ሕሩያት ስእልታት ኣፍሪቃ እዚ ሰሙን ተኣንገዱ።

ስታድየም ካዛብላንካ ብደገፍቲ ጋንታ ሞሮኮ ደሚቑ
መግለጺ ስእሊ,

ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሞሮኮ ኣብ ስታድዩም፡ መሓመድ ሻድሻይ ካዛብላንካ፡ ጋንትኦም ናብ ሻምፕዮና ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ፡ መን ሓለፈ ንምስጋር ምስ ኣልጀርያዊት ክለብ ዩስኤም ኣልጀር ገጢማ ድሕሪ ምዕዋታ ቀይሕ ቀለም ነፊሖም ታሕጓሶም ኣናገለጹ።

መግለጺ ስእሊ,

ኢንዱስትሪ ቅዲ (ፋሽን) ናይጀርያ ኢሉ እውን ኣፍሪቃ ንምልላይ ዓሊሙ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ ናጀርያ - ሌጎስ፡ ዝተሰላሰለ መድረኽ ቅነ ስራሕቲ ቅድን ፋሽንን። እቲ ብሮብዕ ዝተኻየደ መድረኽ ምርኢት ፋሽን ብኣሰናዳእነት ትካል ኣመደ እዩ ተሰናዲኡ።

መግለጺ ስእሊ,

ሰላም ንኬንያ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ነብሶም ዝለመጹ ክልተ መናእሰይ ኣብ እዋን ህዝባዊ በዓል 'መዓልታዊ ጀጋኑ' ኬንያ ተረኺቦም ንርእሶም 'ሰልፌ' እናተሳኣሉ።

መግለጺ ስእሊ,

ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ህውከትን ዕግርግርን ኣስዒቡ። ደገፍቲ ተቓውሞ ፖለቲካ ኣብ ካባቢ ኪበራ ዓመጽ ኣብ ዘካየድሉ እዋን፡ ዝተቓጸለ በትሪ ሒዙ እንትንቀሳቐስ ዝተወስደ ስእሊ።

መግለጺ ስእሊ,

ናይሮቢ ኣብ እዋን ፕሬዚደንታዊ መረጻ ኬንያ ዝተፈላለዩ ዓመጻት ኣተኣናጊዳ እያ። እዚ መንእሰይ ኣብ ገዝኡ ብመስኮት ተቐልቂሉ ባእሲ ሓይልታት ጸጥታን ዓመጸኛታትን ይከታተል ኣሎ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያን ዓመጸኛታትን ብዝተፈጠረ ጎንጺ ምኽንያት ፖሊስ መንብዒ ጋዝ ብምንጻጉ ኣመንቲ ቤተክርስትያን ሌጎ ማርያ ዓይኖም ዓሚቶም።

መግለጺ ስእሊ,

ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ወሰን ጽርግያ ከተማ ምስራታ ሊብያ መሳርሒታቶም ኣዋዲዶም ሸቕሊ እናተጸበዩ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ መዕቖቢ ስደተኛታት ንጉኔል ዘዕቆበት ደቡብ ሱዳናዊት ስደተኛ፡ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃለይ ናብ ጋምቤላ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ኣብ ዝነበርሉ እዋን ዝተወሰድ ስእሊ።