ዘይነፅፍ መሃዛይ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ኣድሃብ ብሃራሊ ዘይነፅፍ መሃዛይ

ኣድሃብ ብሃራሊ ካብ ቀለልትን ዝተደርበዩን ነገራት ዝተፈላለዩ ናውቲ ብምምሃዝ ኣብ ህንዲ ስሙይ መሃዛይ ተባሂሉ ይሽለምን ናብርኡ የመሓይሽን’ሎ።