መሃዝቲ ቢቢሲ፡ ብሓይሊ ፀሓይ ትሰርሕ ባልጃ ሕክምና
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

መሃዝቲ ቢቢሲ፡ ብሓይሊ ፀሓይ እትሰርሕ ባልጃ ሕክምና

ነዚ ሕጽረታት ብምዕዛብ፡ ዶክተር ላውራ ሳችል፡ ብፀሓይ እትሰርሕ ንግልጋሎት ሕክምና ትውዕል ናይ ሕክምና ባልጃ ምሂዘን ኣለዋ። እዛ ባልጃ ኤለትሪክ ኣብ ዘይብለን ሆስፒታላት፡ ሓይሊ መብራህቲ ትህብ።

ጉሓፍ ናብ ረብሓ ዝቐየረት ሰገን

መፃረይ ምምራዝ

መሃዝቲ ቢቢሲ፡ መድሕን ህይወት ህፃን