ስዑዲ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮኣ ኣብ ስታድየም ስፖርት ክከታተላ ፈቒዳ

ደቀንስትዮ ስዑዲ Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብ ስታድዩም ኣትየን ስፖርተ ክርእያ ዝተፈቕደለን ደቀንስትዮ ስዑዲ

ስዑዲ ዓረብያ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ጊዜ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀፃሊጥሪ ጀሚረን፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ስፖርት ተረኺበን ዝኾነ ይኹን ስፖርታዊ ምድላዋት ክዕዘባ ምፍቃዳ፥ ሰበ ስልጣናት ተዛሪቦም።

ስድራቤታት ክኣትዋለን ዝተፈቐደለን ማእኸላት ስፖርት ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታት እታ ዓዲ እንተትኸውን፥ ርያድ፣ ጅዳን ዳማምን እየን።

ቅድም ክብል፡ ደቂ ኣንስትዮ እታ ዓዲ" መኪና ክዝወራ ዝተፈቐደለን እንትኸውን፥ ሐዚ ዝተወሰደ ስጉምቲ ድማ ነቲ ከጋጠመን ዝፀንሐ ማእለያ ዘይብሉ ኣግልሎ ቀንጢጡ ዝሐሸ ነፃነት ዘጎናፅፍ እዩ ተባሂሉ።

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ደቂ-ኣንስትዮ ዘይገብረኦም ነገራት

ንጉስ መሐመድ ቢን ሳልማን፥ ማሕበረሰብ ሳውዲ ዓረብያ ብዘመናዊ ኣተሓሳስበታት ንክህነፅን ቁጠባ እታ ዓዲ ንቕድሚት ክስጉምን ኣትሪሩ ይሰርሕ ኣሎ።

በዓል ስልጣን ስፖርት እታ ዓዲ፡ ካብ ዝቕፅል ሓድሽ ዓመት ፈረንጂ ጀሚሩ፥ እተን ዝተጠቐሳ ማእኸላት ስፖርት፥ ስድራቤታት ኣትዮም ከምልቦም ክርእዩ ሙሉእ ምድላዋት እናገበረ ምዃኑ ይዛረብ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ዋላ'ኳ ለውጥታት እንተሎ ስክፍታ ግን ኣይተቐንጠጠን

ኣብ ውሽጢ እቲ ስታድየም ዝርከቡ ቤት ብልዒ፥ ካፌታት ከምኡ ድማ መሳርሕታት ፍተሻ ነቲ ለውጢ ተኸቲሉ ሓደሽቲ ምምሕያሻት ይገበረሎም ኣሎ።

ክሳዕ ሐዚ እቶም ማእኸላት ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ግልጋሎት ክህቡ ዝፀንሑ እዮም።

እቶም ለውጥታት እንታይ እዮም?

አብታ ዓዲ ኣብ ምትግባር ዝርከቡ ምምያሕያሻት፥ ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ንጉስ መሓመድ ስዑዲ ዓረብ፥ 'ቪዥን 2030' ብዝብል ሒዙዎም ዝመፀን ዘተኣታትዎም ዘሎን ማሕበረ ቁጠባዊ ትልምታት እዮም።

ካብ ዝቕፅል ሰነ ጀሚሩ ደቂ ኣንስትዮ እታ ዓዲ መኪና ክዝውራ ዝፈቅድ መምርሒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዕሊ ምእዋጁ ዝዝከር እዩ።

ሕጂ ምርኢት ሙዚቃታት (ኮንሰርት)፡ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ሲነማ ምርኣይ ክጅመር እዩ ተባሂሉ ተስፋ ይግበር።

ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ፥ ንጉስ መሓመድ ዝሓዞም ትልምታት ናብ መሬት ንምውራድን ሃገሩ ንምልዋጥን ኣተሓሳስባታት "ርትዓዊ እስላም" (ሞደሬት እስላም) መሊስካ ምትእትታው ኣገዳሲ ምዃኑ ተዛሪቦም።

እቲ ንጉስ ከምዝበሎ፥ 70 ምኢታዊት ህዝቢ ስዑዲ ትሕቲ 30 ዕድመ ብምዃኑ ምስዚ ወለዶ ዝኸይድን ምክእኣል ዘዕስልን ሃይማኖት ምፍጣር ግድን 'ዩ።

ሓደ ሓደ ተንተንቲ ግና እቲ ሓድሽ ትልሚ ካብ ሓደጋታት ነፃ ኣይከውንን'ዩ ይብሉ።

ንኣብነት፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣብ ርያድ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ክብረ በዓል "ሃገራዊ መዓልቲ" ክሳተፋ ስለዝተፈቐደለን ጥራሕ፥ መንግስቲ እቲ ዓዲ፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ተቓውሞታት ኣተኣናጊዱ።

ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኣወጁ ነፃነታት ዝፃረሩ 'ዋሃቢዝም' እናተብሃለ ብዝፅዋዕ ጥሩፍ ኣታሓሳስባታት እምነታት ሱኒ፥ ሐዝውን ፅዕንቶ ይሓድረን ኣሎ።

ደቂ ኣንስትዮ ጥብቂ ዝኾነ ስርዓት ኣከዳድና ክኽተላን ካብ ሓዳረን ወፃኢ ምስዝኾነ ስብኣይ ከይረአያን ይኽልከላ። ከምኡ ድማ፥ ናብ ዝኾነ ይኹን በታ ንክጓዓዛ፥ ናብ ስራሕ ኮነ ናብ ማእከላት ጥዕና ንክኸዳ ናይ ግድን ብሕጊ ብዝተፈቕደሉ ተባዕታይ ሞግዚት ክዕጀባ ይግደዳ።