ዓማዊል ኢትዮ-ቴሌኮም ብዋጋ ኢንተርኔትን ድኹም ቅልጣፈን የማርሩ

ሞባይል ዝሓዙ ህፃናት Image copyright Justin Sullivan
ናይ ምስሊ መግለጺ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ሞባይል ስልኪ ኢትዮጵያ ብዓሰርተታት ሚልዮናት ይግመት

ብምኽንያት ስራሕ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝንቀሳቐስ ወንድሜነህ እንግዳ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ምርኣይ ኣጋጣሚ ረኺቡ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ኬናያ ተጓዒዙ ነይሩ። ብዝረኸቦም ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ምስ ካልኦት ቦታታት ዘለወን ምምስሳልን ፍልልይን ክግንዘብ ኪኢሉ።

"ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝዕዘቦ ናህሪን ቀረብን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይገርመኒ" ይብል ወንድሜነህ። መንግስታት እተን ሃገራት፡ ኢንተርኔት ኣብ ዕብየት ሓንቲ ሃገር ዝህልዎ ረብሓ ስለዝተገንዘቡ ብተገዳስነት ክሰርሑሉ ምኽኣሎም ይሕብር።

"ሓደ መዓልቲ ኢትዮጵያ'ውን ልክዕ ከምተን ጎረባብቲ ሃገራት ቅልጡፍን ተመጣጣኒ ዋጋ ዝኽፈሎን ኢንተርኔት ከትቕርብ ትኸውን" ክብል ድማ ይዛረብ።

መግለፂ ዕብየት ዓውዲ ቴሌኮምዩኒኬሽን ዝኾነ ኢንተርኔት፡ ኣድላይነቱ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ እናወሰኸ ምምፅኡ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ዓለምና ናብ ሓደ ክትመፅእ ዕዙዝ ብፅሒት ይፍፅሙ ካብ ሞንጎ ዘለው ቴክኖሎጂታት እውን መሪሕ ኮይኑ ይፅራሕ።

ዓለማዊ ማሕበር ቴሌኮምዩኒኬሽን ብ2016 ዘውፅኦ መረዳእታ ከምዘመልክቶ፡ ኢትዮጵያ በቲ ዓውዲ፡ ካብ ዓለም ኣብ መበል 169፡ ብደረጃ ኣፍሪካ ድማ ኣብ መበል 33 ትስራዕ።

ሞሪሽየስ ብደረጃ ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት እንትትስራዕ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ታሽዐይቲ፡ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ብቕደም ሰዓብ መበል 20ን 22ን ይሕዛ።

ዓብዪ ምንካይ

ኣስታት 60 ሚልዮን ዓማዊል ከምዘለውዎ ዝዝረበሉ ኢትዮ-ቴሌኮም፡ ካብ ሞንጎ'ዚኦም እቶም 17 ሚልዮን ብሞባይሎም ኣቢሎም ኢንተርኔት ይጥቀሙ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ትካል ኣይተ ኣብዱራሒም ኣሕመድ ከምዝብልዎ፡ ቴክኖሎጂ 3ጂ (ሳልሳይ ወለዶ) ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተባፅሐ እንትኸውን ተገልገልቲ ብተመጣጣኒ ዋጋ እናረኸብዎ እዮም።

ኢትዮ-ቴሌኮም፡ ብፍላይ ድማ ብሞባይል ስልክታት ዘቐርቡ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብዝነከየ ዋጋ ምዃኑ ሓቢሮም።

"ብመሰረት ኣይሲቲ ኣፍሪካ ዝተበሃለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር፡ ኢትዮጵያ ብዋጋ ኢንተርኔት ሞባይል ስልኪ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ትስራዕ። እዚ ማለት 0.03 ዶላር ብደቒቓ ብዝኽፈሎ ዋጋ ትርከብ።

ብተነፃፃሪ ድማ፡ ኬንያ 0.07 ዶላር ንደቕቓ ትሸይጥ" ክብሉ የረድኡ ኣይተ ኣብዱራሒም።

ወንድሜነህ ግን በዚ ሓሳብ ኣይሰማማዕን። "ከም ኬንያ፣ ኡጋንዳን ታንዛንያን ዝኣመሰላ ዝበፃሕክወን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ፡ ብሞባይል ስልኪ ዝርከብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዋግኡ የዐርዩ ዝሓሰረን ዝቐልጠፈን ኮይኑ ረኺበዮ" ክብል ይዛረብ።

በዓል-ሞያ ቴሌኮምዩኒኬሽን ዝኾነ ተኽሊት ሃይሉ'ውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎ። "ኣብ ቀረባ እዋን ከይደ ነቲ ኣገልግሎት ብዝነከየ ዋጋ ክጥቀመሉ ክኢለ እየ። ዝቀልጠፈ ኮይኑ'ውን ረኺበዮ" በሃላይ እዩ።

ኢትዮ ቴሌኮም ንዓማዊሉ ዘቕርቦ ኣገልግሎት፡ ዋግኡ ምስ ኬንያዊ ሳፋሪኮም እንትነፃፀር፡ መጠን ቀረብ ኢንተርኔት ኢትዮ-ቴሌኮም እናዓበየ እንትኸይድ ዋግኡ ኣዝዩ እናወሰኸ ይመፅእ።

ሳፋሪኮም ነቲ ዝተሓተ ሓሙሽተ ሜጋ ባይት ብሓሙሽተ ሽልንግ (ሕዚ ብዘሎ ሸርፊ ሓደ ቅርሺን ሰላሳ ሳንቲምን - ብር) የቕርብ። ኢትዮ ቴሌኮም ድማ ን25 ሜጋ ባይት ብሓሙሸት ብር ሒሳብ የቕርብ።

በዚ ኩነታት ኢትዮ-ቴሌኮም ዝሓሸ እንትኸውን፡ መጠን እንተርኔቱ እንትውስኽ ግን ሳፋሪኮም ብዝሓሸ ዋጋ የቕርብ። ንኣብነት ኢትዮ-ቴሌኮም ን1ጂ (ቀዳማይ ወለዶ) ብ 165 ብር አንትሸይጥ፡ ብኣንፃሩ ሳፋሪኮም ን1ጂ ብ 500 ሺልንግ (130 ብር) ይሸይጥ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዋጋ ኢንትርኔት ካብ ምውሳኹ ብተወሳኺ ኣብ ምቁርራፅ ኣገልግሎት ዝረአ ፀገም እውን ንተገልገልቲ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ

ቀፃልነት ዘይብሉ ዋጋ

ወንድሜነህን መክሊትን ኣብ ሓደ ጉዳይ ይሰማምዑ። ብቀፃልነት ተመሳሳሊ ኣብ ዘይኮነ ዋጋ ኢንተርኔት ኢትዮ-ቴሌኮም ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎም። "ጉዳይ ዋጋ ከምዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ገለ እዋናት ንነዊሕ ግዜ እትጥቀመሉ ኢንተርኔት፡ ካልእ እዋን ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ይውዳኣካ። ብኸመይ ከምዝሰርሕ'ውን ኣይርድኣካን" ይብል ወንድሜነህ።

ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነት መክሊት ተጠቃሚት ኣገልግሎት 3ጂ እያ። "2ጂ ኮነ 3ጂ ፍልልዮም ኣይርኣየንን። እኳ ድኣስ ገለ እዋናት 3ጂ ካብ ዝጥቀሙ መሓዙተይ ናተይ ዝቐልጠፈ ኮይኑ ይርከብ" ትብል።

"ሓሓሊፉ ብሓሙሽተ ብር ዝገዛእክዎ ጥማር ኣገልግሎት ንነዊሕ ግዜ ይጥቀመሉ፡ ካልእ እዋን ድማ ቀልጢፉ ይውዳኣኒ" ክትብል ሓሳባ ትገልፅ።

ብብሕታውነት ምውናን (ሞኖፖሊ)

ንዓውዲ ቴሌኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብብሕታውነት ዝተቖፃፀረ ኢትዮ-ቴሌኮም፡ ካልእ ኣማራፂ ዘይብሎም ቁፅሪ ዓማዊሉ እናወሰኸ እንተመፀ'ውን፡ ጉዳይ ኢንተርኔት ግን ንብዙሓት ዘተሓሳሰበ ኮይኑ ቀፂሉሎ።

ተኽሊት ከምዝብሎ፡ ካብዚ ፀገም'ዚ ንምውፃእ ኣማራፅታት ምስፋሕ ኣገዳሲ እዩ። "ቴሌኮም ንናይ ደገ ትካል ወይ ድማ ንኣክስዮን ይሸየጥ ዝብል እምነት የብለይን። ኮይኑ ግን እቲ ዓውዲ ንትካላት ውሽጢ ዓዲ ክፉት እንተዝግበር ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ምብፃሕ ከምዝከኣል እምነተይ እዩ" ክብል ይዛረብ።

ወንድሜነህ "ናብ ኬንያ ኣብ ዝኸድኩሉ እዋን፡ ሳፋሪኮም፣ ኤርቴልን ቴሌኮምን ዝተብሃሉ ዓበይቲ ኣማራፅታት ስለዘለው፡ ሰባት ኣማሪፆም እንትጥቀሙ ተዓዚበ። ናብ ሃገርና እንትንመፅእ ግን ኣማራፅና ሓደ ጥራሕ እዩ። ንሱ'ውን ኣሰራርሕኡ ቅኑዕ እዩ ኢለ ኣይኣምንን" ክብል ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተዓዘቦን ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኩነታትን የነፃፅር።

ሓሳቡ ብምቕፃል ድማ "ኣብ ከም ኬንያ ዝመሰላ ሃገራት ሕሳር ብዝኾነ ዋጋ ተዓዲጉ፡ ካብ መንበሪ ገዛ ውልቀ-ሰባት ሰጊሩ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ከይተረፈ 'ዋይፋይ' እንትግጠም ርእየለኹ። እዚ ግን ኢትዮጵያ ብሕታዊ ካብ ዝኾነ ኢትዮ-ቴሌኮም ዘይሕሰብ እዩ" ይብል።

ናይ ምስሊ መግለጺ ምልክት ኢትዮ ቴሌኮም

ኢትዮ-ቴሌኮም ካብ ምግፋሕ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ብዝሰገረ፡ ኣብ ፅፈትን ቅልጣፈን ኣድሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣይተ ኣብዱራሒም ይዛረቡ።

"ታሪፍ ብዝምልከት ብቐፃልነት ብምክትታል ምምሕያሽ እንገብረሉ ጉዳይ እዩ፤ ዝቋረፅ ጉዳይ ኣይኮነን" ይብሉ።

ኢትዮ ቴሌኮም ምስ ኬንያዊ ሳፋሪኮም ተሓባቢሩ ክሰርሕ እዩ ዝብል ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ዝወፀ ሓበሬታ ብዝምልከት ድማ፡ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

ኮይኑ ግን ከም መክሊትን ወንድሜነህን ዝበሉ ዓማዊል ሕቶ የልዕሉ። "መዓዝ ኮን ይኸውን ብርትዓዊ ዋጋ ቅልጡፍ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንረክብ?" በሃልቲ እዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት