መጥቃዕቲ ኒዎርክ፡ 8 ሰባት ሞይቶም

ሓደጋ ኒዎርክ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ኣብ ከተማ ማንሃታን ኣሜሪካ: ሓደ ናይ ጽዕነት መኪና ዝሓዘ ሰብ ኮነ'ይሉ ብሽክለታ ጥራሕ ናብ ዝኸዳሉ ፍሉይ መንገዲ ብምእታው፡ ሸሞንተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 11 ድማ ብጽኑዕ ቆሲሎም። እቲ ወዲ 29 ዓመት ሰብኣይ ካብታ ዝዝውራ ዝነበረ ጻዕዳ ፒክኣፕ መኪና ድሕሪ ምውጽኡ ድማ ብሓደ ፖሊስ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ቖሲሉ ተታሒዙ።

ሰበ-ስልጣን እታ ሃገር: እቲ መጥቃዕቲ ግብረ-ሽበራ እዩ ኢሎም። ማዕከናት ዜና ድማ እቲ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ኣብ 2010 ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሳይፉሎ ሳይፖቭ ዝተባህለ ስደተኛ ምዃኑ ገሊጸን።

ሓደ ኣኽባሪ ጸጥታ ከኣ ንእስላማዊ መንግስቲ ዝምልከት ጽሑፍ ኣብታ መኪና ከምዝተረኽበ፡ ንማዕከን ዜና ሲ.ቢ. ኤስ ሓቢሩ።

መግለጺ ቪድዮ,

ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ብዛዕባ ኣብ ከተምኦም ዝተፀመ መጥቃዕቲ ይዛረቡ

እቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝቕመጥ ጥርጡር ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣሎ።

ከንቲባ ኒውዮርክ ቢል ደ ብላሲዮ ድማ መጥቃዕቲ "ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገብር ናይ ፈራሓት ግብረ-ሽበራዊ ተግባር" ክብል ገሊጽዎ። "እዚ ተግባር'ዚ ንመንፈስና ንምስባር ዝዓለመ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፡ እንተኾነ ግን ነበርቲ ኒው ዮርክ ጽኑዓትን ተጻወርትን ብምዃንና ብኸምዚ ዓይነት ንምድሃልና ዝዓለመ ተግባር ሽበራ መንፈስና ኣይርበሽን'ዩ" ኢሉ።

ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ "ኣድህቦይን ጸሎተይን መጸናኒዒታተይን ንግዳያት ተግባር ግብረ-ሽበራ ኒው ዮርክ፤ እግዚኣብሄርን ሃገርኩምን ድማ ምሳኹም እዮም ዘለዉ" ክብል ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ትዊተር ጺሒፉ።

ኮሚሽነር ፖሊስ ኒው ዮርክ ጀምስ ኦኔል ድማ መቑሰልቲ ናይቶም ዝተወግኡ "ጽኑዕ እዩ ግን ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣይኮነን" ኢሉ። ንኹሉ'ቲ ዘጋጠመ ድማ ብኸምዚ ዝስዕብ መንገዲ ገሊጽዎ።

- ሓጺር እዋን ድሕሪ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ብናይ ኢትዮጵያ/ኤርትራ ኣቆጻጽራ እታ ካብ ሆም ደፖት ዝተኻረየት መኪና ኣጋርን ንብስክሊተኛታትን ገጭያ።

ምንጪ ስእሊ, CBS

መግለጺ ስእሊ,

ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ስእሊ ተጠርጣሪ ኣለልየን

- ብድሕሪ'ዚ እታ መኪና ንሓንቲ ናይ ቤት ታምህርቲ ኣውቶቡስ ብምግጫው ክልተ ቆልዑን ክልተ ዓበይቲ ሰባትን ድሕሪ ምጉዳእ ደው ኢላ።

- ድሕሪ'ዚ እቲ ዘዋሪኣ ብረት ዝመስል ነገር ሒዙ ካብታ መኪና ብምውጻእ "ምስ ግበረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝመሳሰል" ዘረባ ተዛሪቡ።

- ብድሕሪ'ዚ ኣብቲ ቦታ ተመዲቡ ብዝነበረ ሓደ ኣባል ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ኣብ ከብዱ ተሃሪሙ።

- ፐይንትቦልን ፐለትን ዝዓይነተን ብረታት ድማ ኣብታ መኪና ተረኺበን።

"እቶም ግዳያት ናብ ዕለታዊ ዋኒኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ወይ'ውን በቲ ዝነበረ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ጸሓይ ዝዘናግዑ ዝነበሩ'ዮም" ኢሉ እቲ ኮምሽነር ፖሊስ።

"እዚ ንብዙሓት ስድራቤታት ኒውዮርክን ካልኦት ህዝብታትን እቲ ዝዓበየ ዘሕዝን ፍጻመ'ዩ" ድማ ኢሉ።

"እዚ ብሓደ ኣዝዩ ሕሙምን ዕቡድ ሰብ ኣብ ኒውዮርክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ይመስል። ኣኽበርቲ ጸጥታ ድማ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ" ኢሉ ፕረሲደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ።

እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ብዝተጨፋለቓ ብሽክለታታት ጋዕዝዩ ይርከብ። እቲ መጥቃዕቲ ሃሎዊን ተባሂሉ ዝፍለጥ በዓል (ኣውደኣመት) ይኽበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን'ዩ ተፈጺሙ።

ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር፡ እታ ፒክኣፕ ብፍጥነት ኣብቲ ናይ ብሽክለታ መስመር ክትመጽእን ንብዙሓት ሰባት ክትገጩን ከምዝረኣየን ዓሰርተ ሳዕ ድምጺ ቶኽሲ ከምዝሰምዕን (ኤ ቢ ሲ 7) ንዝተባህለ ማዕከን ዜና ገሊጹ።

ሓደ ፍራንክ ዝተባህለ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ከባቢ ክጎዪ ከምዝረኣየን ሽድሽተ ጊዜ ዝኸውን ቶኽሲ ከምዝሰምዕን ንማዕከን ዜና ኤን ዋይ1 ሓቢሩ።

"እቲ ሰብ ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ሒዙ ከምዝነበረ ርእየ እንታይ ምዃኑ ግን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን። ብረት'ዩ ሒዙ ነይሩ ኢሎሞ" ኢሉ ንሱ። ፖሊስ ተኩሶም ምስኣቑሰልዎ ግን ኩሉ ሰብ ክሃድም ጀሚሩ። ብድሕሪኡ፡ ኩሉ ነገር ተሓዋዊሱ። ደጊመ ክርኢ እንተፈተንኩ ግን እታ ብረት ኣብ ባይታ ወዲቓ ነይራ" ኢሉ።

ዋይት ሃውስ (ቤተ-መንግስቲ ኣሜሪካ)፡ ፕረሲደንት ትራምፕ ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ መብርሂ ተዋሂቡዎ ከምዘሎ ገሊጹ።

ምንጪ ስእሊ, CBS

"ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ካልእ ቦታታትን ምስ ሰዓርናዮ ኣይሲስ (እስላማዊ መንግስቲ) ናብ ሃገርና ክምለስ ወይ ክኣቱ ክነፍቅደሉ የብልናን። በቃ!" ኢሉ ትራምፕ ኣብ ትዊተር።

ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኒክ ብራንት

ኣብ ኒውዮርክ ምእካብን ምልቕቓብን መርትዖታት

እቲ መጥቃዕቲ ሰፊሕን ውዲታዊን ዘይኮነስ ናይ ሓደ ሰብ (ሎን ዉልፍ) መጥቃዕቲ'ዩ ይብሉ ሰበ-ስልጣን ፖሊስ። ገና ድማ መርትዖታት ኣብ ምእካብን ምልቃብን'ዮም ዘለዉ።

እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኒውዮርክን እቲ ሓደ ዝዓበየ በዓል ዝኾነ ሃሎዊን ይኽበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን'ዩ ተፈጺሙ።

እቶም ናይ ጎኒ መንገድታት (ማርቻፐዲታት) ፍሉይ ናይ መዘናግዒ ክዳውንቲ ብዝለበሱ ቆልዑት መሊኦም ነይሮም። ገና'ኸኣ ዝዘናግዑ ቆልዑ ኣብቲ ቦታ ኣለዉ። ስጊንጢር'ዩ።

ግን ከተማ ኒውዮርክ ክሳብ ክንደይ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ትጻወር ድማ የርእየካ።

ካብ ግራውንድ ዜሮ (ኣብ መስከረም 11 2001 ብኦሳማ ቢንላደን ዝተወጠነ ግብረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ) ቁሩብ ርሕቕ ኢልና ኢና ንርከብ። እዚ ድማ ከተማ ኒውዮርክ ዳግማይ ናይ ግብረ-ሽበራ መጥቃዕቲ ዒላማ ኮይና ከምዘላ ንምርዳእ ጊዜ ኣይወሰደሎምን።