ቻይና፡ ንመጻኢ ሓሙሽተ ዓመታት ዘገልግሉ ላዕለዎት መራሕቲ ንህዝቢ ኣፍሊጣ።

ዢ ጂንፒንግ ምስ ሓደሽቲ ኣባላት ቀዋሚ ኮሚቴ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ዢ ጂንፒንግ ምስ ሓደሽቲ ኣባላት ቀዋሚ ኮሚቴ

ሓሙሽተ ሓደስቲ ኣባላት መሪሕነት ናብቲ ሸውዓተ ዝኣባላቱ፡ ኣብ ቻይና ዝሓየለ ኣካል ዝኾነ ቀዋሚ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ተመሪጾም ኣለው።

እቲ ንፕሬዚደንት ጂንፒንግ ክትክኦ ኢዩ ዝብሃል ዝነበረ ግን ምስቶም ሓሙሽተ ዝተሮቑሑ ኣይተሰምየን። በዚ ድማ ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ስልጣኑ ከደልድል እምበር ንስሩዕ ምስግጋር ስልጣን ዝዳሎ ኣይመስልን።

እቲ ሓድሽ ቀዋሚ ኮሚቴ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብቲ ዓቢ ህዝባዊ ኣዳራሽ ቤጂንግ ምስ ህዝቢ ኣላልዮሞ።

ምክትል ቀዳማይ ምኒስተር ዋንግ ያንግ ከም ፈጻሚ ቀዳማይ ምኒስተር ቻይና ኮይኑ ተሸይሙ። ናይ ሻንጋይ ናይ ሰልፊ ዋና ጽሓፊ ሃንግ ዜንግ ድማ፡ ከም መራሒ ናይ ቻይና ህዝባዊ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ሽማግለ ጉባኤ ኮይኑ ተመሪጹ።

እዞም ክልተ ንዛኦ ለጂ፡ ሊ ዣንሹን ዋንግ ሁኒንግ ከምኡ'ውን ንዢ-ፒንግን ሊ ኬክያንግን ብምጽንባር ነታ ሸውዓተ ዝኣባላታ ቀዋሚት ኮሚቴ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ክምስርቱ ኢዮም።

ኣብ ዝሓለፈ፡ ናይ ቻይና መራሕቲ ቅድሚ ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን ዘበኖም ክትክእዎም ናይ ዝኽእሉ ሓደ ወይ ድማ ክልተ ኣባላት እታ ቀዋሚት ኮሚቴ ክመዙ ጸኒሖም። እዚ ድማ ብንጹር መን ነቲ መራሒ ክትክኦ ከምዝኽእል ከርኢ ጸኒሑ።

ብመሰረት እቲ ዝነበረ ግምታት ድማ ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ነቶም ናቱ ጸግዒ ዝኾኑን ብዕድመ ድማ መንእሰያትን ዝኾኑ - ቸን ሚነርን" ሁ ቹንሁዋን ናይ ጉዋንዶንግ ናይ ሰልፊ ዋና ጽሓፊ - እሙናት ተካእቱ ክኾኑ ኢዮም ክብሃል ጸኒሑ።

እንተኾነ ኣስማት ናይዞም ክልተ ናይ ጂንፒንግ እሙናት ኣብታ ኮሚቴ ዘይምህላዎም ድማ ናይ ጂንፒንግ መጻኢ መደባትን ናይቲ ክትክኦ ዝኽእል ሰብ ምምራጽን ሰባት ግምታቶም ክህቡ ባብ ከፊቱ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ዢ ጂንፒንግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሓሎም ሓሙሽተ ዓመታት ዝግለፁሎም ፍፃመታት

እቲ ብዛዕባ እታ ሸውዓተ ዝኣባላታ ቀዋሚ ኮሚቴን ናይቶም 25 ኣባላት ፖሊቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ከምኡ'ውን ማእከላይ ሽማግለ ናይ ቻይና ዴሳዊ ሰልፍን ከምኡ'ውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይ ቻይና ፖለቲካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉባኤ መግለጺ ተዋሂቡ።

ኣኼበኛታት ኣብ እዋን ምርጫ ናይቶም 200 ዝኾኑ ኣብ ዓመት ክልተ ገዜ ዝራኸቡ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ መሪጾም።

ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ቀጽሪ ናይታ ቀዋሚት ኮሚቴ ካብ ሸውዓተ ናብ ሓሙሽተ ከጉድሎ መደባት ከምዝነበሮ ጽንጽንታ ነይሩ። እቲ ዕላማ ድማ ጂንፒንግ መጻኢ ስልጣኑ ንምሕያልን እኳ እንተነበረ እቲ ቤላቤሎ ሓቅነት ከምዘይነበሮ ተረጋጊጹ።

ብርክት ዝበላ ኣህጉራውያን ናይ ዜና ማዕከናት እንተላይ ቢቢሲ ኣብቲ መግለጺ ዝተዋህበሉ ህሞት ናብቲ ዓቢ ህዝባዊ ኣዳራሽ ቤጂንግ ከይኣትው ተኸልኪሎም።

እቲ እገዳ ''ልዑል ግህሰት መትከላት ነጻ ፕረስ'' ኢዩ፡ ኢሉ ኣብ ቻይና ዝርከብ ናይ ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታት ክለብ።

እዚ ንመራሕቲ ቻይና እንታይ ማለት ኢዩ?

እቲ ነታ ቀዋሚት ኮሚቴ ክትክእ ዝኽእል ንኸይምረጽ ዝተወስደ ስጉምቲ፡ ኣብ ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ኩሉ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ጂንፒንግ ከምዝኸውንን፡ ናይ ጂንፒንግ ተራ'ውን የመልክት።

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ መራሒ ቻይና ዢ ጂንፒንግ (ፀጋም) ምስ መስራቲ ዴሳዊ ሰልፊ ማኦ ዜዶንግ (የማን )

ብሰሉስ [24 ጥቅምቲ] እቲ ሰልፊ ናይ ጂንፒንግ ስምን ናይቲ ስነ-ሓሳቡን ኣብቲ ቅዋም ብምስፋር፡ ጂንፒንግ ማዕረ ማኦ ዜቱንግ፡ መስራቲ ሰልፊ ገይርዎ።

ኣኼበኛታት ናይ ''ዢ-ጂንፒንግ ፍልስፍና'' ብምሉእ ድምጺ ኣብቲ ቅዋም ሃገር ክሰፍር ምውሳኖም ድማ ጂንፒንግ ንፖለቲካ ቻይና ንምቁጽጻር ዝያዳ ሓይሊ ክህቦን፡ ተቐባልነቱ ድማ ከምዘይቕየርን ይገብሮ። ብተወሳኺ ድማ ድሕሪ ጡረታ ምውጽኡ'ውን ስልጣንን ጽልዋን ከምዝህልዎ ይገብሮ።

እቲ ብ2012 ናብ ስልጣን ዝመጽአ ጂንፒንግ ካልእይ ናይ ስልጣን ዘመኑ ሕጂ ድሕሪ'ዛ ጉባኤ ኢዩ ጀሚሩ።

ኣብ ታሪኽ ቻይና፡ መራሕቲ ን10 ዓመታት ጥራይ ኢዮም ከገልገሉ ጸኒሑም፡ ጂንፒንግ ግና ዋላ ድሕሪ 2022 ከም መራሒ ሰልፍን ሰራዊትን ክቕጽል ቴክኒካዊ ተኽእሎ ከምዘሎ ይግለጽ። እዚ ድማ ጽልውኡ ዋላ ድሕሪ ምዝዛም ስልጣኑ ክዓቢ ክሕግዞ ኢዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዘግለለ፥ ውድብ ኮምኒስት ቻይና

ተመሳሳሊ ዛዕባታት