ሎተሪ ግሪን ካርድ፡ ወርቃዊ ትኬት ንብዙሓት ኣህዛብ

ስነ ስርዓት ማሕላ ስደተኛታት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ስነ ስርዓት ማሕላ ስደተኛታት

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቅምቲ ካብ መላእ ዓለም፡ ኣስታት 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጋዊ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ቪዛ ሎተሪ ይሓቱ።

እዚ ፕሮግራም እዚ ከኣ ሎተሪ ግሪን ካርድ (ዲቪ) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ካብ 1995 ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ከኣ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ዝምድናን ርክብን ንዘይነበሮም ንኣስታት ሓደ ሚልዮን ሰባት ተዋሂቡ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ፡ ሓደ ኣብ 2010 ብፕሮግራም ግሪን ካርድ ዝኣተወ ተወላዲ ኡዝቤክ ዝኾነ ስደተኛ ኣብ ማንሃታን ኒው ዮርክ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ መደብ እዚ ዝኹንዎ ዘለዉ።

ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ኮንግረስ ሪፓብሊክ ንሎተሪ ግሪን ካርድ ሰሪዙ ኣብ ክንድኡ ሰባት ብምርጫን ንኣሜሪካ ብዝህቡዎ ሞያዊ ረብሓ ጥራሕ ክትካእ ዝብል ሓድሽ ስርዓት ክተኣታቶ ንዘቕረቡዎ ሓሳበ ደጊፉዎ እዩ።

ሎተሪ ግሪን ካርድ (ዲቪ) ግን እንታይ እዩ?

እዚ መደብ'ዚ ካብቶም ዕጫ ግሪን ካርድ ዘቕርቡ ሰባት ዓመታዊ ን50,000 ቪዛ ይህብን ነቶም ኣብ ኣሜሪካዊ ተመጣጣኒ ውክልና ስደተኛታት ንዘይብሎም ሰባት ከኣ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንምርካብ መንገዲ ይኸፍተሎም።

ሎተሪ ግሪን ካርድ ብኮሞፒዩተር እዩ ዝካየድ። ኣብዚ ፐሮገራም እዚ ዕጫ ዘቕረበ ሰብ ከኣ፡ ካብ ኣመሪካ ዝዕድሞን ሓላፍነቱ ዝወስድ ስፖንሰር ኮነ ናይ ስራሕ ውሕሰነት ወይ ስደራ-ቤት ክህልዎ ኣይሕተትን እዩ። እቲ ሓደ ዝሕተት ነገር፡ 12 ክፍሊ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተማሃርካሉ ሰርቲፊኬት ጥራሕ እዩ ዝሕተት። እቶም ዕጫ ዝበጽሖም ሰባት፡ ቅድሚ ቪዛ ምርካቦም፡ ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣካል ቀሪቦም ቃለ-መሕትት ክገብሩ ኣለዎም። እቶም ኣመልከትቲ ሎተሪ ግሪን ካርድ፡ ብዝኾን ይኹን መገዲ ምስ ግብረ ሽበራ ዝተሓሓዝ ዝኾን ይኹን ርክብን ስራሕን ክህልዎም ኣይግባእን።

ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ዝተዋህበ ኣስታት 50,000 ግሪን ካርድ ዜጋታት ዓባይ ብሪጣንያ፡ ካናዳ፡ ሜክሲኮ፡ ህንድን ቻይናን ኣይምልከትን እዩ።

ፕረዚደንት ትራምፕ፡ እቶም ዕዉታት ሎትሪ፡ ንመጻምድቶም ኮነ ትሕተ ዕድመ ደቆም ከምጽኡ ዝፈቅድ ዕድልን እቲ ብዝምድናታት እናተኣሳሰረ ንኣሜሪካ ንምእታው ዘፍቅድ መስርሕን ደው ከብሎ እዩ ዝደሊ ዘሎ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ስነ ስርዓት ማሕላ ስደተኛታት

ብዕጫ ዲቪ ኣቢሉ ኣሜሪካ ዝኣቱ መን እዩ?

ኣብ ፈለማ፡ ዜጋታት ዝተፈላላለያ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ብሕጋዊ መንገዲ ዝኣትዉሉ ረቂቕ ሕጊ ዲቪ ክጸድቕ ዝተደለየሉ ምኽንያት፡ስደተኛታት ኤውሮጳ ብበዝሒ ንምእታዉ ዓሊሙ ነይሩ። ይኹን እምበር ካብ ኣፍሪቃ እውን እንተኾነ ቁጽሩ ዘይንዓቕ ዜጋ ተጠቃሚ እቲ ፖሊሲ ክኸውን ክኢሉ።

ማእኸል መጽናዕቲ ፒው ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መረዳእታ፡ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ክፋል ዓለም ዲቪ መሊኦም ብበዝሒ ናብ ኣሜሪካ ከምዝኣትዉ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዜጋታተን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ኢሎ ሓሳብ ዘቕረቡለንን ኣመንቲ ምስልምና ብበዝሒ ዝነብሩለን 6 ሃገራት እንከይተረፈ በቲ ናይ ዲቪ ፖሊሲ ተጠቀምቲ እየን።

ኣብ 2015 ዓ/ም/ፈ ጥራሕ እኳ ልዕሊ 10 ሽሕ ዜጋታት እዘን 6 ሃገራት ዕጫ ዲቪ በጺሕዎም ናብ ኣሜሪካ ከምዝኣተዉ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ የረድእ።

ትራምፕ ዲቪ ኣሜሪካ ክስርዝ ይከኣሎ'ዶ ይኸውን?

ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብኢደ ወነኖም ፖሊሲ ዲቪ ኣሜሪካ ናይ ምስራዝ ስልጣን የብሎምን። ጉዳይ ምሕንጻጽ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ስደት ናይ ምጽዳቕን ምስራዝን ስልጣን ጉባኤ 'ኮንግረስ' እታ ሃገር እዩ።

ፕሬዚደንት ትራምፕ፡ ዲቪ ንምምሕያሽን ቁጽሪ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብፍርቂ ንምንካይን ዘኽእል ሓሳብ ናብ ሰኔት ኣቕሪቦም ነይሮም። ኣብ ወርሒ ለካቲት፡ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ሰኔት ዝቐረበ 'ንዝሓሸ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ዘመሓይሽ ኣዋጅ ስደተኛታት ኣሜሪካ' ንምጽዳቕ ዘኽእል ድምጺ ብዘይምርካቡ ክጸድቕ ኣይከኣለን።

ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ እንከይተረፈ፡ ምምሕያሽ ኣዋጅ ስደተኛታት ቅልጡፍ ቆልሓታ ዘድልዮ ዛዕባ ከምዘይኮነን እኳ ድኣስ ቅልጡፍ መፍትሕታት ዘድልዮም ዛዕባታት ፖሊሲ ጥዕና ዜጋታትን ስርዓት ግብርን ከምዝኾነ ብምግላጽ ባህጊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቛዊሞም ምንባሮም ዝዝከር እዩ።