ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ሻብዓይ ክፋል

ኣብ ወፍሪ ምምላስ ደቀ-ኣንስትዮ ቺቦክ ዝሳተፉ ሰብኣይ
መግለጺ ስእሊ,

"ብሪንግ ኣወር ገርልስ" ብዝብል ዝተወለዐ ምንቅስቓስ ምምላስ ደቀ-ኣንስትዮ ቺቦክ ንፍሉጣት ሰባት ዘሳተፈ ነይሩ

ኣብ ሻድሻይ ክፋል ሚስጥራዊ ዲያሪ (ውልቀ-መዘክር) ደቀ-ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ብዛዕባ ነተን ብዕጡቓት ቦኮ ሓራም ዝተጨወያ ናይጀርያውያንን፡ ሓዳር ንክገብሩለን ዘገድዱሉ ኩነታትን ቀሪቡ ነይሩ።

ንኽምርዓውኦም ድልዋት ዘይኮና፡ ኣገዲዶም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሓ ካብ ምግባሮም ብተወሳኺ ንኣንስቶም ባሮት ክኾናለን ይገብሩ ነይሮም። ሻብዓይ ክፋል ቀፂሉ'ሎ...

7) ካብ ጭውያ ዝሃደማ፡ ብነበርቲ ከባቢ እናተታሕዛ ናብቲ ጉጅለ ዕጡቓት ይምለሳ

ከም በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ፡ ሚሸል ኦባማ ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰባት ኢዶም ዝሓወሱሉ ወፍሪ ይካየድ ነይሩ። ካብዚ ብደረጃ ዓለም ዝተወለዐ "ደቅና ምለሱልና" ዝብል ወፍሪ ንርእሶም ዘግለሉ ገለ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እውን ነይሮም።

ዝተጨወያ ደቀ-ኣንስትዮ እናሓዙ መሊሶም ነቲ ጉጅለ ኣሕሊፎም የረክብወን።

"ዝተወሰና ደቀ-ኣንስትዮ ክሃድማ ዝፈተናሉ ካልእ መዓልቲ ነይሩ። ክሃድማ እንተፈተና'ኳ ክሰምረለን ግን ኣይከኣለን። እቶም ሰባት ድማ ሒዞምወን። ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከውዕልወን ዝኸኣሉ፡ ናብ ሓደ ሹቕ ኣትየን ሓገዝ እንትሓትኦም፡ ማይን ብሽኮትን ሂቦምወን። ብድሕሪኡ 'መን ኢኽን? ካበይከ መፂእኽን?' ክብሉ ሓቲቶምወን። ንሳተን እውን 'ቦኮ ሓራም፡ ኣብ ቺቦክ ካብ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝጨወዩና ኢና'ኢለንኦም። ሓደ ካብ ሞንጎ'ቶም ሰባት 'እዚኤን ደኣ ኣይ ደቂ ሸካውስ እንድየን?' ክብል ተዛረበ።

"ፅቡቕ መግቢ ኣቕሪቦምለን። መደቀሲ'ውን ሂቦምወን። ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ መዓልቲ ድማ ናብቲ ንሕና ዘለናሉ ቦታ መሊሶምወን። ምሸት ሒዞምወን ምስ መፁ ብሓለንጊ ገሪፎምወን፡ ክሳደን ከምዝቖርፅወን እውን ነጊሮመን"

ሻምናይ ክፋል ክቕፅል'ዩ...