ኣምቦ፡ ኣብ ስርዓተ ቀብሪ ትማሊ ዝተቐተሉ ሰባት ጎንፂ ከይውላዕ የስግእ

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣምቦ - 26 ቅምቲ

ኣብ ኣምቦ፡ ሸኮር ዝፀዓና መኻይን ንከይሓልፋ ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ንምኽፋት ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ህይወት ሰባት ሓሊፉ።

ተወካሊ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ኣምቦ፡ ዶክተር ቶኩማ ክፍሌ፡ ትማሊ፡ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ፡ ሽድሽተ ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ ሆስፒታል እንትበፅሑ፡ ክልተ ድማ ናብቲ ሆስፒታል ምስ ኣተዉ ከምዝሞቱ ኣረጋጊፆምልና።

ዶክተር ቶኩማ ከምዝበልዎ፡ ካብቶም ህይወቶም ሓሊፉ ናብ ሆስፒታል ዝበፅሑን ኣብቲ ሆስፒታል ዝሞቱን፡ ክልተ ደቀ-ኣንስትዮ ይርከብኦም።

"ኣስከሬን ኩሎም ግዳያት ክርኢ እኳ እንተዘይካኣልኩ፡ ካብ ዝረኣኽዎምን መሳርሕተይ ካብ ዝነገሩንን፡ ኩሎም ብጥይት ተወቒዖም ዝሞቱ እዮም። ካብ ሞንጎኦም ኣብ ርእሶም ዝተወቕዑ እንትህልዉ፡ ከብዱ ተወቒዑ መጺኡ፡ ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ዝበፅሐ፡ ብዙሕ ደም ስለዝፈሰሶ ዝሞተ እውን ኣሎ" ኢሎም።

መብዛሕቲኦም መወትቲ፡ ዕድሚኦም ኣብ ውሽጢ ዕስራታት ዝርከቡ መናእሰይ ምዃኖም ወሲኾም ገሊፁ። ኣብ ሆስፒታል ምስበፅሐት ዝሞተት ጓል-ኣንስተይቲ ዕድሚኣ ብግምት ካብ 16 ክሳብ 17 ከምዝኸውን ተዛሪቦም።

ካብ ትማሊ ጀሚሮም፡ ሕክምና ረኺቦም ናብ ገዝኦም ዝምለሱ ሰባት ከምዘለው ዝሓበሩ ዶክተር ቶኩማ፡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 10 ዘይውሕዱ ሰባት ኣገልግሎት ሕክምና ይረኽቡ ምህላዎም ንቢቢሲ ገሊፆም።

ካብ ሞንጎኦም ብከቢድ ዝተሃሰዩን፡ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡን ከምዘለው'ውን ኣረዲኦም።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮምዩኒኬሽን ከተማ ኣምቦ፡ ኣይተ ጋዲሳ ደሳለኝ፡ ኣብታ ከተማ ብዙሕ ምንቅስቓስ እንተዘይሃለወ'ኳ፡ ምስ ናይ ትማሊ ብምንፅፃር ግን እታ ኸተማ ሰላም ከምዝኾነት ገሊፆም።

"ትማሊ ካብ ዝተቐተሉ ናይ መብዛሕቲኦም ስርዓተ ቀብሪ ሎም መዓልቲ ስለዝፍፀም፡ ምስቲ ስነ-ስርዓተ ቀብሪ ተጎዛጒዙ፡ ፀገም ከይፍጠር ብምስጋእ፡ መናእሰይ ድሕሪ ቀብሪ ናብ ገዝኦም ንክምለሱ ዓበይቲ ዓዲ እናመዓዱ እዮም" ኢሎም።

ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ዞባ ምዕራብ ሽዋ ኣይተ ጌታቸው ኩምሳ "መንነት መወትቲ፡ ብመንን ብኸመይ ዝበለ ኩነታትን ከምዝተቐተሉ እናተፃረየ እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና መረዳእታ ግን፡ ሰለስተ ደቀ-ኣንስትዮን ሓደ ወዲ 13 ዓመት ሰገንን ዝሞቱ ኣለው" ክብሉ ተዛሪቦም።

ኣይተ ጌታቸው ከምዝብልዎ፡ ሽኾር ምስ ዝፀዓና መኻይን ተታሓሒዙ ኣብ ኣምቦ ዝተወለዐ ጎንፂ፡ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ መዓልታት ኣቑፂሩ'ሎ።

"ነቲ ፀገም ንምፍታሕ፡ ፖሊስ እቲ ክልልን ዓበይቲ ዓድን፡ ምስ መናእሰይ ንምዝርራብ ፃዕሪ እናገበሩ እዮም። በዚ ፃዕሪ ድማ ፅቡቕ ውፅኢት እናርኣናሉ ነይርና። ትማሊ ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ዝመፅእ ግን እዚ ኩሉ ፀገም ተፈጢሩ" ክብሉ ይዛረቡ።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮምዩኒኬሽን ኣይተ ጋዲሳ ደሳለኝ ከምዝበልዎ፡ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዝተፃረየ መረዳእታ፡ በቲ ጎንፂ ሸሞንተ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ።

ኣብ ኣምቦ ኣብ ዝተወለዐ ሓዲሸ ጎንፂ ሰባት ተቐቲሎም

ተመሳሳሊ ዛዕባታት