"ንግዲ ጫትን ጸሊም ዕዳጋ ዶላርን ምኽንያት ጎንጺ'ዮም" ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም Image copyright ASHRAF SHAZLY
ናይ ምስሊ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ምላሽ እናሃቡ

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘልዓልዎም ኣውራ ነጥብታት

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም መርገጺ ዝመርሕዎ መንግስቲ ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም። ብኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተልዓሉ ሕቶታት'ውን ምላሽ ሂቦም።

ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኦም ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዛዕባታት ዳህሲሶም።

1.ብዛዕባ ብገዛእ ፈቓዶም ዝእለዩ ሰበ ስልጣን

ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳን ኣይተ በረኸት ስምኦንን ዘቕረብዎ ሕቶ ምልቃቕ ስልጣን ዋላ'ኳ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እንተኾነ ዋላ ሓደ ዘራኽብ ነገር ከምዘይብሉን ብፍላይ ኣይተ በረኸት ካብ ስልጣኖም ንምልቃቕ ተደጋጋሚ ሕቶ ኣቕሪቦም ምንባሮም ሓቢሮም።

ሕቶ ኣይተ በረኸት ስምኦን ብመንግስቲ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም፡ ሕቶ ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ ግን ኣብ ከይዲ ዘተ ከምዝርከብ ኣረዲኦም።

'ብሰናይ ፍቓዶም ስርሖም እንተዝቕጽሉ ግን ሕጉሳት ኢና' ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፡ እቲ ሕቶ ግን ተጋኒኑ ክረአ የብሉን ኢሎም።

ብስሩ'ውን ከምዚኦም ሕቶታት እንትቐርቡ ክገርመና ዘይኮነስ ክልመድ ዝግበኦ ተግባር'ዩ ኢሎም።

ኣይተ ኣባዱላ ገመዳ ኣብቲ ብኣፈጉባኤነት ዝመርሕዎ ውዕሎ ፓርላማ ከይተረኽቡ ዊዒሎም።

2.ጎንጺ ኦሮምያን ሶማሊ ኢትዮጵያን

ልዕሊ ሓደ ሚኢቲ ሽሕ ዜጋታት ዘመዛበለ ጎንጺ ክልላት ኦሮምያን ሶማሊ ኢትዮጵያን ካብ ጉዳይ ዶብ ንላዕሊ ብክራይ ኣከብቲ ዝተጎሃሃረን ዝተመርሐን'ዩ ነይሩ ኢሎም።

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ከጋጥሙ ዝጸንሑ ጎንጽታት ምንጮም፡ ግጉይ ኣተሓሳስባን ኣመለኻኽታን ከምዝኾነ'ውን ንኣባላት ፓርላማ ግልጺ ገይሮም።

ንግዲ ጫት፣ ጸሊም ዕዳጋ ዶላርን ኮንትሮባንድን፡ ብሄራዊ ቅርጺ ምሓዞም ንጎንጽታት መሰረት ከምዝኾኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ጸገም ንምህዳእ ኣብ ዝገበርዎ ጻዕሪ ሰባት ክሳብ ምቅታል ዝበጽሑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ከምዘለዉን ተሓተቲ ከምዝኾኑን'ውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓቢሮም።

ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ፡ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ስለምንታይ ዘይፈረሰ? ንዝብል ሕቶ 'ፍሉይ ሓይሊ ዝብል ስያመ ስለዝሓዘ'ዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ጌጋ'ዩ' ዝብል ምላሽ ዝሃቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስሩዓት ኮኑ ፍሉይ ሓይሊ ኩሎም ኣብቲ ጎንጺ ተሳቲፎም'ዮም ኢሎም።

3.ኣጸባጽባ ጎንጽታት

ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ማዕኸናት ዜና ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከምኡ'ውን ገለ መራኸቢ ብዙሓን ፌደራል መንግስቲ ጎንጺ ዘቃልሕሉ መንገዲ ነቒፎም።

መራኸቢ ብዙሓን ጎንጽታት ኣብ ዘቃልሑሉ እዋን ህድእ ክብሉ ከምዝግባእ'ውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሳሲቦም።

ተራ ማሕበራዊ ሚድያታት ብቐጻልነት ምግምጋም ከኣ መጻኢ ዕማም መንግስቲ ከምዝኸውን ሓቢሮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት