ምስጢር ኣፈጣጥራ ወርቂ ተፈሊጡ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ማዕበላዊ ስሕበት ክልተ ከዋኽብቲ ከም ምኽንያት ምፍጣር ወርቂ

ሳይንቲስት፡ ክልተ ዝሞታ ከዋኽብቲ ናብ ሓደ ክጥመራ እንከለዋ ማዕበላዊ ስሕበትን ብርሃንን ከምዝረአንፈለማ እዋን ብመፅናዕቲ ረኺቦም። እቲ ቅድሚ 130 ሚልዮን ዓመታት ዘጋጠመ ጥምረት ከዋኽብቲ ድማ ወርቂ ንኽፍጠር ምኽንያት ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት