''መንግስታዊ መርገጺ እየ ዘንጸባርቕ'' ዶ/ር ነገሪ ሌንጮ

ዶክተር ነገሪ ሌንጮ
መግለጺ ስእሊ,

መንግስታዊ እምበር ውልቃዊ ሪኢቶ ኣይኮንኩን ዘንጸባርቕ

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተረኺቦም ዝህብዎም ሓሳባትን ሪኢቶታትን ናይ ዝወከሎም መንግስቲ መርገጺ ድኣ እምበር ናይ ገዛእ ርእሶም ከምዘይኮነ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጾም።

መራኸብቲ ብዙሓን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዘጋጠሙ ጎንጽታት ሲዒቡ ዘቕረብዎም ጸብጻባት ነገራት ዘህድኡ ኣይነበሩን ዝበሉ ሚኒስትር ነገሪ ሌንጮ፡ መንግስቲ ኣድላይ ምጽራይ ምስገበረ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ'ዩ ኢሎም።

''መንግስታዊ ይኹኑ ውልቃዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ግጉይ ጸብጻባት ተጸሚዶም እንተድኣ ተረኺቦም ብሕጊ ክሕተቱ'ዮም'' ኢሎም።

መራኸብቲ ብዙሓን ጎንጽታት ኣብ ዘቃልሕሉ እዋን ምሕዝነት ህዝብታት ብዝሸራርፍ ኣገባብ ክኸውን የብሉን ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭዉ ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ ዘቃልሑ መንግስታውን ውልቃውን ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ስጉምቲ ከምዝወስድ ኣፍሊጦም።

እቲ ሕዚ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺ ንባዕሉ ውልቃዊ ከይኸውን ብቢቢሲ ንዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ ''ናብ ሓላፍነት ካብ ዝመጻእኹሉ እዋን ኣትሒዙ ናይ ዝወከለኒ መንግስቲ እምበር ናይ ውልቀይ ኣይኮነን'' ኢሎም።

ከም መግለጺ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ''ጋዜጠኛታት ጸዊዒና መግለጺ እንህብ መንግስታዊ መርገጺ ንምሃብ እምበር ውልቃዊ ሓሳባትና ንምንጽብራቕ ኣይኮነን። ገለ ገለ መራኸብቲ ብዙሓን፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከጋጭዉ ዝኽእሉ ጸብጻባት የቃልሑ ነይሮም። ናይ ባዕሉ ሓሳብ እምበር መንግስታዊ መርገጺ ኣይኮነን ኣንጸባሪቑ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ናይ ባዕላቶም ጸገማት ንምሕባእን ካብ ተሓታትነት ንምምልጣን ዝግበር ጻዕሪ'ዩ''። ክብሉ ገሊጸምዎ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዕ እታ ሃገር ዝተፈላለዩ ጎንጽታት የጋጥሙ እኳ እንተለዉ፡ ኣዋጅ እቶ እቶ ክሳብ ምእዋጅ ዘብጽሕ ከምዘይኮነ ዝሓበሩ ዶክተር ነገሪ፡ መንግስቲ ብኣዋጅ እቶ እቶ ናይ ምምሕዳር ድሌት የብሉን ኢሎም።

በዝን በትን ዘጋጥሙ ዘለዉ ጎንጽታት ካብ ስሩዕ ሓይሊ ጸጥታ ወጻኢ ከምዘይኮነን፡ ክልላት ብገዛእ ርእሰን ክዋጽእኦ ይኽእላ እየን፡ እንተዘይኮይኑ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕብባር ኣብ ቁጽጽር ከውዕልዎ ዝከኣል ጸገማት ከምዝኾነን'ውን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቢቢሲ ሓቢሮም።

ቀንዲ መንቀልታትን መጎሃሀርትን እቶም ዘጋጥሙ ዘለዉ ጎንጽታት ክራይ ኣከብትን ኣብ ንግዲ ኮንትሮባንድ ዝተዋፈሩ ውልቀሰባት'ዮም ተባሂሎም ዝተጸርሑ እንመን'ዮም ተባሂሎም ዝተሓተቱ ዶክተር ነገሪ፡ ክልላትን ፌደራል መንግስትን መንነቶም ኣጻርዩ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ጻዕርታት ይገብር ከምዘሎ ገሊጾም።

መንግስቲ ኣብ ወጻኢ ምስ ዘለዉ ተቓወምቲ ሓይልታት ልዝብ ከምዝጀመረ ብዛዕባ ዝውረ ዘሎ ጽንጽንታ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ''ዝተጀመረ ልዝብ የለን፡ ይኹን እምበር መንግስቲ ምስዝኾነ ሓይሊ ንምልዛብ ማዕጽኡ ክፉት ምኻኑ ዶክትር ነገሪ ሓቢሮም።