ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ራብዓይ ክፋል

ዕጡቓት ቦኮሓራም ንዝጨወይወን ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ዝኾና፡ ናብ እስልምና ንክቕይራ ካብ ምፍርራሕ ሓሊፎም፡ ኣረሜናዊ ፀዋታ ክፃወቱለን ጀሚሮም። ብሓዊ ከምዘቃፅሉወን እውን ተሓንዮምለን። እተን ሰዓብቲ ክርስትና ዝኾና ከምዘይምስልማ ኣብ ነጊረን ኣብ እምነተን ምስ ጸንዓ፡ እቲ ቤንዚን ዝሓዘ እዩ ዝበልኦ ጀሪካን ሂቦመን። ኣይከምዝሓሰብኦን....ማይ ዝሓዘ ጀሪካን እዩ ነይሩ።..... ድሕሪኡ'ኸ እንታይ ኮነ? ራብዓይ ክፋል ክፋል ዛንታ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ እነሆ።

4. ዕጡቓት፡ ኣገዲድካ ብምዕማፅ ዝቐረበሎም ክሲ ሓሪቖም

ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ብዕጡቓት ቦኮሓራም ከምዘይተዓመፃን፡ እቶም ዕጡቓት ንክምርዕወኦም ከምዘይተገደዳን፡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ-መሕተት ገሊፀን ነይረን። ዋላ እኳ ሓደ ሓደ ግዜ ንክምርዐውኦም ንምእማን እንተወቕዑወን እውን ኣይተዛረባሉን። ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ እውን ውሽማታት ሓለፍቲ ንክኾና ተወሲደን እየን።

ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ካልኣይ ክፋል

ናይ ምስሊ መግለጺ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ዳያሪአን ኣብ ትሕቲ ምድሪ ብምቕባር ወይድማ ኣብ ብታንተን ይሓብኦ።

እቶም ዕጡቓት፡ ንደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ዓሚፅኩመን ዝብል ክሲ ምስቐረበሎም ኣዚዮም ከምዝተቖጥዑ እዞም ዲያሪታት፡ ይምስክሩ። መራሒ ጉጅለ ዕጡቕ ቦኮሓራም፡ ኣቡበካር ሼኩ፡ ብዛዕባ እዚ ኣዚዩ ምሕራቑ ብተደጋጋሚ ግዜ ዓው ኢሎም ተዛሪቦም እዮም። መጀመርታ ብዝተቐረፀ ድምፂ ግብረ መልሲ ዝሃቡ እንትኾኑ፡ እዚ ዝተቐረፀ ድምፂ እውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝሰምዐኦ ተገይሩ።

"ንምሸቱ ንኩላትና ብምእካብ፡ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ከፍልጡና ጀሚሮም፡ እቲ ዝተቐረፀ ድምፂ ካሴት እውን ኣስሚዖሙና። እዚ ካሴት ብመራሒ'ቲ ጉጅለ ኣቡባካር ሸኩ ዝተቐረፀ ቀንዲ ቅዳሕ ከምዝኾነ እውን ነጊሮምና።.........እቲ ብመራሒ ጉጅለ ዝተቐረፀ ድምፂ፡ ንዓና ዝጨወዩናን ናብዚ ዘምጽኡናን መገዲ ኣምላኽ ንከምህሩና ከምዝኾነ ይሕብር።.......ይኹን እምበር፡ ርእሰ መምህር ቤት-ትምህርትኽን፣ ስድራኽንን መንግስትን፡ ንሕና ከምዝዓመፅናክንን ንዓኽን ሕማቕ ከምዝገበርናን የፀልሙና ኣለዉ።..... ናብዚ ዘምፃእናክን መንገዲ ኣላህ ንክነምህረክን ኢና። " ብድሕሪ እዚ እንታይ ክፍጠር ይኸውን? .......... ክቕፅል'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት