ብግምታት ማርክ ላውረንሰን ትሰማምዑ'ዶ?

ማርክ ላውረንሰን Image copyright BBC Sport

ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስዕረት ገጢምዎም እዩ። ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝህልዎም ፀዋታኸ ዳግማይ ስዕረት ከተኣናግዱ ዶ ይኾኑ?

ላውሮ እቲ ፀዋታ 1-1 ከምዝዛዘም ቅድመ ግምቱ ሂቡ'ሎ፤ በዚ ግምት ትሰማምዑ'ዶ?

ቀዳም

ማንቸስተር ዩናይትድ - ቶተንሃም

Image copyright BBC Sport

ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስዕረት እንተጋጥሞም ነይረ እየ።

ብዘይካ ዴቪድ ደህያ ፅቡቕ ዝተንቀሳቐሰ ተፃዋታይ ኣይነበረን። ዳርጋ ካብ ዓይኒ ዝተሰወረት ጋንታ ኮይኖም ነይሮም።

ኣብ ፅቡቕ ቦታ ንዘለዉ ቶተንሃም፡ ምስ ዩናትድ ኣብ ዝህልዎም ግጥም ማዕረ ምውፃእ ከም ፅቡቕ ውፅኢት እዩ ዝሕሰብ። ኣብ መሪሕነት ንዝርከባ ሽድሽተ ጋንታታት እውን ማዕረ ውፅኢት ምርካብ ዘሕጉሰን ይመስለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ኣርሰናል - ስዋንዚ

Image copyright BBC Sport

ጋነርስ (ኣርሰናል)፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዘእምን ብቕዓት ዘለው ኣይመስሉን። ግን ድማ ሸቶታት እንት

መዝገቡን እናተዓወቱን ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ንኤቨርተን ብሰፊሕ ኣፈላላይ ስዒሮም።

ስዋንሲ ብወገኖም ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ፀዋታ፡ ካብ ሜድኦም ወፃኢ ኣብ ዝነበርዎም ኣርባዕተ ግጥማት፡ ሓደ ሸቶ ጥራሕ እዮም ኣተኣናጊዶም።

ኣብ ሜዳ ኤመሬትስ ግን ነዚ ብቕዓቶም ዓቂቦም ዝቕፀሉ ኣይመስለንን።

ሓንቲ ኣብ ታሕቲ ካብ መንጎ ዝርከባ ሽድሽተ ጋንታታት ስዋንዚ፡ ኣብ ዘላቶ ክትቕፅል እያ።

ግምት ላውሮ፡ 3-0

ክሪስታል ፓላስ - ዌስት ሃም

Image copyright BBC Sport

ዌስት ሃም ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ንቶተንሃም ስኢሮም እዮም። እቲ ዓወት ድማ ንዕኦምን ንኣሰልጣኒኦምን ዓብዪ እዩ።

ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ስላቨን ቢሊች፡ ኣብታ ጋንታ ክፀንሕ ዘኽእልኦ ክልተ ግጥማት ከምዘለዋ ዝገልፁ ፀብፃባት ትኽክል እንተኾይኖም፡ ቀዳም ኣብ ዝህሉ ፀዋታ'ውን ተመሳሳሊ ዓወት ክደግም ኣለዎ።

ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበሮም ፀወታ ዕድለኛታት ኣይነበሩን። ኣብቲ ግጥም ንኽዕወቱ ፅቡቕ ብቕዓትን ተደጋጋሚ ዕድላትን እንተነበሮም እውን ክጥቀሙሉ ኣይከኣሉን።

ሽዑ ዝነበረ ብቕዓቶም ክደግሙ እንተኺኢሎም፡ ካብቲ ፀዋታ ነጥቢ ሒዞም ክወፁ እዮም።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ሊቨርፑል - ሃደርስፊልድ

Image copyright BBC Sport

ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ሊቨርፑል ከምዝዕወቱ ዝሃብክዎ ግምታት ጌጋ ኮይኑ ረኺበዮለ'ኹ። ኣብዚ ናይ ሕዚ ፀዋታ ግን ከምዝዕወቱ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።

ሃደርስፊልድ ድማ ምስ ዩናይትድ ኣብ ዝነበሮም ግጥም ብሉፃት ኮይኖም ስለዝቐረቡ፡ ዝግብኦም ውፅኢት ረኺቦም እዮም።

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝህሉ ፀዋታ ግን፡ ንምንታይ ንሊቨርፑል ከምዝደገፍኩ ዘረጋግፅ ግብረ-መልሲ ክርእይ ትፅቢት እገብር።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ዋትፎርድ - ስቶክ

Image copyright BBC Sport

ብዛዕባ ስቶክ ንምግማት ክፅገም ጀሚረ'ለኹ። ኣብ ሜድኦም ዘተኣናግድዎ ስዕረት ቀፂሉ'ሎ። ኣሰልጣኒ'ታ ጋንታ ግድን ዓወት ክረክብ ዘለዎ ካልእ ኣሰልጣኒ እዩ።

እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ ዝኸውን ኣይመስለንን። ስቶክ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ ፀብለልታ ከርእዩ እዮም ኣይብልን።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ዌስት ብሮም - ማን ሲቲ

Image copyright BBC Sport

ዌስት ብሮም ኣብ ፅቡቕ ኩነታት የለውን። ካብ ነሓሰ ንደሓር ዓወት ኣመዝጊቦም ኣይፈልጡን።

ብኣንፃሩ፡ ማንችስተር ዩናይትድ ስዕረት ገጢምዋ ኣይፈልጥን። ኣብዚ ፀዋታ'ውን ክሰዓሩ እዮም ኣይብልን። ኣሰልጣኒ ዌስት ብሮም ቶኒ ግን ክሳብ ፍርቂ ደርዘን ዝበፅሑ ሸቶታት ከቑፅሩ ዝፈቕደሎም ኣይመስለንን።

ዌስት ብሮም፡ ኣብ ምክልኻል ዘድሀበ ፀዋታ ንምፅዋት እንተፈቲኖም፡ ውፅኢት ንምርካብ ዝህልዎም ዕድል ዝፀበበ እዩ ዝኸውን።

ኣሰልጣኒ ቶኒ ጋንትኦም ኣብ ምክልኻል ክትብርትዕ ገይሮም'ዮም ሃነፆምዋ። በዚ ኩነታት ይትረፍ ሸቶ ከቑፅሩ ዕድላት እውን ኣይክፈጥሩን።

ግምት ላውሮ፡ 0-2

በርንማውዝ - ቸልሲ

Image copyright BBC Sport

በርንማውዝ ኣብ ድሕሪት ምስተሰርዐት ቀፂላ'ላ። እንተውሓደ ንሓደ ሰሙን ኣብቲ ቦታ ከምእትፀንሕ ግምት ኣለኒ።

ቸልሲ ድማ ደሓን ዝተመለሱ ይመስሉ።

ዋንጫ ንምውሳድ ክነሓንሑ እዮም ዝብል ሓሳብ እንተዘይሃለወኒ'ኳ፡ ናብ ድሕሪት ግን ኣይከንቆልቁሉን። ኣብ ብሉፃት ኣርባዕተ ከምዝዛዝሙ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 0-2

ሰንበት

ብራይተን - ሳውዝኣምፕተን

Image copyright BBC Sport

ኣብ ኣባላት ጋንታ ሳውዝኣምፕተን ብሉፃት ብቕዓታት ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚት ዝሓሸ ይንቀሳቐሱ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ማእኽል ተሰሪዖም ምህላዎም ዝጠዓሞም ይመስሉ።

ብራይተን ብወገና፡ ኣንፃር ዌስት ሃም ኣብ ዝነበራ ግጥም ዓብዪ ዓወት ረኺባ እያ። ብፍላይ ኣብ ሜድኦም ውፅኢት ናይ ምምዝጋብ ብቕዓቶም ብእወንታ ይግለፅ።

ግን ድማ ክልትኤን ጋንታታት ብማዕረ ውፅኢት ሕጉሳት ዝኾና ይመስለኒ። ብማዕረ ውፅኢት ከምዝፈላለያ ድማ እግምት።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ሌይስተር - ኤቨርተን

Image copyright BBC Sport

ሌየስተር፡ ንሓድሽ ኣሰልጣኒ ክላውድ ፑዪል ነዊሕ ተሞክሮ ስለዘለዎ እዩ ቆፂራቶ።

ኤቨርተንከ ንመን ከምእትትክእ ኣይፈለጥኩን። ዝተክኡ እንተተክኡ ግን ዝሰምረሎም ኣይመስለንን። እዚ ዓመት ክኸብዶም'ዩ።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ሰኑይ

በርንለይ - ኒውካስል

Image copyright BBC Sport

ካብ ዝግምቶም ንላዕሊ ይኾኑ ብዘለው ኒውካስል እምሰጥ ኣለኹ።

ፅቡቕ ኣወዳድባ እንትህልዎም ንክትስዕሮም ከበድቲ እዮም።

ተመጣጣኒ ብቕዓት ዝረኣየሉ ግጥም ክኸውን እዩ። ኒውካስል ተዓዊቶም ከምዝወፁ ግን ግምት ኣለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 1-2