ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ካልኣይ ክፋል

ሜሽን ክሰርቁ መፅዮም ዝነበሩ ዕጡቓት ቦኮሓራም፡ ዝደለይዎ ኣብ ዝሰኣንሉ ግዜ፡ ኣስታት 200 ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ብምጭዋይ ናብ ሳምቢሳ ሒዞመን ክኸዱ ወሲኖም...... ድሕሪኡ'ኸ እንታይ ኮነ?

ካልኣይ ክፋል ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ እነሆ።

2) ንከየምልጣ ይከላኸሉ ነይሮም

ብዙሓት ናይ ፅዕነት መኻይን ናብቲ ከባቢ ክሳብ ዝበፅሓ፡ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወተሃደራዊ መኪና ተፃዒነን፡ ዝበዝሓ ድማ ብወትሃደራት ተዓጂበን ይጓዓዛ ነይረን።

እዚ ዲያሪ መን'ዩ ፅሒፍዎ?

  • ቀንዲ ፀሓፍቲ እዚ መዘከርታ (ዲያሪ)፡ ናኦሚ ኣዳሙን ሳራ ሳሙኤልን እየን።
  • ሮዳ ፒተር፣ ሳራቱ ኣዩባን ማርጋሬት ያማን እውን ዝተወሰነ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪተን እየን።
  • ኣርባዕቲአን ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኻየደ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓ.ም እየን ተፈቲሐን።
  • ሳራ ሳሙኤል፡ ካብቶም ዕጡቓት ሓደ ንዝኾነ ምልሻ ክትምርዖ ስለዝተስማዕምዐት ምስኦም እያ ተሪፋ።

ቀዳማይ ክፋል ሚስጥራዊ ዲያሪ ቺቦክ ንምንባብ እዚ ፈለግ (ሊንክ) ይጠውቑ።

ብኻልእ ወገን ድማ፡ ካብ ሞንጎ እተን ዝተጨወያ ሓንቲ ተምሃሪት፡ ካብቲ ዝተጻዕናሉ መኪና ብምዝላል ከተምልጥ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን፡ ብኣንፃሩ ካብ ሞንጎአን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ነቶም ጨወይቲ ነጊራቶም።

ምናልባት በይና ከይትተርፍ ብምፍራሕ ወይ ድማ ኣብ ፀገም ንከይንወድቕን ትእዛዝ ንምኽባርን ክትኸውን ትኽእል። ድሕሪ እዚ ናይ ቦኮሓራም ዱር ብጥብቂ ክሕሎ ጀሚሩ።

"ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ፡ ሹፈር.... ሹፈር፡ ገሊአን ንከምልጣ ይዘላ ኣለዋ" ምስበለት፡ እቲ ሹፈር ካብ መኪንኡ ብምውፃእ፡ ነተን ዘምለጣ ደቂ ኣንስትዮ ላምባዲና ሒዙ እኳ እንተኣለሸን ክረኽበን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ንተን ዝተረፋ ጎራዙ ተምሃሮ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ክቕመጣ ከምዘለወን ብምንጋር፡ እንደገና ክዘላ እንተፈቲነንን እንተርእይወንን ተኵሱ ከምዝቐትለን ኣጠንቂቕወን። " ካብኡ'ኸ?....... ክቕፅል'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት