ኮምኒስት ቻይና፥ ደቂ ኣንስትዮ ዘግለለ ዓብይ ውድብ

ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ባይቶ ቻይና Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ብዙሓት ፖሊቲካዊ ውድባት ዓለም ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ትኹረት ኣይህቡን።

ፕረዚደንት ዢ፡ ኣብ ቤጂንግ ንዝካየድ መበል 19 ውድባዊ ጉባኤ ኮምኒስት ቻይና መኽፈቲ መደረ እንተስምዑ 2280 ልኡኻት ተረኺቦም። ካብዞኦም ግን ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ርብዒ ጥራሕ እዩ።

ነዚ ድማ እቲ ውድብ (ሰልፊ) ብዛዕባ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ብጥብቂ ክሓስበሉ ዝግባእ ጉዳይ ከምዝኾነ ብዙሓት ሰባት የተሓሳስቡ።

ኒውዮርክ ታይምስ ኣብታ ሃገር ደቂ ኣንስትዮ "ፀጥ ከምዝብላ ኮይነን" ይብል። ንምዃኑ እቲ ውድብ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውካል ኣለዎዶ?

ኮምኒስት ቻይና ብሓፈሻ 89 ሚልዮን አባላት ዘለዉዎ ገዛኢ ውድብ እንትኸውን፥ ካብ መንጎኦም ትሕቲ 23 ሚልዮን ጥራሕ እየን ደቂ እንስትዮ። እዚ ማለት 26 ሚኢታዊ ማለት እዩ።

እቲ ዘሕዝን ድማ ኣብ መዋቕር እቲ ውድብ፡ ናብ ላዕሊ ብዝረእኻ መጠን፥ ቁፅሪ እተን ደቂ ኣንስትዮ እናነከየ ምኻዱ እዩ።

ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ውድባዊ ጉባኤ፥ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝተወከላ ደቂ ኣንስትዮ 33 ጥራሕ እየን።

እዚ ኣካል ናይቲ ውድብ ኣውራ ዝኾነ ፖሊት ቢሮ (ፈፃሚት ስራሕ) ዝመርፅ እንትኸውን፥ ብምኢታዊ እንትግለፅ 9% እየን።

ኣብቲ ፈፃሚት ስራሕ ድማ 25 ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እየን ዘለዋ።

ብሐፈሻ፥ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ቻይና ሰይረን ንክኣትዋ ቀሊል ኣይኮነን።

እዚ ድማ መንግስቲ ቻይና ማዕርነት ፆታ ንኸረጋግፅ ምስ ዝሓዞ ቅዋምን ካብ ኣወዳት ዝበዝሓ ኣዋልድ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትዋ ምህላወንን ዝፃባእ እዩ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ደቂ ኣንስትዮ 25%

ንደቂ ኣንስትዮ ንድሕሪት ዝጎተን ዘሎ እንታይ እ?

ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፓርቲ ኣባልነት ዝመጣጠራ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ኮይነን ወይከዓ ኣብ ስራሕ ዓለም ኮይነን ዕቤት ስራሕ ንምርካብ እዩ ።

ይኹን 'ምበር ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ከተማ ወይከዓ ካብ ዞባዊ ምምሕዳር ንላዕሊ ክድይባ ኣይኽእላን።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮንቶ መምህር ፖሊቲካል ሳይንስ፥ ፕሮፌሰር ለይኖት ኦንግ፥ " ደቂ ኣንስትዮ 'ካብ ገዛን ካብ እንዳሞጎጎን ወፂአን ካልእ ዝሐሸ ክሰርሓ ኣይኽእላን' ዝብል ስር ዝሰደደ ኣተሓሳስባ ዝሐሸ ነገር ከይሓስባ ቀይዱ ዝሐዘን ይመስል" ይብሉ።

"ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዘለወን ግደ ስብኣየን፥ ደቀንን ደቂ ደቀንን ምሕብሓብ እዩ"።

ንሶም ከምዝብልዎ፥ ማኦ ሓደ እዋን "ፍርቂ ሰማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ" ዝብል ዘይርሳዕ ታሪኻዊ ዘረባ ይዛረቡ 'ምበር፥ ዝህልወን ዝተመጣጠነ ውክልና ንምምዕርራይ ገና ነዊሕ መገዲ ከምዝፅበየን ይገልፁ።

ካብ ደቂ ተባዕትዮ ትሕት ዝበለ ዕድመ ጥሮታ ንባዕሉ ካብ ዝተፈላለዩ ዕድላትን ዕቤትን ይዕንቅፈን ከይህሉ'ውን ይጠራጠሩ።

ኣብ ቻይና ዕድመ ገደብ ጥሮታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንደቂ ተባዕትዮ 60 እንትኸውን ንደቂ ኣንስትዮ 55 እዩ። ኣብ ካልእ ዓውዲ ስራሕ ድማ ዕድመ ጥሮታ ደቂ ኣንስትዮ 50 እዩ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ቁፅሪ ኣባላት ውድብ ኮምኒስት ቻይና 90 ሚልዮን ይፅጋዕ

ንምዃኑ እዚ ኣብ ቻይና ዘሎ ዕድመ ገደብ ጥሮታ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ካልእ ዓለም ዝፍለ ድዩ?

መልሱ ኣይኮነን'ዩ።

ኣብ መላእ ዓለም ፖሊቲካዊ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሎም ኣካላት ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ድኹም እዩ።

ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተወሲድና፥ ኣብ ባይቶ ቤት ምኽሪ እታ ሃገር 32 ሚኢታዊ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኮይነን ንረክብ። እዚ ልዑል ቁፅሪ ምዃኑ እዩ።

ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ባይቶ ቤት ምኽሪ ህንዲ 11 ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ። ኣበላት ወኪላት ህዝቢ ጃፓን ድማ 9 ሚኢታዊ ጥራሕ እዩ።

ብርግፅ ዝሐሸ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይቶ ቤት ምኽረን ዘለወን ሃገራት ኣለዋ። ኣብ ሩዋንዳ 61 ሚኢታዊ ይሕዛ። ኣብ ኲባ ድማ 49 ሚኢታዊ።

ሓደ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ሳኦ ከመዘርእዮ፥ ኣብ ብራዚል አባላት እቲ ገዛኢ ውድብ 33 ሚኢታዊ እየን።

እዚ ዘርኤና ኣብ ቻይና ፖለቲካዊ ውክልና ደቂ ኣንስትዮ ትሑት እንተኸነ'ኳ ካልእ ከባቢ ውን እቲ ኩናታት ካብዚ ዝፍለ ኣይኮነን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት