ለበዳ ሄፒታይትስ-ኤ ኣብ ካሊፎርንያ ሂወት 19 ሰባት ቀዚፉ

ጎደና ሓደር Image copyright Getty Images

ካብ ሕዳር ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 500 ሰባት ኣብ ካሊፎርንያ በቲ ተላባዒ ሕማም ተለኺፎም፡ መብዛሕትኦም ድማ ግዳም-ሓደር ኢዮም።

መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ንጸላም ከብዲ ዘጥቅዕ ሄፒታይትስ ኤ ብቐልቀል ክላባዕ እንከሎ ብጾታዊ ርክባትን ብዝተበከለ መግብን ናይ ገዛ ኣቑሑን'ውን ይመሓላለፍ'ዩ።

እዚ ናይ ሕጂ ናይ ሄፒታይትስ-ኤ ምልባዕ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንኻልኣይ ግዜ ኢዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝርአ ዘሎ።

ዳርጋ 500 ናይቶም መርመራ ዝተገብረሎም ተቐማጦ ሳንዲያጎ ክኾኑ ከለው፡ ሰበስልጣን እታ ኸተማ ድማ ነቲ ተላባዒ ሕማም ንምምካት ዋላ ጽርግያታት ከይተረፈ ብሳሙና ብምሕጻብ ነቲ ቫይረስ ንምምካት ጽዒቶም፡ ናይ ኢድ መሕጸቢ መደበራት'ውን ኣቚሞም።

ሓደ ኣባል ምምሕዳር ናይታ ከተማ ድማ፡ እቶም ኣብ ኣከባብያዊ ጉዳያት ዝመራመሩ ክኢላታት ነቲ ናይ ሳንዲያጎ፡ ዝስተ ማይ ብቐልቀል ከምዝተበከለን ዘይተበከለን ክምርምሩ ጠሊቡ። ምኽንያቱ እቲ ቀንዲ ጠንቂ እቲ ሕማም ጸላም ከብዲ ብከላ ማይ ስለዝኾነ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ብምምሕዳር ከተማ ሳንዲያዶ ገዛ ንዘይብሎም ዝተሃንጹ ግዝያዊ መንበሪ ኣባይቲ

ክኢላታት ዝብልዎ ድማ እቲ ለበዳ ዝያዳ ነቶም ግዳም-ሓደር ኢዩ ዝያዳ ኣጥቂዑ። ምክንያቱ ድማ እዞም ሰባት ንመሰረታዊ ጽሬትን ሓለዋ ጥዕናን ናይ ምርካብ ዕድላት ስለዘይብሎም፡ ነቲ ሕማም ቅሉዓት ይገብሮም።

እቲ ቫይረስ ብብከላ ቀልቀል ኢዩ ዝመጽእ፡ ስለዝኾነ ኢዩ ድማ ኣብቲ ሓለዋ ጥዕና ዘይብሉ ቦታታት ብቐሊሉ ዝላባዕ።

ሓደ ብዞባዊ ጉዳይ ግዳም-ሓደር ዘጽንዕ ሓይሊ ዕማም ከምዝበሎ፡ ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣብ ሳንድያጎ ኣብ ቃልዕ መጽለሊ ዘይብሉ ቦታታት ኢዮም ዝድቅሱ። እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ10 ሚእታዊት ወሲኹ።

እዚ ጉዳይ ለባዳ ኣብ ሳንት ክሩዝን ኣብ ሎስ ኣንጀልስን ከምኡ'ውን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ካሊፎርንያ ትርከብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮን ከምዝተራእየ ተገሊጹ። ድሕር'ቲ ለበዳ ሕማም ኣሽሓት ግዳም-ሓደር ክታበት ተዋሂቦም።

ብ13 ጥቅምቲ፡ ኣመሓዳሪ ጄሪ ብራውን እቲ ክታበት ናብ ኩሎም ግዳም-ሓደር ዝርከብሎም ክሊኒካት ንኽባጻሕ ናይ ህጹጽ ገዜ ኣዋጅ ኣዊጁ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት