ኣሃዛዊ ሓቅታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፡ ማን ሲቲ፣ ጃዜ ሞሪንዮ፣ ሲድ ኮላሲናች፡ ጂዮርጂንዮ ዊናልደም

ማንቸስተር ሲቲ Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ሊግ ብሓሙሽተ ሸቶታት ይመርሑዎ ኣለዉ።

ማንቸስተር ሲቲ፡ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እንትጅምር ኣብ ዝካየዱ ፈላሞት ግጥማት፡ ፅቡቕ ኣጀማምራ ዘርኣየት ብዝብል ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ። ጆዜ ሞሪንዮ ዘሰልጥንዋ ማንቸስተር ዩናይትድ'ውን፡ ናብቲ ብሰር ኣሌክስ ፈርግሰን ትስልጥነሉ ዝነበረት ጥዑም ግዜ እናተመለሰት እንትትኸውን

ኣርሰናል'ውን ፅቡቕ እናገስገሰት ትርከብ።

ብቐዳም ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ብ10 ኣሃዛዊ ፀብፃባት እንትግለፁ፡

  • ማንቸስተር ሲቲ፡ ምስ ዌስት ብሮም ኣብ ዝነበራ ግጥም ተዓዊታ ብምውፅኣ፡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝካየዱ ፈላሞት ግጥማት፡ ብፅቡቕ ኣጀማምራ ክብረ-ወሰን ክተመዝግብ ኪኢላ ኣላ። ኣብ 10 ግጥማት ስዕረት ከየጋጠማ 28 ነጥብታት ኣዋህሊላ። ትሽዓተ ዓወታትን ሓደ ማዕረን እንትተመዝግብ፡ ብ29 ፅሩያት ሸቶታት እውን ትመርሕ።
  • ሲቲ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሊጋት (ውድድራት) ኣብ ዘካየድዎም ግጥማት 21 ፀዋታታት ብዘይ ስዕረት ዛዚሞም። ኣብ ታሪኾም ድማ ብዘይ ስዕረት ዝግስግሱሉ ዝነውሐ ግዜ ኮይኑ'ሎ።
  • ብፔፕ ጋርዲዮላ እትስልጥን ማንቸስተር ሲቲ፡ ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ ሸሞንተ ግጥማት ብዓወት'ያ ዛዚማ፤ እዚ ማለት፡ ብድምር 32 ሸቶታት እንትተቑፅር፡ ሓሙሽተ ኣተኣናጊዳ። ብካልእ ኣገላልፃ 32 ን 5 ተዓዊታ።
  • ማንቸስተር ዩናይትድ ንቶተንሃም 1-0 ምስዓሮም፡ ካብ ግጥማት 2007/8 ንደሓር፡ ኣብ ሜድኦም ንዘእንገድዎም ፈላሞት ሓሙሽተ ግጥማት ብዘይ ስዕረት ዝዛዘሙሉ ቀዳማይ ዓመት ይገብሮ።
  • ብነፃ ዝውውር ካብ ሻልክ ዝመፀ ተኻላኻላይ ሲድ ኮላሲናች፡ ኣርሰናል ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘመዝገበቶም መብዛሕቲኦም ሸቶታት እጃሙ ብምፍፃም ካብ ካልእ ተፃዋታይ ንላዕሊ እዩ። ንስዋንዚ ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም'ውን ሓንቲ ሸቶ ኣቑፂሩ። ሰለስተ ሸቶታት እንትህልውኦ፡ ሰለስተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ድማ ኣቐቢሉ።
  • ስዋንዚ፡ ኣብዚ ዓመት'ዚ ካብ ካልኦት ጋንታታት ብዝነኣሳ፡ ናብ ሸቶ ብዝተፈተና (76) ቅላዓት ከምኡ'ውን፡ ዒላምአን ዝሓለዋ (20) ቅላዓት ኣመዝጊባ'ላ።
  • ኣብ ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኣውሮጳ ካብ ዝርከባ ጋንታታት፡ ኣርባዕቲኤን ማለት'ውን፡ ክሪስታል ፓላስ፣ ቤኔቬንቶ፣ ማላጋን ጂዮንን ጥራሕ እየን ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝገበርኦም ኩሎም ግጥማት ሸቶታት ዝመዝገበን ዘለዋ።
  • ኣጥቃዓይ ጋንታ ዌስት ሃም ሃቪየር ሀርናንደዝ፡ መበል 41 ፕሪምየር ሊግ ሸቱኡ ኣመዝጊቡ። ኩሎም ሸቶታት ኣብ ውሽጢ ሓፁር ሓላዊ ማዕፆ ኣቑፂርዎም። ኣጥቃዓይ ኤቨርተን ነበር ቲም ካሂል ጥራሕ 56 ሸቶታቱ ካብ ውሽጢ ሓፁር ሓላዊ ማዕፆ ኣመዝጊቡ።
  • ኣብ ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ ማእኽል ዝፃወት ጂዮርጂኖ ዊናልደም፡ ጋንትኡ ንሃደርስፊልድ 3-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ፡ መበል 18 ሸቱኡ (ኣብ ፕሪምየር ሊግ) ኣመዝጊቡ። ኩለን 18 ሸቶታተቱ፡ (11 ብሽም ኒውካስልን ሸውዓተ ድማ ንሊቨርፑል) እተን ጋንታታት ኣብ ሜድአን ኣብ ዘእንገድኦም ግጥማት እዩ ኣመዝጊብወን። እዚ ድማ ኣብ ሜድኡ ብዝሒ ሸቶታት ዘመዝገበ ተፃዋታይ ይገብሮ።
  • ዋትፎርድ ብስቶክ 1-0 ስዕረት ገጢምዋ እዩ። ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ብቸልሲ ዝገጠማ ስዕረት (4-2) እንትድመር፡ ንፈለማ ግዜ ተኸታተልቲ ስዕረታት ዘተኣናገዱደትሉ ዓመት ይኸውን።

ተወሳኺ ዛንታ

ተዛማዲ ፈለጋት ኢንተርኔት

ቢቢሲ ንትሕዝቶ ካልኦት ገጻት ኢንተርኔት ኣይሕተትን፡