ዝተረስዐ ፈላሚ ምፅናት ዓሌት
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘበን ተፈፂሙ፡ ግን ድማ ኣቃልቦ ዘይረኸበ ዓሌታዊ ጨፍጫፍ

በቲ ሽዑ እዋን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጀርመን ዝነበረት ናሚብያ ኮነ ተባሂሉ ክልቲኦም ዓሌታታ ክጠፍኡ ተገይሩ እዩ። ሸዑ ንዝተፈፀመ ግፍዒ ድማ ደቅ-ደቆም ካሕሳ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው።