ፅባቐ ከመይ ይግለፅ ትብሉ?

ካብ ማህደር ምስልታት ሚሄላ ዝተወሰዳ ፎቶታት Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚሄላ፡ ኣብ ኔፓል-ካታማንዱን (ፀጋም) አዓይስላንድን (የማን) ዝሰኣለተን ደቀ-ኣንስትዮ

"ናብ ጉግል ኢሜጅ ሕዚ እተው'ሞ ምልኩዓት ደቀ-ኣንስትዮ ርኣዩ" ትብል በዓልቲ-ሞያ ስእሊ ሚሄላ ኖች።

ከምቲ ዝበለቶ ገይረ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ውፅኢታት ኣለሻይ ረኺበ።

"እንታይ ሪኢኻ" ክትብል ሓቲታትኒ። "ብጣዕሚ ዝማርኹ ስእልታት፡ ሓቀይ?" ኢለ መሊሰላ።

እወ፡ ኣብቶም ምስልታት ዝርከባ መብዛሕትኤን ደቀ-ኣንስትዮ፡ ነዊሕ ታኮ ዘለዎ ጫማን ክፋል ኣካላተን ዘርእይ ክዳውንትን ዝወደያ እየን። መብዛሕትኤን፡ መናእሰይ፣ ቀጠንቲ፣ ፅቡቕ ሕብሪ ቆርበት ዘለወን እየን።

"በቃ! ፅባቐ ኩልግዘ ከምኡ እዩ ዝግለፅ። ብዘጉሂ ኩነታት ንዕኣተን ምጉላህ፣ ፆታዊ ስሕበት ክፈጥራ ገይርካ ምፅብባቕ" ትብል።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ፀጋም ናብ የማን፡ ኣብ ጀርመን፣ ጣልያንን ፈረንሳይን ዝተስኣሉ ምስልታት

"ደቀ-ኣንስትዮ ከምኡ ኣይኮናን ዝግለፃ። ናይ በዓልና ታሪክ፣ ቃልሲ፣ ዓቕሚ ኣለና። በዚ መልክዑ ክንግለፅ ኢና ንደልይ። ጎራዙ ነቶም ካልኦት ምስልታት እናርኣያ እየን ዝውዕላ። ብምዃኑ'ውን፡ ብዘለዋሉ ኩነታት ንክሕበና ዓርሰ ምትእምማነን ከዕብያ ኣለወን።

"ግን ድማ ጉግል ማለት ንሕና ኢና። ነቶም ምስልታት በዓልትና ኢና ፈጢርናዮም" ትብል።

ሚሄላ ዘሕተመቶ ቀዳማይ መፅሓፍ ስእልታት 'ኣትላስ ኦቭ ቢውቲ'፡ 500 ስእልታት ደቀ-ኣንስትዮ ዝሓዘ'ዩ።

Image copyright Mihaela Noroc, India
ናይ ምስሊ መግለጺ ፑሽካር-ህንዲ፡ "ደቀ-ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ ሰራዊት አንትፅምበራ ብምርኣየይ ሐጉስቲ ነይረ"
Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ሚሂላ፡ ነዞም ስእልታት ኣብ ኮሎምቢያ (ፀጋም) ጣልያን-ሚላን (የማን) ስኢላተን።

ትርጉም ፅባቐ እዛ ሮማንያዊት ሰኣሊት፡ ፅባቐ ትርጉም የብሉን ዝብል'ዩ። ደቀ-ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ዕድመ፣ ሞያን ድሕረ-ባይታን ይርከብ።

ማሂላ "ሰባት ንስእልታተይ ዝፈትውዎም፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ዙርያና ናይ ዘለዋ ሰባት ምስልታት ዝሓዙ ብምዃኖም'ዩ" ክትብል ትገልፅ።

"ስእልታተይ ተፍጥሮኣውን ቅልል ዝበሉን እዮም" እትብል ማሂላ፡ 500 ስእልታት ዝሓዘ መፅሓፋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ስእሊ መግለፅን ሓበሬታን ገይራትሉ እያ።

ስእልታታ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ፡ ካብ ኔፓል፣ ቲቤት፣ ጣልያን፣ ሰሜን ኮርያ፣ ጀርመን፣ ህንዲ፣ ኣፍጋኒስታን፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካን ኣማዞንን ዝተወሰዱ እዮም።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ክልትኤን ኣሓት (ኣቢን ኣንጌላን) ኣብ ኒውዮርክ ዝተስኣልኦ S
Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ካፒቴን ብረንች ቶሬስ፡ ኣብራሪት ሄሊኮፕተር ፌደራላዊ ፖሊስ ሜክሲኮ እያ።

ገለ ቦታታት ካብ ካልእ ብዝዛየደ ብፀገማት ዝተሓፀሩ ኮይኖም ትረኽቦም።

"ኣብ ፅርግያ መገዲ ንዝረኸብክዋ ጓል-ኣንስተይቲ ክስእላ ተፀጊዐ። ብዛዕባ ዕላማ ስርሐይ ገሊፀላ። ሓደ ሓድ ግዜ 'ሕራይ' ዝብል መልሲ እረክብ። ገለ እዋናት ድማ 'ኣይኸውንን' ይብሉኒ። እቲ ኩነታት ነታ ዘለኹላ ሃገር መሰረት ዝገበረ እዩ" ክትብል ትገልፅ።

"ንክትሰኣል ድልውቲ ኣይኮነትለይን፤ ምናልባት ካብ ኣባላት ስድርኣ ፍቓድ ክትረክብ የድልያ ነይሩ ይኸውን"

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ መራሒት ዑደት ወተሃደራዊ ሙዝየም ሰሜን ኮርያ
Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ንቱርካዊት ተዋሳኢት ፒናር፡ ኣብ ኢስታምቡል ረኺባታ

ማሂላ ከምእትገልፆ፡ ኣብ ገለ ክፋላት ዓለምና ስእሊ ምስኣል ክብድ ይብል'ዩ። ምኽንያቱ ድማ ምስ ድሕንነት ስለዝተሓሓዝ እዩ።

" ስእሊ ክትስእሎም ከለኻ 'ምስኣሉስ ክሰኣል ግን ድማ ምናልባት ክጭወ ይኽእል እየ። ካብቶም ጉጅለ ማፍያ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ' ይብሉ" ትብል።

እዚ ስራሕ ከምወዲ ተባዕታይ ኮይንካ ክትሰርሖ ቀሊል ከምዝኾነ እትገልፅ ማሂላ፡ ነዚ ከም ምኽንያት እተቕርቦ፡ "ተባዕታይ እንተኾይንካ ካብ በዓልቲ ገዛኻ፣ ሓፍትኻን ኣዴኻን ፍቓድ ንኽትረክብ ትሓቶ ምቕራብ ኣየድልየካን" ዝብል'ዩ።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ፖካራ (ፀጋም) ኔፓል (ራይት)፡ "ዕዳጋ እንታይ ከምዝመሰል ዘርእይ ምስሊ'ዩ" ትብል ብዛዕባ እዞም ኣብ ናምፓን ሚያንማርን ዝወሰደተን ስእልታት እንትትዛረብ።

ማሂላ 'ፎቶ ሾፕ' (ምስሊ ንምትዕርራይ ዝውዕል ቴክኖሎጂ) ሓልሓሊፉ ትጥቀም። ምኽንያታ ግን ካብቲ ክትግምትዎ ትኽእሉ ዝተፈለየ እዩ።

"ስእሊ እንትተልዕል ገና ዘይውዱእ ነገር'ዩ፤ ኢዚ ከኣ ፀሊምን ኣብ ጋህዳዊ ዓለም ዘለው ሕብርታት ዘይብሉን ይኸውን" እትብል ማሂላ።

"ስለዝኾነ ካብቲ ዝነበሮ ብዝበለፀ ሰሓባይን ውቁብን ንምግባር እየ ዝፍትን።" ክትብል ትዛረብ።

ቀጢን መሲልካ ንምርኣይ ዝግበር ፅዕሪ ኣይትቕበሎን።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ መዓስከር ስደተኛታት ኢዶመኒ-ግሪክ፡ እዛ ኣደ ምስ ደቃ ካብ ሶርያ እያ ተሰዲታ

ብማሂላ ዝተዳለወ መፅሓፍ ስእልታት ካብቲ ኣብ 2015 ዝተዳለወ መፅሓፍ ኪም ካርዲሽያን ዝተፈለየ እዩ ምባል ይከኣል።

"ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሎገራት፣ ኣብ ዓለምና ዘለው ፍሉጣት ሰባት ነዚ ዘይጭቡጥን ዘይሓቃውን ትርጎም ፅባቐ ቀሪፆም'ዮም። ከም ደቀ-ኣንስትዮ ምስኡ ምዝማድና ግን ንዓና ዝኸብድ ነገር'ዩ።" ትብል ማሂላ።

"ኪም ካርዲሽያን ኣብ ኢንስታግራም 100 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣለውዋ። ናተይ ግን 200, 000 ጥራሕ እዮም። ነቲ ኣፈላላይ ኣገናዝቡ፡ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ግን ድማ ትርጉም እቲ ተፈጥሮኣውን ዘይተኻበደን ፅባቐ፡ ናብ መላእ ዓለም ቀስ እናበለ ክሰርፅ እዩ" ኢላ።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ፀጋም ናብ የማን፡ ኣብ ፓሪስ፣ ሽንጥሮ ኦሞ (ኢትዮጵያ)ን ግሪክ ዝተስኣሉ

ማሂላ ነቶም ናብ ሞያ ሰኣላይነት ክኣትው ዝደልዩ እተሕልፎ ማዕዳ እንታይ እዩ? ደረጅኡ ዝሓለወ ካሜራ ምውናን? ብዛዕባ ሌንስን ኩርናዓት ኣወሳስዳ ስእሊ ንክመሃሩ?

ኣይከምኡን።

"ዘተኣማምን ጫማ ግዝኡ" ትብል እናሰሓቐት፡ ምኽንያቱ "ጉዕዞ እግሪ ክትገብርን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትበፅሕን ግድን'ዩ" ክትብል ትገልፅ።

Image copyright Mihaela Noroc
ናይ ምስሊ መግለጺ ማሂላ ንሊሳ ኣብ በርሊን እንትትረኽባ ኣብ ድሕሪታ ሻንጣኣ ተሰኪማ ትዘውር ነይራ