ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሳልሳይ ክፋል

ብዙሓት ናይ ፅዕነት መኻይን ናብቲ ከባቢ ክሳብ ዝበፅሓ፡ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወተሃደራዊ መኪና ተፃዒነን፡ ዝበዝሓ ድማ ብወተሃደራት ተዓጂበን ይጓዓዛ ነይረን። ገሊአን ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዝተፅዓናሉ መኪና ዘሊለን እንተምልጣ፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ሹፈር ነጊራቶ። በዚ ድማ እቲ ሹፈር እተን ዝተረፋ ክዘላ እንተፈቲነን ተኵሱ ከምዝቐትለን ኣጠንቒቕወን። ..... ድሕሪኡ'ኸ እንታይ ኮነ? ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ እነሆ።

3) ኣረሜናዊ ፀዋታ

እቶም ዕጡቓት ቦኮሓራም፡ ኣብ ልዕሊ እተን ዝጨወይወን ደቂ ኣንስትዮ ጭካነ ዝተመልኦ ፀዋታ ክፃወቱ ጀሚሮም። ስድርአን ብቦኮሓራም ከምዝተጨወዩ ኣምሲሎም ይነግርወን።

ኣብ ሓደ እዋን፡ክርስትያን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ሙስሊም ብምፍላይ፡ ሃይማኖተን ናብ እስልምና እንተድኣ ዘይቀይረን ብቤንዚን ከምዘቃፅልወን የፈራርሑወን።

ሚስጥራዊ ዳያሪ ደቀንስትዮ ቺቦክ- ቀዳማይ ክፋል

"ብድሕሪኡ ናባና መጺኦም፡ ' እዘን ሙስሊም ዝኾና ናይ ፀሎት ግዜ እዩ። ድሕሪ ምፅላየን ድማ ብሓደ ወገን ይኹና፡ እተን ክርስትያን ዝኾና ድማ ንበይነን ብሓደ ወገን ግበርወን። "

" ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ መኪና ጀሪካን ሪኢና። ቤንዚን ዝሓዘ እዩ መሲሉና። ድሕሪኡ፡ ' ናብ እስልምና እትቕይራ እንመንን ክንደይን ኢኽን' ኢሎምና። በዚ ድማ መብዛሕትና ፈሪሕና ናብ ውሽጢ እንትንኣቱ፡ ገሊና ድማ ኣብ ዘለናዮ ተገቲርና ተሪፍና።..... ' እህ፡ ኩለኽን ክትሞታ ደሊኽን ኣለኽን ማለት እዩ። ብኸምኡ ዲኽን ክትምስልማ ዘይደለኽን? ሕዚ ክነቃፅለክን ኢና....' ቀፂሎም እቲ ቤንዚን ዝሓዘ እዩ ዝበልናዮ ጀሪካን፡ ሂቦምና። ቤንዚን ኣይኮነን ሒዙ። ኣይከምዝሓሰብናዮን። ማይ እዩ ነይሩ።" ካብኡ'ኸ?....... ክቕፅል'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት