ኣብ ስዑድያ፡ ሮቦት ዝይዳ ደቀንስትዮ'ዶ መሰል ኣለወን?

Image copyright ARAB NEWS/YOU TUBE
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስዑድያ ዜግነት ዝተውሃባ ሮቦት-ሶፍያ

ኣብ ስዑድያ ከተማ ርያድ፡ ንመፈለምታኣ ናብ ህዝቢ ዝወፀት ሮቦት ሶፍያ ትበሃል። ጥቅምቲ 25 ኣብታ ከተማ ኣማኢት ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ፅምብል ድማ ንፈለማ እዋን ዜግነት ስዑድያ ተዋሂብዋ።

ብድሕሪኡ ግና ዘረባ ተላዒሉ። ኣስእል ሶፍያ ኣብ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ምስተጠቀዐ ከመይ ገይሩ ንሮቦት ልዕሊ ኣንስትዮ ስዑድያ መሰል ይፍቀድ ዝብል ሕቶን ጥርዓንን በዚሑ'ሎ።

ኩባንያ ሆንግኮንግ ሃንሰን ሮቦቲክስ ዝሰረሓ ሶፍያ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ብቋንቋ እንግሊዝ ዘረባ ኣስሚዓ። ኮይኑ ግና ብመሰረት ልማዳዊ ስርዓት እቲ ዓዲ ሻሽ እኳስ ኣይተዓመመትን ነይራ። ኣንስትዮ ስዑድያ ዝለብሰኦ ሕጃብ'ውን ኣይተኸደነትን።

"ነቲ ዝተወሃበኒ ሓለፋ ልዑል ክብርን ኩርዓትን እስመዐኒ" በለት። ቀፂላ ኸዓ "ኣብ ዓለም ዜግነት ዝረኸበት ፈላሚት ሮቦት ምዃነይ ድማ ታሪኻዊ እዩ" ኢላ።

ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 3 ሽሕ ዜጋታት ስዑድያ ኣብ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ብዓረብኛ ኣቢሎም ናብ ኩሉ ክትባፃሕ ገይሮም እዮም።

ካልኦት ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ድማ ብኣንፃሩ ንሶፍያ ዝናብዩ ወለዲ እንዶ ግዳ ድለዩላ ዝብል ፃውዒት ብምቕራብ ተላጊፆምላ።

ብመሰረት ሕጊ ስዑድያ ሕድሕድ ኣንስትየይቲ ብፍላይ ናብ ኣደባባይ እንትትወፅእ ኣብ ጐና ዘፀምብላ ተባዕታይ ክህልዋ ፍቑድ እዩ። ብልሙድ ቀረባ ቤተ ዘመድ ኰይኑ ኣብ ክንድኣ ሓላፍነት ይህልዎ።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስዑድያ፡ ደቀ-ኣንስትኦ ናብ ደገ እንትወፃ ብደቀ-ተባዕት ተዓጂበን ክኸውን ግድን እዩ። ርእሰን ድማ ክሽፈና ይግደዳ

ሓደ ሰብኣይ "ሶፍያ ግና ናባዪ የብላን፣ሕጃብ ኣይለበሰትን እዚ ኸዓ ተቐባልነት የብሉን" እንትብል ኣብ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ፅሒፉ። ካልእ ፀሓፋይ ድማ ፀሊም ሻሽ ዝተዓመመትን ገፃ ዝተሸፈነትን ስእሊ ሮቦት ብምጥቃዕ ምስሊ ሶፍያ ንቕድሚት እንታይ ክመስል ከምዝኽእል ኣፋፍኖት ሂቡ።

እቲ ጉዳይ ንሶፍያ ምስ ኣንስትዮ ስዑድያ ብምንፅፃር ጥራሕ ኣይሓለፈን። ብስሩ ዜግነት ዝረኸበትሉ ቅልጣፈ እውን ብዙሕ ኣዛትዩ'ሎ።

ጋዜጠኛ ሙርታዛ ሑሴን ኣብ ዝጠቀዖ መልእኽቲ "ቅድሚ እቶም ንመዋእሎም ኣብ ስዑድያ ዝተቐመጡን ፍቓድ መንበሪ ዘለዎምን ሰባት ብላዕሊ ንሮቦት ዜግነት ተዋሂቡ" ብምባል ይነቅፍ።

ብመሰረት ሕጊ ስዑድያ ደቂ ዓዲ ዘይኰኑ ሸቃሎ ብዘይ ፍቓድ እቶም ዘስርሑዎም ሰባት ካብ ዓዲ ክወፅኡ ኣይኽእሉን። እዚ ድማ መሰል እቶም ፍቓድ መንበሪ ዝተወሃቦም ዘይደቂ ዓዲ ሸቃሎ ይድርት።

ግዝኣት ወሽመጥ ባሕሪ ካብ ደገ ኣብ ዝመፅኡ ብኣማኢት ኣሻሓት ዝቑፀሩ ሸቃሉ እዩ ዝውሰን። ካብቶም ዘስርሕዎም ዝሃደሙ ሸቃሎ ድማ ብፀሊም ዕዳጋ ይሽየጡ። ካብ ዓዲ ከይወፅኡ ድማ ሕጊ ይገትኦም።

"ሚልዮናት ሰባት ብራርያ ኣብ ዝዀኑላ መሬት ስዑዲ ሶፍያ ዝተበሃለት ሮቦት ግና ዜግነት ረኺባ" እንትብል ሌባኖሳዊን እንግሊዛዊን ጋዜጠኛ ካሪም ቻሃየብ ፅሒፉ'ሎ።

ስዑድያ ብፍላይ ምስ መሰል ኣንስትዮ ዝተራኸቡ ጉዳያት ምምሕያሻት ትገብር'ላ።

ንኣብነት ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ክርከባ ተፈቒዱለን'ሎ። ብተወሳኺ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀረ መኪና ንኸይዝውራ ዝእግድ ሕጊ እውን ኣብ ወርሒ መስከረም ከምዝተልዓለ ይዝከር።

ስዑድያ ብመሰረት ራእይ 2030 ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ሃገራዊ ቁጠባኣ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ካልኦት ፍልፍላት እውን ክትጥቀም ተሊማ'ላ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት