ጉባኤ ሰልፊ ኮምዩኒስት ቻይና - ሓደ ካብ ሞንጎ ዓበይቲ መራሕቲ ዓለም ዝምረፁሉ ኣኼባ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣብ ስልጣን ዘለው ዢ ንቐፀልቲ ሓሙሽት ዓመታት እውን ክምረፁ ትፅቢት ይግበር።

ዢ ጂንፒንግ መራሒ ሰልፊ ኮምዩኒሰት ቻይና ኮይኖም ክቕፅሉ ትፅቢት እንትግበር፡ ኣብ ወሰንቲ ስልጣናት እውን ሓድሽ ምድልዳል ስልጣን ክህሉ'ዩ ተባሂሉ ይግመት። መብዝሕቲኦም ሰበ-ስልጣን ዕድመ ምድፍኦም ከም ቀንዲ ምኽንያት ምትኽኻእ ስልጣን ይውሰድ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት