ሕርይቲ ጋንታ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን - ብጋርዝ ክሩክ

መሲት ኦዚል (ኣብ ማእኸል) ምስ ደቂ-ጋንትኡ Image copyright Rex Features

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን (ካብ ዓርቢ ክሳብ ሰንበት) ኣብ ዝተገበሩ ግጥማት ብድምር ልዕሊ 30 ሸቶታት ተቖፂረን። ሸውዓተ ካብተን ሸቶታት ኣብ ሜዳ ጉዲሰን ፓርክ ዝተመዠገባ እየን። ኣርሰናል ን ኤቨርተን 5 ን 2 ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ ማለት እዩ።

ቶተንሃም ንሊቨርፑል ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ'ውን ሃሪ ከይን ክልተ ሸቶታት ከቑፀር ኪኢሉ።

ማንቸስተር ሲቲ ንበርንለይ ብምስዓራ ብሓሙሸተ ነጥብታት ኣፈላላይ ነቲ ሊግ ኣብ ምምራሕ ትርከብ። ቸልሲ ብወገና ብሳላ ሸቶታት ኣዝፒሊኪየታን ባትሽዋዪን ተዓዊታ ወፂኣላ።

ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጋርዝ ክሩክ፡ ብሉፃት ተፃወትቲ ብምምራፅ ሕርይቲ ዝበላ ጋንታ ወዲቡ'ሎ። በዚ ግን ትሰማምዑ'ዶ?

ሕርይቲ ጋንታ እዚ ሰሙን

ሓላዊ ማዕፆ - ሁጎ ሊዮሪስ (ቶተንሃም)

Image copyright Rex Features

ሁጎ ሊዮሪስ፡ ኣብ ፕረምየር ሊግ፡ ካብ መእተዊ ግጥማት ዝሓለፈ ዓመት ናብዚ 76% ኣድሒኑሎ። ብሉፅ ሓላዊ ማዕፆ ድማ ይገብሮ።

ብሰንበት ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዘድሓነን ኩዓሳሱ፡ ዝነኣዳን ንሊቨርፑል ካብ ዓወት ደው ዘበላን ነይረን። እዚ ፈረንሳዊ ሓላዊ ማዕፆ ብረቡዕ ምስ ማድሪድ ኣብ ዝነበሮም ግጥም ዘርኣዮ ብቕዓት፡ ምስ ሊቨርፑል እውን ደጊምዎ።

ተኸላኻላይ - ቶሚ ስሚዝ (ሃደርስ ፊልድ)

Image copyright Rex Features

ቶሚ ስሚዝ ኣብዚ ዓመት'ዚ፡ ካብ ካልእ ወዲ ጋንትኡ ብዝሓሸ፡ ኩዓሳሱ ኣብ ምቕባል ብቕዓቱ ከርእይ ዝኸኣለ ተፃዋቲ እዩ።

ተፃወቲ ማን ዩናይትድ፡ ብኩነታት ደገፍቲ ሃደርስፊልድ፡ ናብ ከቢድ ግጥም ከምዝኣተዉ ክግንዘቡ ኪኢሎም እዮም።

ስሚዝ ድማ ኣብ ፅቡቕ ብቕዓት ምክልኻል ነይሩ።

ተኸላኻላይ - ሌዊስ ዳንክ (ብራይተን)

Image copyright Rex Features

ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት፡ ልዊስ ዳንክ ካብ ዝዓፀወን (15 ኩዓሳሱ) ንላዕሊ፡ ተፃወቲ በርንለይ ቤን ሚን ጀምስ ታርኮውስኪን ጥራሕ ብነብሲ ወከፎም 16 ኩዓሳሱ ዓፅዮም።

እዚ ተኸላኻላይ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ ዝነበሮ ብቕዓት ለውጥታት ዘርኣዮን ሰሓባይን ነይሩ። ኣብ ፕሪምየርሊግ ከቐፅሎ እዩ ዝብል እምነት ግን ኣይነበረንን።

ጋንትኡ ምስ ዌስትሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም ግን ኣብቲ ሊግ ፅቡቕ ክፃወት ከምዝኽእል ኣመስኪሩ። ጋንትኡ ግን ኣብቲ ሊግ ፅቡቕ ክትቕፅል'ያ ዝብል እምነት የብለይን።

ተኸላኻላይ -ሼን ዳፊ (ብራይተን)

Image copyright Rex Features

ዌስትሃም፡ ብዓርቢ ምስ ብራይተን ኣብ ዝነበሮም ግጥም፡ ንሼን ዳፊን ክሓልፍዎ ኣይከኣሉን።

ኣየርላንዳዊ ዳፊ፡ ምስ ወድ ጋንትኡ ዳንክ ብምዃን፡ ዌሰትሃም ዋላ ሓንቲ ሸቶ ንከይተመዝግብ ገይሮም እዮም።

ናተይ ሕቶ ብክሪስ ኢዩተን እትምራሕ ጋንታ፡ ነዚ ብሉፅ ዓቕሚ ምክልኻል ሒዛ ክትቕፅል'ዶ ትኸውን ዝብል እዩ።

እዚ ሕቶ ኣዎንታዊ ምላሽ እንተረኺቡ፡ ዳፊ ተደላዪ ተኸላኻሊ ከምዝኸውን ጥርጥር የብለይን።

ማእኸል - ኬቪን ደብሩይን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Rex Features

ኣብዚ ዓመት ካብ ዝረኣኽዎም ፀዋታታት ሲቲ፡ ምስ በርንለይ ዝነበረ ግጥም ብዙሕ'ኳ እንተዘይሰሓበኒ፡ ዴ ብረየን ግን ብሉፅ ብቕዓቱ ምርኣዩ ቀፂሉ'ሎ።

እዚ ተፃዋታይ ኩዕሶ ኣብ እግሩ እንተኣትያ፡ ብፅቡቕ ኩነታት ኣስጊሩ ንደቂ ጋንትኡ ይህብ።

ኣብቲ ግጥም ካብ ዝተመዝገባ ሰለስተ ሸቶታት፡ ክልትኤን ናቱ ምዃነን ዝርሳዕ ኣይኮነን።

ማእኸል -አሮን ሙይ (ሃደርስፊልድ)

Image copyright Rex Features

ትሑት ግምት ዝተዋህባ ጋንታ፡ ምስ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኣመሰለት ጋንታ ተፃዊታ፡ ክንዐወት ኢና ዝብል እምነት ሒዝካ ምእታው ቁሩብ ዝኸበድ እዩ።

ብተፃዋታይ ማንቸስተር ነበር ሲቲ ዝተመርሐት ጋንታ ንዩናይትድ በሊፃ ተረኺባ።

ሙይ በዚ ብቕዓቱ እንተቐፂሉ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝህሉ ዝውውር ተፃወትቲ ቀልቢ ጋንታታት ምስሓቡ ኣይተርፍን።

ማእኸል -ት ኦዚል (አርሴናል)

Image copyright Rex Features

ኦዚል፡ ኣብ 2013 ናብ ኣርሰናል ካብ ዝፅምበር ንደሓር፡ 43 ንሸቶ ዝኾና ኮዓሳሱ ከቐብል ኪኢሉ።

ንሱ፣ ላካዜትን ሳንቼዝን ብሓባር ናብ ሜዳ እንትኣትዉ፡ ልክዕ ከምቲ ኣርሰናል ምስ ኤቨርተን ኣብ ዝነበረን ፀዋታ ብቕዓቱ ከርእይ ዝኽእል እንተኾይኑ፤ ቬንገር ነዞም ተፃወቲ ክስእኑ የብሎምን።

ኦዚል ኣብ ጉዲሰን ፓርክ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ ነይሩ።

ማእኸል -ሪያድ ማህሬዝ (ሌይስተር ሲቲ)

Image copyright Rex Features

ማህሬዝ፡ ጋንትኡ ምስ ስዋንዚ ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ዘርኣዮ ብቕዓት ዝነኣድ ነይሩ።

ተፃወቲ ሌይስተር ኣሰልጣኒኦም ካብ ዝስጎግ ንደሓር ዘርእይዎ ዘለው ብቕዓት ኣዘራራቢ እዩ።

ወነንቲ እታ ጋንታ ግን ቀልጢፎም ቀዋሚ ኣሰልጣኒ ብምቑፃር፡ ቀፃልነት ኣብ ዘለዎ ውፅኢት ከድህቡ ከምዘለዎም ይርድኣኒ።

ኣጥቃዓይ -ግሌን መሪ (ብራይተን)

Image copyright Rex Features

ብዛዕባ ጋንታ ብራይተን ኣብቲ ሊግ ምፅንሓን ዘይምፅንሓን ንዘልዓልክዎ ሕቶ፡ ሓደ ምላሽ ክኸውን ዝኽእል ብቕዓት ግሌን እዩ።

ግሌን መሪ፡ ምስ ዌስትሃም ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ፡ ዝነኣድ ብቕዓት ከርእይ ኪኢሉ ኔሩ።

ብራይተን ተቐየርቲ ተፃወቲ ከምዘድልይዋ ዘተሓትት ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ክኸውን እንተዘይኪኢሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ ከምዝፅገሙ ጥርጥር የብሉን።

ኣጥቃዓይ -ሰርጂ አጉዌሮ (ንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Rex Features

በርናንዶ ተሓሊኹ ምስወደቐ፡ ፍፁም ቅላዕ ዝተውሃበሉ ውሳነ ዳኛ፡ ደጋጊመ እንተርኣኽዎ'ውን ትኽክለኛ ውሳነ ንምንባሩን ዘይምንባሩን ከረጋግፅ ኣይከኣልኩን።

ደሓር ግን፡ እቶም ዳኛ ትኽክለኛ ውሳነ ምውሳኖም ኣሚነ።

ኣብቲ ፀዋታ ብሉፅ ብቕዓቱ ብምርኣይ፡ ኣብ ሲቲ ዝለዓለ ሸቶ ዘቑፀረ ክኸውን ኪኢሉ።

ኣጥቃዓይ -ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)

Image copyright Rex Features

ሃሪ ኬን ካብ ፀዋታ ናብ ፀዋታ የርእዮ ዘሎ ብቕዓት እናወሰኸ እዩ ዘሎ።

ኣብ ሳንቲያጎ ባርናባ ዝነበሮ ብቕዓት፡ ሓደ መርኣዪ እዩ። ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረ ፀዋታ እውን ተደላይነቱ ኣመስኪሩ እዩ።

ቶተንሃም ንሊቨርፑል ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ፡ ኬን ክልተ ሻቶታት ብስሙ ኣመዝገቡ።