ድሕሪ ማኦ ዝስራዕ ስሙይ ፕሬዚደንት ቻይና ዢ-ጂንፒንግ

ተወከልቲ Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ጉባኤ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ኣስታት 2 ሽሕ ተወከልቲ ተረኺቦም

እቲ ሰሙን ዝወሰደ ኣብ ቤጂንግ ዝጋባእ ዘሎ ጉባኤ ዴሳዊ [ኮምዩኒስት] ሰልፊ ቻይና ክዛዘም ኣብዝተቓረበሉ እዋን፡ ፕሬዚደንት ዢ-ጂንፒንግ ድማ በትረ-ስልጣኑ ክሕይል ኢዩ።

እቲ ሰልፊ ንፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ቅዋም ሃገር ከስፍሮ ትጽቢታት ኣሎ። ከምኡ ብምግባር ድማ ምስ መስራቲ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ማኦ ዜዱንግ ክመዓራረ ኢዩ ይብሃል።

ብሰሉስ [24 ጥቅምቲ] ኣኼበኛታት ምምስራት ናይ ዝተፈላለያ ኣገደስቲ ኮሚቴታት የጻፍፉ ነይሮም።

እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ኣኼባ ቻይና ኣብ ዕጽው ማዕጾን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋን ኢዩ ተኻይዱ።

ኣኼበኛታት ጉባኤ፡ መን ኢዩ ነዛ ሃገር ዝመርሓን፡ ናይ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ሓባር-መንገዲ [ሮድ-ማፕ] ቻይና ከመይ ከምዝኸውን ክውስኑ ኢዮም።

እቲ ጉባኤ ዝሓለፈ ሰሙን [18 ጥቅምቲ] ብናይ ፕሬዚደንት ዢ-ጂንፒንግ ነቲ ''ፍሉይ ማሕበርነት ቻይና ኣብ ሓድሽ መዋእል'' ዝብል ፍልስፍንኡ ዘላለየሉ ናይ ሰለስተ ስዓታት ዝውደአ መደርኡ ኢዩ ተጀሚሩ።

ላዕለዎት ሰበስልጣናትን መንግስታዊ ናይ ዜና ማዕከናትን ድማ ብቐጻሊ ነቲ ስነ-ሓሳብ ''ፍልስፍና ዢ-ጂንፒንግ'' ሰምዮሞ።

ልዕሊ 2,000 ኣኼበኛታት እቲ ጉባኤ ሎሚ ሰሉስ ቅድሚ ምዝዛሙ ድማ ነቲ ስነ-ሓሳብ ኣብቲ ቅዋም ሃገር ንኽሰፍር ከድምጹ ትጽቢት ኣሎ።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕሬዚደንት ዢ ጀንፒንግ ኣብ መረጻ ተሳቲፎም

ዝሓለፉ መራሕቲ ቻይና ናታቶም ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ሒዞም ኢዮም ክመጽኡ ጸኒሖም፡ ኣብ ቅዋም ሰልፊ ወይ ድማ ኣተሓሳስባ ሰፊሮም። እቲ ዘቕርብዎ ስነ-ሓሳብ ድማ ጽልዎኦምን ኣገዳስነቶምን ኣብቲ ሰልፊ ይንጸባረቕ።

ብጀካ ናይቲ ፈላሚ ዴሳዊ ሰልፊ፡ ማኦ ጼቱንግ ስነ-ሓሳብ ናይ ካልኦት መራሕቲ ስነ-ሓሳብ ''ፍልስፍና'' ኣይተባህለን። ማኦ፡ ኣብቲ ምምሕዳር ቻይና ዝለዓለ ቦታ ኢዩ ዝሕዝ። ናይ ማኦን ዴንግ ዢዮፒንግን ኣስማት ጥራይ ኢዩ ድማ ምስቲ ዘቕረብዎ ስነ-ሓሳብ ተኣሳሲሩ ዝቐርብ።

ኣኼበኛታት፡ መራሕቲ ሰልፊ ኣብ ኣውራጃታት፡ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ምምራጽ ግዚኦም ኣጥፊኦም።

ሰሉስ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ምዝዛሙ፡ ምምስራት ኣገደስቲ ትካላት ሰልፊ - ከም ማእከላይ ሽማግለን ስነ-ስርዓት ዝቆጻጸር ማእከላይ ኮምሽንን ከጻፍፉ ትጽቢት ይግበረሎም።

ብረቡዕ [25 ጥቅምቲ]፡ እቲ ሓድሽ ማእከላይ ሽማግለ ብዓል መን ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ከምዝኾኑ ክውስን ኢዩ።

ዋላ'ኳ ኣኼበኛታት ርእይትኦም ክህቡ መሰል እንተለዎም፡ እቲ ሓቂ ግና፡ ምርጫ በቶም ላዕለዎት መራሕቲ ሰልፊ ኢዩ ዝምራሕ።

ብረቡዕ፡ እቲ ሰልፊ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ብዓል መን ከምዝኾኑ ከፍልጥ ኢዩ። ፕሬዚደንት ዢ-ጂንፒንግ ድማ ከም መራሒ ሰልፊ ኮይኑ ክቕጽል ኢዩ።

ደቂ ኣንስትዮ ዘግለለ፥ ውድብ ኮምኒስት ቻይና

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕሬዚደንት ዢ ጂንፒንግ(ጸጋማይ) መስራቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ማኦ (የማናይ)

እቶም ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ብጥንቃቐ ክጥመቱ ኢዮም። ኣባል ቢቢሲ ሮቢን ብራንት ካብ ቤጂንግ ከምዝበሎ፡ እቲ ኣቅውማ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ዚ-ጂንፒንግ ስልጣን ከንጸባርቕን መን ክትክኦ ከምዝኾነን ድማ ከንጸባርቕ ኢዩ ኢሉ።

ፐሬዚደንት ጂንፒንግ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ካብ 2012 ጀሚሩ ስልጣኑ ከደልድል ጸኒሑ።

ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ድማ፡ ምምሕዳሩ ብዝርአ ምዕባለታት - ንዘመናውነትን ተኣማንነት ኣብ ዓለም ንምርግጋጽን ኪደፍእ ብምጽንሑን፡ በቲ ካልእ ድማ ብምልካውነቱን ሳንሱር ብምግባርን ኣብ ልዕሊ ተሟጋቲ ሰብኣዊ መሰላት ስጉምትታት ብምውሳድን ኪግለጽ ጸኒሑ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት