ኣብ መጋባእያ ዘ-ሄግ ዝቐረበ ተኸሳሲ መሰኻኽር ንከድሕንዎ ተማሕፂኑ

ግዳያት ቀይሕ ራዕዲ

ቅድሚ 40 ዓመታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈፀመ "ቀይሕ-ራዕዲ" ተሳታፊ ነይሩ ዝተብሃለን ኣብ ኔዘርላንድ ብገበን ኲናት ዝተኸሰሰ ውልቀ ሰብ፡ ግዳያት እቲ ግፍዒ ነፃ ንከውፅእዎ ተማሕፂኑ።

ኣባል እቲ ን17 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሐን ከም ሕሱም ዝፍራሕን ዝነበር ወተሃደራዊ ጉጅለ ደርግ ከም ዝነበረ ዝኣመነ እሸቱ ኣለሙ፡ ኣብቲ መጋባእያ ኣብ ድሕሪት ተቐሚጦም ናብ ዝነበሩ ግዳያት ቀይሕ-ራዕዲ ብምዛር፡

"በይዛኹም ካብዚ ክሲ እዚ ኣድሑኑኒ። እወ እዚ ጉዳይ ተፈፂሙ እዩ፡ ይኹን እምበር ኣነ ኣይወዓልኩዎን። ኣብቲ ቦታ ኣይነበርኩን" ብምባል ለሚኖምዎም።

"ገበነኛ ኣይኮንኩን። ድሕሪ ሕዚ ክነበር እውን ኣይደልን" ብምባል ድማ ንዳያኑ ዘ-ሄግ ተዛሪቡ።

ትማሊ ኣብ ዝነበረ ውዕሎ እቲ መጋባእያ ድማ፡ ሓሙሽተ ሰባት ኣዝማዶም ምስኣኖም ነቲ መጋባእያ ገሊፆም።

ካብ ሞንጎኦም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ፡ " እቲ ምልክዑን ቅኑዕን ሓወይ፡ ኣብ ምንታይ ከምዝኣተወ ከይፈለጥኩ ስኢነዮ" ክትብል ምስክርነታ ሂባ።

ጠበቓ እታ ሰበይቲ፡ ክልተ ዝኣረጉ ስእልታት ንምስክርነት ንዳያኑ ኣረኪቡ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

መንግስቱ ኃይለማርያም ካብ ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን 1977 ክሳብ 1991 ንኢትዮጵያ መሪሑ

እታ ኣዚያ ከምዝጎሃየትን ከምዝሓዘነትን ዝገለፀት ምስክር፡ "ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ክወሃብ ምርኣየይ ዕድለኛ እየ" ኢላ።

ካልእ ግዳይ ቀይሕ-ራዕዲ ድማ፡ "ኣብ ፀልማት ክፍሊ" ከምዝተኣሰሩ ቃሎም ብምሃብ፡ 82 ሰባት እንትቕተሉ ከምዝረኣዩን፡ ሬስኦም ኣብ ሓደ ጋህሲ ከምዝተቐበረን ተዛሪቦም።

ኣብቲ ዝቐጸለ መዓልቲ ከኣ እቶም ቀተልቲ፡ ናይቶም ዝቐተልዎም ሰባት ቀለበትን ክዳውንትን፡ ተኸዲኖም ከምዝረኣይዎም መስኪሮም።

እሸቱ ኣለሙ፡ ኣብ ውሽጢ ቤተ-ክርስትያን ተቐቲሎም ብዝተብሃሉ 75 ሰባት፣ ግፍዒ ብምፍፃም፣ ብጅምላዊ ማእሰርትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ሰባት ብምእሳርን ንዝቐረብሉ ኣርባዕተ ክስታት ገበን ኩናት ኣይፈፀምኩን ኢሉ።

ከይዲ እቲ መጋባእያ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ንኽዛዘም ትፅቢት ይግበር።