ሰውራ ሩስያ፡ 10 ናይ ፕሮፖጋንዳ ስእልታት ኣብ ሰውራ (ወያነ) ራሻ

ሰውራ ራሻ 1917፡ ዘበነ ፖለቲካዊ ሒቕታን ዘበነ ልዑል ምህዞን እዩ። እዚ ከም ምጅማር ፖለቲካዊ ፖስተር፡ ኣብቲ ዳሕራይ እዋን፡ አህዛብ ብብዝሒ ናብ ጎደናታት ብምውጻእ ተቓውሞኦም ዘስምዕሉ ኮይኑ። ጋዜጠኛ ቢቢሲ፡ ኣገልግሎት ራሻ ኣለክሳንድራ ስሜዮኖቫ፡ ኣብ ቤተ መዘክር ዘበናዊ ኣርት ንእትሰርሕ ቬራ ፓንፊሎቫ 10 ስእልታት ንኽትመርጽ ሓቲታ ዝረኸበቶም ኣሳእል ቀጺሉ ክቐርብ እዩ።

"ልቓሕ ናፅነት"

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

"ልቓሕ ናፅነት" - እዚ ጠመንጃ ሒዙ ዝረአ ብቦሪስ ኩስተዲየቭ ዝተሰርሐ ቅብኣ፡ ሩስያውያን ንቀዳማይ ኲናት ዓለም ዝግበር ፃዕሪ ብገንዘብ ክድግፉ ዝፅውዕ ነይሩ። እቲ ሰሌዳዊ ምልክታ (ፖስተር) ኣብ ወርሒ ለካቲት 1917 እዩ ተሰሪሑ። ዕላምኡ ድማ ናፅነት ንምቅላሕ እንትኸውን፡ ብመሰረት እዚ ወተሃደራት ክሳብ ጥቅምቲ፡ ናይቲ ምስሊ መንፈስ ተላቢሶም ተራእዮም።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

መዓልታት ሰወራ ራሻ - ኣብ መጋቢት 1917 ቮስክረንስካያ ዝተበሃለ ኣደባባይ ሩስያን ኣብታ ከተማ ዝነበረ ህንፃ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን፡ ንዝካየዱ ሰውራዊ ሰልፍታት ቀንዲ መተኣኻኸቢ ቦታታት ኮይኖም። ነቲ ኩነታት ዝገልፅ ሰሌዳዊ ምልክታ (ፖስተር) ህዝቢ በቲ ሰውራ ከምዝሰሓብን ከምዝለዓዓልን ገይሮም። ከም መበገሲ ሓድሽ ምዕራፍ ገይሮም ሓሲቦሞ።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ሰባት - እዚ ምስሊ ሰሌዳዊ ምልክታ (ፖስተር) ኣይኮነን። ኣብ ሩስያ ዝነበረ ስልጣን ኣብ ውልቃውነት ዝተመስረተ ምንባሩ ዘርኢ በራሪ ወረቐት እዩ። ኣብቲ ምስሊ ዘለው ሰባት፡ ሽዑ ንዝነበሩ ፖቲካዊ ኣመራርሓ የርኢ። ሚካይል ሮድዚያንኮ-ኣቦ መንበር ዱማ (ኣብ ማእኸል)። ፈላማይ ሶሻሊስትን በዓል ተስፋ መራሕን እቲ መንግስቲ-ኣሌክሳንድር ክርንስኪ (ኣብ ታሕቲ-ብፀጋም)። ኣብ ላዕሊ ዝረኣዩ ዕጡቓት ዝሓዝዎም ጭርሖታት "መሬትን ናፅነትን"ን "መሰላትካ ኣብ ቃልሲ ጥራሕ ይረጋገፅ" ይብሉ።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

መቐይሮ - እዞም ሰሌዳዊ ምልክታታት (ፖስተራት) ብኸም ቭላድሚር ማያኮቭስኪን ኣሌክሲ ራዳኮቭን ዝኣመሰሉ ስሙያት ገጠምትን ከየንትን ዝተዳለው እዮም። ላዕለዋይ ቅብኢ ዝከላኸል ዘሎ ወተሃደርን "ንምክልኻል ዝወፈረ ወታሃደር እዚ እዩ" ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ጭርሖን የርኢ። ካልኣይ ድማ "መሬትን ናፅነትን" ከምኡ'ውን " ዴሞክራሲን ሪፓብሊካዊትን"... "ናፅነት" ዝብሉ ጭርሖታት ዝሓዙ ሰባት የርእይ።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ምብራቕ ፀሓይ - ኣብ መጋቢት 1917 ሳር ኒኮላስ ካልኣይ ካብ ስልጣን ወሪዱ ግዝያዊ መንግስቲ ኣጣይሹ። እዛ ፖስተር "መዘከርታ ዓወት ህዝቢ" ዝብል ስእላዊ መግለፂ ኣለዋ። ኒኮላስ ካልኣይ ብዕጡቕን ወተሃደርን ዕጡቕ ሰራሕተኛን ንዝተወከሉ ንሓይልታት ሰውራ ስልጣኑ እንተረከብ ተራእዩ። ብድሕሪ እቶም ሰባት ቤተ-መንግስቲ ብፀሓይ በርቂ ተዓጂቡ ይረኣይ። ምልክት ናፅነት እዩ። እዚ ምልክት ድማ ኣብ ኩሎም በቲ እዋን ዝተዳለዉ ፖስተራት ምውፅኡ ቀፂሉ።

ምንጪ ስእሊ, Sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ማሕበራዊ ፒራሚዳዊ (ስሉስ ኩርናዕ) - ማያኮቭስኪ ምስ ፓሩስ ተሓባቢሮም ዘዳለውዎ እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ክፋል እቲ ፒራሚድ፡ ንጉስ (ላዕለዋይ መራሒ) እንትህልዉ፤ ንታሕቲ ዘሎ ስእልታት ድማ ደረጃታት (ካብ ላዕሊ ንታሕቲ) ኣመራርሓን መነባብሮን የረድእ። "ንገዝእ፣ ንፅልየልኩም፣ ንፈርድ፣ ንሕልወኩም፣ ንምግበኩም፣ ንስኹም ትሰርሑ" ዝብሉ ፅሑፋዊ መልእኽትታት ኣለው።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ወፍሪ ተቓውሞ - ኣብ ቀውዒ 1917 ሩስያ ቀዳማይ ወፍሪ ሓፈሻዊ መረፃ ጀሚራ። ሕሱምን ዘየመዛዝንን ነይሩ። ብዙሓት ውድባት ክሳተፋ እንተተሰርዓ'ውን፡ እቲ ዝዓበየ ግን ሰልፊ ሶሻሊስት ሰውራ እዩ። ኣብዚ ፖስተር ዘሎ ሓሳብ ድማ ህዝቢ ንሰልፊ ተቓውሞ ክዳሎ ይፅውዕ።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

"ስርዓት ኣልቦነት ብዴሞክራሲ ክሰዓር እዩ" - ብሰልፊ ካዴት ዝተዳለወ እዚ ፖስተር እንስሳዊ ባህራያት ብምውካል መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ። እቲ ገዚፍ ድራጎን ንስርዓት ኣልበኝነት እንትውክል፡ እቲ ኣብ ፃዕዳ ፈረስ ዘሎ ተዋግኣይ ድማ ንዴሞክራሲ ይገልፅ።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ሰንሰለታት ምብትታኽ - እዚ ፖስተር ሰውራዊ ሶሻሊስት ሰልፊ፡ ኣብ ሰራሕተኛታትን ሓረስቶትትን ዝዓለመ ነይሩ። "ሰውራዊ ሶሻሊስት ሰልፊ - መሰላትኩም ብቃልሲ ጥራሕ ይረጋገፅ" ብዝብል ሰፊሕ ወፍሪ ኣካይዶም። ምኽንያት ዓወቶም ግን "ናፅነትን መሬትን" ን "ሰንሰለታት ይበተኹ፡ መላእ ዓለም ናፅነታ ክትእውጅ'ያ" ዝብሉ ጭርሖታት እዮም።

ምንጪ ስእሊ, sovrhistory.ru

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ መወዳእታ - ሰልፊ ቦልሸቪክ ናብቲ ናይ ፖስተር ንሕንሕ ደንጉዩ እዩ ኣትዩ። ብ1917 ኣብ እዋን መረፃ ዝተዳለወ እዚ ፖስተር "ንሰልፊ ቦልሸቪክ ምረፁ" ይብል ነይሩ።