'ኣይኤስ ኣብ ውግእ ሞሱል 741 ንጹሃት ቀቲሉ' ውድብ ሕቡራት ሃገራት

ተመዛበልቲ

ምንጪ ስእሊ, EPA

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ 9 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 824 ሽሕ ዜጋታት ተመዛቢሎም

እቶም ጅሃዳውያን ብዙሕ ጭውያታት ከምዘካየዱን ንሰላማውያን ሰባት ከም መከላኸሊ (ድፍዕ) ከምዝተጠቕሙሎምን ኮነ'ይሎም መንበሪ ገዛውቲ ከምዝደብደቡን ይሃድም ንዝነበረ ህዝቢ ዒላማ ከምዝገበሩን ተፈሊጡ'ሎ።

"እቶም ነዚ ኣሰቃቒ ተግባራት'ዚ ዝፈጸሙ ብሓላፍነት ክሕተቱ ኣለዎም" ኢሉ ሓላፊ ጉዳያት መሰል ደቂ ሰባት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዛይድ ራዓድ ኣል ሑሴን። ብወተሃደራት መንግስቲ ዒራቕ ተፈጺሙ ዝበሃል ግህሰታት'ውን ንኽምርመር ጸዊዑ።

ካልኦት 461 ሰላማውያን ሰባት'ውን ኣብቲ ካብ ሕዳር 2016 ክሳብ ሓምለ 2017 ዝተኻየደ ጽዑቕ ውግእ፡ ብደብዳብ ነፈርቲ ሰራዊት ዒራቕን ናይቲ ብኣሜሬካ ዝምራሕ ወተሃደራዊ ኪዳን ከምዝተቐትሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ'ሎ።

ብመሰረት'ቲ ብሓሙስ ዝወጽአ ጸብጻብ ናይ ተሓጋጋዚ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዒራቕን ኮሚሽን ተጣባቒ መሰል ደቂ ሰባት ናይቲ ወድብን ብሓፈሻ 2,521 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 1,673 ድማ ቆሲሎም። መብዛሕትኦም ድማ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ዳዕሽ'ዮም ሞይቶም።

እቲ ጸብጻብ ከም ዝበሎ ኣብ ፈለማ ናይ 2016 ኣባላት ዳዕሽ ኣብቲ ንሳቶም ዝተቖጻጸርዎ ክፋል ናይ ሞሱል ብመጉልሒ ድምጺ ገይሮም ነበርቲ ናይቲ ኩሉ'ቲ ብሰራዊት ዒራቕ ካብኣቶም ዝተመንጠለ ቦታታት ኣንጻር ወተሃደራት ዒራቕ "ስለዘይተዋግኡ" ኩሉ'ቲ ቦታታት "ዕላዊ ዒላማ (ታርጌት)" ከምዝኾነ ሓቢሮም ነይሮም።

"እዚ ፋትዋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣዋጅ፡ ብቐጥታ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ብዝገበረ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ዳዕሽ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ናይ ሞሱል ተሰንዩ ነይሩ" ይብል እቲ ጸብጻብ። "እዚ መጥቃዕቲ'ዚ ድማ ደብዳብን ምጥቃም ዝተመሓየሹ (ሞደፊካረ ዝኾኑ) ነተጉትን ኣብ ልዕሊ ዝሃድሙ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ምትኳስን የጠቓልል" ይብል እቲ ጸብጻብ።

"ንሞሱል ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ንዘስካሕክሕ ግህሰት መሰላትን ዓለም-ለኻዊ ሕግታትን ተቓሊዖም እዮም" ኢሉ ዛይድ።

"እቲ ምርሻን ብዝመስል ዓይነት ኣቀታትላ ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ስድራ ቤታት ዝወረደ ስቅያትን ዕንወት ንብረትን፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝካየድ ግጭት ክጽወር ዝካኣል ኣይኮነን፡ እቶም ነዚ ኣሰቃቒ ተግባራት ዝፈጸሙ ድማ ብሕጊ ክሕተቱ ኣለዎም" ኢሉ ንሱ።

እቶም ብሓላፍነት ዝሕተቱ ብጃምላዊ ቅትለትን ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ገበናት ውግእን ንክኽሰሱ ድማ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስድ ከምዘለዎ እቲ ጸብጻብ ጸዊዑ። ዒራቕ ንስልጣን ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዓለም ኣፍልጦ ክትህብ ድማ ጸዊዑ።

ኣብያተ ፍርዲ ዒራቕ ኣብ ልዕሊ ዓለም-ለኻውያን ገበናት ስልጣን ከምዘይብለን ፖሊስ ዒራቕን ዒራቓውያን መርመርትን "ሕጽረት ብቕዓት" ከምዘለዎም'ውን ኣሚቱ። ወሲኹ ድማ ሕጊ ዒራቕ ውሕሱን ርትዓውን ዝኾነ ፍርዲ ክህብ ኣይክእልን'ዩ ኢሉ።ንከተማ ሞሱል ናይ ዒራቕ ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ብውሑዱ 741 ሰላማውያን ሰባት "ምርሻን ብዝመስል ዓይነት ኣቀታትላ" ብዕጡቓት እስላማዊ መንግስቲ (ዳዕሽ) ከምዝተቐትሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።