'ካብ ታክሲ ወሪደ ኣምሪረ ነቢዐ'

ኬንያዊት ጋዘጠኛ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታታ ተደጋጋሚ ጾታኣ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታት የጋጥምዋ።

ከም ጋዜጠኛ እቲ ዘጋጥማ ጾታዊ ግህሰት ኣብ ሚድያ እናቃልሐት፣ ሰባት ክመሃርሉ ትጽዕር።