (32)

እዚ ቤልጄማዊ ተጻዋታይ ብቕዓቱ ብዝለዓለ ደረጃ እናበረኸ ይርከብ።

ንሌሮይ ሳኔ ኣስጊሩ ዝሃቦ ውድእቲ ኩዕሶ ተወሳኺት ሸቶ ሲቲ ክትኸውን ኪኢላ'ያ።

ንካልኦት ተፃወቲ እውን ፅቡቓት ኩዓሳሱ ክህብ ውዒሉ።

ማእኸል - ቶም ክለቨርለይ - (ዋትፎርድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ክለቨርለይ ካብ 2016 ንደሓር ፈላመይቲ ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቡ

ተፃዋቲ ዋትፎርድ ትሮይ፡ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረ ግጥም ወዲ ጋንትኡ ቶም ክለቨርለይ ጥራሕ ብሉፅ ተፃዋታይ (ቤስት ፕለየር) ከምዘይነበረ ሓሰብ ምሃቡ ዘገርም እዩ። ንሱ'ውን ንጋንትኡ ብሉፅ ተፃዋታይ ከምዝነበረ እዩ ተዛሪቡ።

ቅድም ክብል ንዩናይትድን ኤቨርተንን ዝተፃወተ ክለቨርለይ ንብቕዓቱ ኣብ ዋትፎርድ ረኺቡ ኣሎ።

ኣብተን ጋንታታት ዘየርኣዮ ብቕዓት ሕዚ ከውፅእ ጀሚሩ።

ማእኸል - ራሂም ስተርሊንግ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ስተርሊንግ ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ግጥማት ኣብ ዝተቖፀራ ሸሞንተ ሸቶታት ብፅሒት ኣለዎ (ሸሞንተ ሸቶ፡ ክልተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ብምቕባል)-ኣንፃር ስቶክ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ክልተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኣቐቢሉ

ስተርሊንግ ካብ ሸቶ ዝረሓቐ ይመስል ነይሩ፤ ብድሕሪ ሕዚ ግን ኣይመስልን።

ምምፃእ ሓደሽቲ መናእሰይ ተፃወቲ ሳኔን ጋብሪኤል ጂሰስን ካብ ምጭንናቕ ቁሩብ ዘዕረፎ ይመስል።

ኣብ ፅቡቕ ስግግር ብቕዓት ይርከብ። ኣብ ትሕቲ ጋርዲዮላ ፅቡቕ ምንቅስቓስ ዝገበር ዘሎ እንግሊዛዊ ተፃዋቲ፡ ንሃገራዊት ጋንትኡ'ኸ ዕድል ክረክብ'ዶ ይኸውን?

ኣጥቃዓይ - ጋብሪል ጂሰስ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ጋብሪል ኣብ ዝተሰለፈሎም 1,130 ደቓይቕ 13 ሸቶታት ኣመዝጊቡ።

ማንቸስተር ሲቲ ተተካኣይ ሮናልዶ ከይረኸበት ኣይትተርፍን። እንተጥቅዕ ዘርእዮ ምንቅስቓስ ልክዕ ተፃዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚልን ስፔናዊት ጋንታ ማድሪድን ይፃወት ዝነበረ ተፃዋቲ ይመስል።

ወዲ 20 ዓመት ጋብሪል ብቑዕ እዩ። ጋንትኡ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንዘለዋ ሕልሚ ድማ ወሳኒን ከይኮነ ኣይተርፍን።

ጋንትኡ ናብ መሪሕነት መፂኣላ።ካልኦት ጋንታታት ክሓልምኦ ጥራሕ ዝኽእላ ፀዋታ እናተፃወተት እያ።

ኣጥቃዓይ - ትሮይ ደነይ (ዋትፎርድ)

Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ትሮይ ድነይ ጋንትኡ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝገበረቶም ፀዋታታት ሸቶታት የቑፀር

ኣርሰናል ከመይ ስዕረት ከጋጥማ ኪኢሉ?

ዝነኣድ ቅያር ተፃዋቲ ብኣሰልጣኒ ማርኮ ሲልቫ ከምኡ'ወን ኣዘራራቢት ውሳነ ፍፁም ቅላዕ ካብ ዳይና እቲ ዕለት ንስዕረት ኣርሰናል ምኽንያታት እዮም።

ከምኡ ዝበለ ሕማቕ ውሳነ ፍፁም ቅላዕ እንትወሃብ፡ ንዋትፎርድ ዕድል ክህብ ኪኢሉ።

ደነይ ዝረኸባ ፍፁም ቅላዕ ናብ ሸቶ እንትቕይር ዋላ'ውን ንደቓይቕ ኣዝዩ ሰሓባይ ነይሩ።

ኣጥቃዓይ - ዊልፍሬድ ዛሃ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright Rex Features
ናይ ምስሊ መግለጺ ዛሃ፡ ጋንትኡ ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበራ ግጥም ተዓዊታ ክትወፀእ ዘኽኣለት ሸቶ ኣመዝጊቡ

ዝገርም ፀዋታ ነይሩ። ካብ ማህሰይቲ ዝተመለሰ ዊልፍሬድ ዛሃ ጋንትኡ ስኢናቶ ዝነበረት ብልጫ ከምትረክብ ገይሩ።

ንተኸላኻላይ ቸልሲ-ዴቪድ ሉዊስ ብውሑድ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ፈቲንዎ። ናብ ቅድሚት ምሕምባቡ'ውን ቀፂሉ ኣሎ።

ፓላስ ብፍላይ ድማ ዛሃ ኣብ ከምኡ ዝበለ መንፈስ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኩሉ ነገር ቀሊል ነይሩ።