ገፅ ሰባት ዝዝርክር ቴክኖሎጂ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ገፅ ሰባት ዝዝከር ቴክኖሎጂ ኣብ ገለ ከተማታት ቻይና ንኣገልግሎት በቒዑ

ገፅ ሰባት ካብ ምዝካር ብተወሳኺ ገበናት ኣብ ምክልኻል ተስፋ ዝተገበረሉ ቴክኖሎጂ፡ ምስ ክትትል ውልቀ-ህይወት ሰባትን ጉዳይ ስነ-ምግባርን ዝተሓሓዙ ሕቶታት ንክለዓሉ ምኽንያት ኮይኑ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት