"ማዕርነት ደቀንስትዮ ኣብ 100 ዓምታት'ውን ኣይረጋገፅን"፡

ደቀንስትዮ ተምሃሮ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

የመን ብፖለቲካውን ትምህርታውን ተሳትፎ ኣንስትዮ ድሕሪት ተሰሪዓ'ላ

ኣብ መንጐ ኣንስትዮን ተባዕትዮን ዘሎ ፆታዊ ኣፈላላይ ንኽተርፍ ካብ ብሐዚ 100 ዓማውቲ ክውድእ እዩ ይብል ዓለምለኻዊ ቁጠባዊ መድርኽ።

እዚ መረዳእታ'ዚ ነቲ ካብ 2006 ኣቈፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣትሒዙ እናኸፈአ ዝመፅእ ዘሎ ፆታዊ ኣፈላላይ መሰረት ይገብር።

እቲ ፀብፃብ ኣብ መንጐ 144 ሃገራት ዘሎ ተሳትፎ ቁጠባዊ፣ትምህርቲ፣ፖለቲካዊ ተሳትፎን ደረጃ ጥዕናን ደረጃ ኣቐሚጥሉ'ሎ።

ኣንስትዮ እቶም ተባዕትዮ ካብ ዝረኽብዎ ዕድል 68 ሚኢታዊ ይረኽባ ይብል እቲ ፀብፃብ። ዓሚ ናብ 683.3 ክብ ኢሉ ነይሩ።

ነቲ ኣብ መንጐ ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ ተቐሚጡ ዝነበረ ግዜ ድማ ካብ 83 ናብ 100 ዓማውቲ ልዒሉ'ሎ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ዋላ'ኳ ኣብ ተሳትፎ ዓውዲታት ትምህርትን ጥዕናን ይፀብብ እንተሃለወ ኣብ መዳይ ቁጠባን ፖለቲካን ግና ልዑል ክፍተት ምህላዉ ብመፅናዕቲ ጥሉል ኰይኑ'ሎ።

ኣንስትዮ ኣብ ዓውድታት ስራሕ ምስ ተባዕትዮ ማዕረ ክውከላ ተወሳኺ 217 ዓማውቲ ክንፅበ ኢና በለ እቲ መፅናዕቲ።

ኣንስትዮ ሃገራት ኖርዲክ ኣብ ዝሓሸ ፆታዊ ማዕርነት ይርከባ። ኣብ ኣይስላንድ 12 ሚኢታዊ ጥራሕ ኣፈላላይ ይረአ። ኖርወይ፣ፊንላንድን ሽወደንን ቅድሚት ተሰሪዐን ኣለዋ።

ሩዋንዳ ብ18 ሚኢታዊ ኣፈላላይ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ትርከብ። ኣብ ተወከልቲ ባይቶ ብዙሓት ኣንስትዮ ብምስታፍ ትመርሕ'ላ። ካብ ሓሙሽተ መናብር እቲ ባይቶ ሰለስተ ብፅሒት ኣንስትዮ እዩ።

ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍርካን ድማ እቲ ኩነታት ዝኸፈአ ኰይኑ ይረአ። ብኲናት ትሕመስ ዘላ የመን 52 ሚኢታዊ ኣፈላላይ ብምፍጣር ኣብ መወዳእታ ተሰሪዓ'ላ።

ብደረጃ ዓለም ኣንስትዮ ካብ ተባዕትዮ ዝተሓተ መሃያ ይኽፈለን ይብል እቲ ፀብፃብ። እኳ ደኣስ ኣብ ካልኦትን ኣብ ተወሳኺ ስራሕ ከምዝዋፈራ ድማ የረድእ።

ብኻልእ ገፅ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘለዋ ኣንስትዮ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝሐሸ ተሳትፎ ኣለወን።

ኣብተን ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ዘውፍራ 20 ሃገራት እተን 9 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ይርከባ።