ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ - ዓስራይ ክፋል

ናኦሚ ኣዳሙ

ኣብ ታሽዓይ ክፋል ውልቀ-መዘክር ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ፡ ቦካሓራም፡ ብዛዕባ ደቀ ኣንስትዮ ቺቦክ ብርክት ዝበሉ ቪድዮታት ክፍንው ምኽኣሉ ተዘንትዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ብስድራ እተን ግዳያትን መንግስትን፡ ዓሚፅኩመን ዝብል ክሲ ስለዝቐረበሎም እዩ።

ንኩለን ዝጨወይወን ደቀ- ኣንስትዮ ንስድራኽንን ንመንግስትን ከመይ ንሕብሕበክን ምህላውና ኣፍልጥኦም ብምባል ቪድዮ ቀሪፆምወን። ... ድሕሪኡ'ኸ እንታይ ኮነ? ዓስራይን ናይ መወዳእታን ክፋል ዛንታ ሚስጥራዊ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ እነሆ።

10) እቶም ዕጡቓት ዜና ይከታተሉ ነይሮም

መብዛሕትኡ ግዜ፡ ዜና ድሕሪ ምክትታሎም'ዮም ቪድዮ ዝቐረፁ።

"ቁሩብ ፀኒሖም ቢቢሲ ሃውዛ (ብቋንቋ ናይጄርያ) ምድማፅ ጀሚሮም። ልክዕ እቲ ሬድዮ ኣድሚፆም ምስ ወድኡ፡ ሓደ ብሓደ ፀዊዖምና። ሓደ ሓዲና ኣንበርኪኾም ገሌና ድማ ኮፍ ኣቢሎም፡ እነንብቦ ፅሑፍ ሂቦም ምቕራፅ ጀሚሮም። ካብ ቁርኣን ድማ ኣንቢብና። "

መግለጺ ስእሊ,

ሳራ ሳሙኤል ካብ ሞንጎ ዘተጨዋያ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ነይራ።

እዚ ውልቀ-መዘክር (ዲያሪ) ዝፀሓፍኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣበይ በፂሐን?

ናኦሚ ኣዳሙን ካልኦት ሰለስተ ፀሓፍቲ፡ ሮዳ ፒተር፣ ሳራቱ ኣዩባን ማርጋሬት ያማን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ተፈቲሐን።

መንግስቲ፡ ኣብ ሰሜናዊ-ምብራቕ ናይጄርያ፡ ከተማ ዮላ ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ንክመሃራ ኣብ ወርሒ መስከረም ልኢኽወን።

ወይዘሪት ናኦሚ ኣዳሙ ካብ ሸውዓተ ኣሕዋት እታ ካልአይቲ እንትትኸውን፡ ውልቀ-መዘክራ ንስድርኣ መዘከርታ ጥራሕ ከምዘቐመጠቶምን ስድርኣ በዚ ድልየታ እዚ ክግረሙ ከምዝኽእሉ ትዛረብ።

"ንመዘከርታ እየ ፅሒፈዮ፡ ኣሕዋተይን ወለደይን ምእንታን ክርእይዎ'የ ፅሒፈዮ" ትብል።

መግለጺ ስእሊ,

ኣደ ናኦሚ ኣዳሙ ውልቀ-መዘክር ሒዘን

ኣደ ናኦሚ ኮሎ ይበሃላ። ዋላ እኳ ምንባብ እንተዘይኽኣላ ብዛዕባ እዞም ውልቀ-መዘክራት ክፈልጣ ከምዝደልያ ይዛረባ።

ናኦሚ ኣዳሙ፡ ዋላ'ኳ ዝበዝሕ ክፋል እቲ ዲያሪ ሳራ ሳሙኤል እንተፅሓፈቶ፡ ስለዘይተመለሰት ግና ሓዚነ እየ ትብል ።

"ከምዝተጎዳእኹ እስመዓኒ። ብጣዕሚ ከምዝተጎዳእኹ እዩ ዝስመዓኒ። ክሳብ ሕዚ ብዛዕባኣ እሓስብ። "

ሳራ ምስተጨያ፡ ኣብ ካልኣይ ዓመት፡ ሓይልታት ወተሃደራት ናይጄርያ እንትኸብወንን ዕጡቃት ቦኮሓራም ዘድልየን ቀረብ እንትዓፅውወንን እያ ብፍርሓት ምስ ዕጡቓት ሓዳር ክትገብር ዝተስማዕመዐት። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ካብቲ ዝነብራሉ ዝነበራ መዓስከር፡ ምስ በዓል ገዝኣ ዝሐሸ ህይወት ናብ ዝመርሕሉን ምግቢ ናብ ዝረኽብሉን ከባቢ ንምኻድ ተገዲዳ። ካብተን ዝተጨወያ እተን ሓዳር ዝገበራ ክሳብ ሕዚ ኣይተሰደዳን።

ወላዲ ሳራ፡ ኣይተ ሳሙኤል ያጋ፡ ዓባይ ጓሎም ኣብ መጭወይቲ ኮይና ውልቀ-መዘክር ምፅሓፋ ብጣዕሚ ከምዘይተገረሙ፡ ነታ ጋዜጠኛ ኣፃዊቶማ እዮም።

"ኩሉ ግዜ ተንብብ ነይራ። ሓደ ሓደ ግዜ እናንበበት ምስ መፅሓፋ ትድቅስ ነይራ" ኢሎም።

ኣብ መወዳእታ ገፅ ዲያሪኣ፡ ስም ዝርዝር ሓሙሽተ ኣሕዋታን ገሊፃ እያ። ኣብ መወዳእታ ድማ፡ " ስም ኣቦይ ሳሙኤል፡ ኣደይ ድማ ርብቃ" ኢላ ፅሑፋ ፈፂማ።

ክትርስዖም ዘይትደሊ ትመስል።

ቅደም ሰዓብ ዲያሪ ደቂ ኣንስትዮ ቺቦክ ንምክትታል እዞም ፈለጋት ይጠውቑ።