ሰባስቲያን ኩርዝ ዓቃባዊ ሰልፊ ኣውስትርያ፡ ካብ ዓለም ዝነኣሰ መራሒ ንምርጫ ይወዳደር

ሰባስቲያን ኩርዝ
ናይ ምስሊ መግለጺ ማእከላይ፡ መራሕ ዓቃባዊ ሰልፊ ኣውስትርያ ሰባስቲያን ኩርዝ

ብወዲ 31 ዓመት ሰባስቲያን ኩርዝ ዝምራሕ ዓቃባዊ ሰልፊ ህዝቢ ኣውስትሪያ ኣብቲ ዝካየድ ምርጫ ናይታ ሃገር ክዕወት ከምዝኽእል ግምታት ይሕብሩ። ኩርዝ፡ ኣብ ዓለም እቲ ዝነኣሰ መራሒ ሃገር ክኸውን ተቓሪቡ ኣሎ።

እቲ ፓርቲ 31 ሚእታዊ ናይቲ ድምጺ ክረክብ ትጽቢት ተገይሩሉ'ሎ። እቲ ዴሳዊ ሰልፊ ደሞክራትስ ድዩ ወይስ እቲ የማናዊ ሰልፊ ናጽነት ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን።

እንተኾነ እቲ ንበይኑ መንግስቲ ክምስርት ዘኽእሎ ዝኣክል ድምጺ ዘይረኸበ ናይ ኩርዝ ፓርቲ ምስቲ ኣንጻር ስደተኛታት ዝጣበቕ ሰልፊ ናጽነት ጥምረት ከይመስረተ ኣይክተርፍን እዩ።

"ሕጂ ኣብዛ ሃገር ናይ ለውጢ ጊዜ እዩ። ሎሚ መዓልቲ ነዛ ሃገር እንቕየረሉ ዝለዓለ መዓልቲ'ዩ። ነቶም ነዛ መዓልቲ'ዚኣ ህያው ከምእትኸውን ዝገበርኩም ድማ ከመስግነኩም እፈቱ" ክብል ንደገፍቱ ኣሞጊሱ።

"ተሓጒሰ፣ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። ንኣውስትሪያ ክሰርሕ ድማ እህንጠ"።

ሰባስትያን ኩርዝ መን'ዩ?

ኩርዝ ኣብ 2013 ወዲ 27 ዓመት እንከሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኮይኑ ምስ ተሾመ፡ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ዝነኣሰ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኮይኑ። ኣብ 2017 ድማ መራሒ ሰልፊ ህዝቢ ኮይኑ ተመሪጹ።

ናብ ምምሕዳር ከተማ ቪየና ቅድሚ ምኻዱ ድማ ኣባል ማሕበር መንእሰያት ናይቲ ሰልፊ ብምዃን ሰሪሑ። ድሕሪኡ ድማ ነቲ ማሕበር መንእሰያት ብኣቦ መንበርነት መሪሑ።

ሰባት ነቲ ብ "ዉንደርዉዚ" (ማለት ሓደ ኣብ ማይ ክስጉም ዝኽእል ሰብ) ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩርዝ ምስ ከም መራሕቲ ፈረንሳይን ካናዳን ኣማኑኤል ማክሮንን ጀስቲን ትሩዶን የነጻጽርዎ።

ንሱ ከም ማክሮን ሓደ ምንቅስቓስ ኣብ ዙርያኡ ፈጢሩ'ሎ። ነቲ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ህዝቢ ድማ "ሓዲሽ ሰልፊ ህዝቢ" ኢሉ ኣጠሚቑዎ ኣሎ።

ኣብቲ ምርጫ እቶም ቀንዲ ጉዳያት እንታይ ነይሮም?

ኩርዝ ጉያይ ስደተኛታት እቲ ዝዓበየ ኣዛራቢ ጉዳይ ነይሩ። ድሕር'ቲ ኣብ 2015 ንኣውሮጳ ዘጋጠማ ቅልውላው ስደተኛታት ድማ ኩርዝ፡ ነታ ሰልፊ ናብ የማናይ ክንፊ ኣግዒዝዋ።

ስደኛታት ዝኣትዉሉ መንገድታት ክዓጽዎ'የ፣ ንስደተኛታት ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ክንክዮ'የ፣ ከምኡ'ውን ስደተኛታት ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ኣውስትሪያ ቅድሚ ምቕማጦም ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከይግበረሎም ክጽዕር'የ ብምባል ንዓቃባውያንን የማናውያንን ኣድመጽቲ ኣእሚኑ።

እቲ ምቕያር ናብ የማናዊ ክንፊ ድማ፡ ከም ግብረ-መልሲ ነቲ ዓወት ሰልፊ ናጽነት ናይ'ቲ ብኖርበርት ሆፈር ብመራሒ ሰልፊ ሓምላይ (ግሪንስ) ብኣለክሳንደር ቫንደርበለን ብጸቢብ ዝተሳዕረሉ ናይ ታሕሳስ ምርጫ ሰልፊ ናጽነት እዩ ይበሃል።

ድሕር'ቲ ዓቢ ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ምብራቕ ድማ እቲ ዝተወስደ ኣቕዋም ብኣድመጽቲ ኣውስትራውያን ተቐባልነት ይረክብ ኣሎ።

ሰልፊ ናጽነት፡ ኩርዝ ፖሊሲና ሰሪቑና ክብል ከሲሱ። በዚ ድማ መራሒ'ቲ ሰልፊ ንኩርዝ "ሰራቒ" ኢሉዎ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚስተር ኩርዝ ፖሊሲና ሰሪቑና ኢሉ ዘኸስስ መራሒ ሰልፊ ናጽነት ሄንዚ ክርስቲያን

ቀጺሉ'ኸ እንታይ ክኸውን'ዩ?

ኩርዝ ዝበዝሐ ድምጺ'ኳ እንተረኸበ፡ ንበይኑ መንግስቲ ክምስርት ዘኽእሎ ግን ኣይኮነን። እቲ ዝዋሃብ ዘሎ ግምታት ቅኑዕ እንተኾይኑ ምስ ሰልፊ ናጽነት ኣብ ልፍንቲ ክኣቱ ክግደድ እዩ።

እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዴሳዊያን ደሞክራትስ ዓቃባውያንን ናይ ልፍንቲ መንግስቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽድያ ስለዝፈረሰ ንምሕዳሱ ድልየት ዘይክህሉ ይኽእል እዩ።

እንተኾነ ልፍንቲ ምስቲ ርሑቕ የማናዊ ሰልፊ ናጽነት ምስ ገለ መሻርኽቲ ኣውስትሪያ ዝኾና ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ጸገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ።

ምስ ካልኦት ሰልፍታት ክዘራረብ ምዃኑ ጥራይ ብምግላጽ ኩርዝ ውጥኑ ካብ ምግላጽ ተቖጢቡ'ሎ። ነቲ ናይ መጨረሽታ ውጽኢት ምርጫ ክጽበ'የ ድማ ይብል።

ሰልፊ ናጽነት 26.9 ሚእታዊ ከምዝረኸበ ይሕበር ኣሎ። እዚ ድማ ድሕር'ቲ ናይ ፈረንሳይ ስዕረቱ ናይ ኤውሮጳ ርሑቕ የማናዊ ክንፊ ገና ከምዘይሞተ የርኢ።

እቲ ዓወት ናይ ሰልፊ ናጽነት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጎረቤት ሃገር ጀርመን ዝተራእየ ናይ ርሑቕ የማናዊ ሰልፊ ናይ ዓወት ምርጫ ስዒቡ'ዩ መጺኡ።

እቶም ተቓወምቲ'ኸ?

ድሕሪ'ቲ ብብዙሕ ሕማቕን መሕፈርን ነገራት ዝተላዕጠጠ ጎስጓስ ምርጫ፡ መራሒ ሰልፊ ዴሳዊ ዴሞክራትስ ስልጣኑ ክስእን ምዃኑ ርግጽ ኮይኑ'ሎ።

እንተኾነ ዋላኳ እቲ ፓርቲ ይሰዓር እምበር፡ ስልጣኑ ከምዘይለቅቕ ሚስተር ከርን ኣፍሊጡ'ሎ። "ንዝመጽእ 10 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ክጸንሕ ምዃነይ ገሊጸ'የ። ገና ትሽዓተ ዓመታት ድማ ተሪፉኒ'ሎ" ክብል ኦቢ ኤፍ ንዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ።

ድሕሪ'ቲ ውሽጣዊ ምግምማዓት ዝበዝሖ ናይ ዕግርግርን ሕንፍሽፍሽን ዓመት ድማ፡ እቲ ምስ ስደተኛታት ዝደናገጽ ሰልፊ ግሪንስ ( ሓምላይ ሰልፊ) ሓደ ካብተን ንፓርላማ ንምእታው ዝሕተት ናይ 4 ሚእታዊ ድምጺ ናይ ምርካብ ዕድለን ኣጣራጣሪ ኮይኑ ዘሎ ሓያሎ ንኣሽቱ ሰልፍታት ኮይኑ ኣሎ።