ሕርይቲ ጋንታ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበሩ ግጥማት፡ ሞራታ፣ ሳላ፣ ዴ ብረየን፣ ካንቴ

ማንቸስተር ሲቲ ናይ ዘይተሰዓርነት ብቕዓታ፡ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ብዘመዝገበቶ ዓወት ኣጠናኺራቶ ቀፂላ'ላ። 3-1 ክትስዕር ብምኽኣላ ነቲ ሊግ ብሸሞንተ ነጥቢ ፍልልይ ትመርሖ ኣላ።

ጆዜ ሞሪንዮ፡ ናብ ሜዳ ቸልሲ ተመሊሶም ኣብ ዝገበርዎ ፀወታ ጋንትትኦም 1-0 ተሳዒራ። ቶተንሃም እውን ኣብ ልዕሊ ክርስታል ፓላስ ዓወት ኣመዝጊባ።

ሊቨርፑል ን ዌስትሃም 4-1 ስዒራታ። ካብ ድሕሪት ዝተበገሰት ኤቨርተን ንዋትፎርድ 3ብ2 ኣፋንያታ።

ሃደርስፊልድ፣ በርንማውዝ፣ በርንለይን ብራይተንን ብተመሳሳሊ 1-0 ተዓዊተን። ስቶክን ሌስተርን ብማዕረ ውፅኢት 2-2 ተፈላልየን።

ብሉፃት ተፃወቲ ዝመረፅኩላ ሕርይቲ ጋንታ እዚ ሰሙን ገምግምዋ።

ሓላዊ ማዕፆ - ኒክ ፖፕ (በርንለይ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፡ ብዝሒ ኩዓሳሱ ብምድሓን ክንድ ኒክ ፖፕ ዝዳረግ ሓለዊ ማዕፆ የለን።

ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፡ ብዝሒ ኩዓሳሱ ብምድሓን ክንድ ኒክ ፖፕ ዝዳረግ ሓለዊ ማዕፆ የለን (88%)።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሳውዝ ኣምፕተን ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ ዝነኣዳ ኩዓሳሱ ኣድሒኑ።

ተተኪኡ ምስላፍ ካብ ዝጅምር ናብዚ ሰሓባይ ምንቅስቓስ እናገበረ ይርከብ። ንጋንትኡ ኩዓሳሱ ብምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ተዓዊታ ንክትወፅእ እጃሙ ፈፂሙ።

ተኸላኻሊ - ስቲቭ ኩክ (በርንማውዝ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ስቲቭ ኩክ ሸቶታት ብምምዝጋብ ንጋንትኡ እናሓገዘ መፂኡ እዩ

በርንማውዝ ምስ ኒውካስል ኣብ ዝገበርኦ ፀዋታ፡ ኩክ ሸቶ እንተዘየቑፅር ነይሩ ብማዕረ ምተዛዘመ።

ዘመዝገባ ሸቶ ብልፅትን ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዞም ኣብ ሜዳ ንዝተረኸቡ ደገፍቲ ዘሕጎሰትን ነይራ።

ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝኸበደ ነገር ሸቶ ክተቑፅር ምኽኣል እዩ። ስቲቭ ኩክ ነዚ እንትገብር ምርኣይ ድማ ንኒውካስል ከቢድ ሓዘን ዝፈጠረ ነይሩ።

ተኸላኻሊ - ሼን ዳፊ (ብራይተን)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣብዚ ዓመት ብርእሱ ኩዓሳሱ ብምምላስ ክንድ ሼን ዳፊ ዝመፅእ ተፃዋቲ የለን

ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ፡ ብርእሱ ኩዓሳሱ ብምምላስ ክንድ ሼን ዳፊ ዝመፅእ ተፃዋቲ የለን (103)።

ኣብ ሕሉፍ እዋን፡ ማለት ኣብ መጀመሪ ግጥማት እዚ ዓመት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝነበሮም ግጥም፡ 20 ነጥቢ ንምእካብ ክፅገሙ እዮም ኢለ ሓሲበ ነይረ። ሕዚ ግን ኣብ መበል 15 ከዋህልሉ ኪኢሎም ኣለው።

ኣሰልጣኒ ክሪስ ሃውተን ኣብ ተፃወቲ ኣብ ዝህልዎ ምትእምማን፡ ሼን ዳፊ ሓደ ካብ ሞንጎ ብሉፅት ከምዝኸውን ኣየጠራጥርን።

ተኸላኻሊ - ለዊስ ዳንክ (ብራይተን)

Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ለዊስ ዳንክ ኣብ ምፅፃዉ (ብሎክ ኣብ ምግባር) ፀብለልታ የርእይ ዘሎ ተፃዋታይ እዩ

ኣብዚ ዓመት ካብ ለዊስ ዳንክ ንላዕሊ ዝዓፀወ (ብሎክ ዝገበረ) ተፃዋቲ በርንለይ ጀምስ ጥራሕ እዩ።

ኣብ ምዝዛም ፀዋታ ዝዓፀዋ ኩዕሶ፡ ንተፃዋቲ ስዋንዚ ሓደ መልእኽቲ ዘሕለፈት ነይራ። ንኣብርሃም "ኣብዛ ዕለት ሸቶ ክተቑፅር የብልካን" ዝብል መልእኽቲ። ኣብርሃም እውን እግሩ ዝተሰበረ መሲሉኒ ነይሩ።

ማእኸል - ኬቨን ደ ብረየን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዝያዳ ካልኦት ተፃወቲ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ

ደብረየን ናብ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዝፅምበር ንደሓር፡ ክንድ ናቱ ዝኣክል ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ዘቐበለ ተፃዋታይ የለን። 33 ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተፃዋታይ ኣብ ዝሓርየሉ ዝርዝር እውን ኣትዩ'ሎ። ካብ ዘቐብሎም ኩዓሳሱ ብተወሳኺ ሸቶ ናይ ምቑፃር ብቕዓቱ ዝነኣድ እዩ።

ሲቲ ዘቑፀረታ ካልአይቲ ሸቶ ካብ ፀዋታ ወፃኢ (ኢፍ ሳይድ) ምንባራ ቅቡል ገይረለኹ። ኣርሰናል ካብቲ ፀዋታ ነጥቢ ሒዞም ክወፁ ዘኽእሎም ብቕዓት ግን ኣይረኣኹን።

ማእኸል - ንጎሎ ካንቴ (ቸልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ንጎሎ ካንቴ፡ ብዝሒ ዓወታት ዘጠዓዓመ ተፃዋታይ

ቸልሲ ካብ መጥቃዕትታት ዩናይትድ ክትድሕን ዝኸኣለት ብዕድል ኣይነበረን።

ብሓለዊ ማዕፆ ኮርትዋ ወሰንቲ ኩዓሳሱ ድሒነን እየን። ልዕሊ ኩሉ ግን ንጎሎ ካንቴ የድልዮም እዩ። ካብ መጉዳእቲ ምስተመለሰ ዋሕስ ኮይንዎም እዩ።

ናብ ብቕዓቱ እውን ተመሊሱ'ሎ።

ማእኸል - ኤደን ሃዛርድ (ቸልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ካልኦት ተፃወቲ ቸልሲ ንላዕሊ ኣብ ጋንትኡ ተሳትፎ ሸቶታት ኣለዎ

ካብ መበገሲ እቲ ዝሓለፈ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ናብዚ ኣብ ብዙሓት ሸቶታት እጃም ዘለዎ ብሉፅ ተፃዋታይ ጋንታ ቸልሲ እዩ።

ኣንፃር ሮማ ኣብ ዝነበረ ግጥም ዝከኣሎ እንተገበረ'ውን ንጋንትኡ ግን ከለዓዕላ ኣይከኣለን። ኣንፃር ማንቸስተር ግን ሙሉእ ንሙሉእ ዝተፈለየ ነይሩ።

ብዝረኸቦም ኣጋጣምታት ንዩናይትድ ዝሃስዩ ምንቅስቓሳት ይገበር ነይሩ።

ማእኸል - ራጂቭ ቫን ላ ፓራ (ሃደርስፊልድ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ራጂቭ ቫን ላ ፓራ፡ ምስ ሃደርስፊልድ ኣብ ዝተሰለፈሎም 23 ፀዋታታት ሸቶ ኣየቑፀረን

ራጂቭ ቫን ላ ፓራ፡ ምስ ሃደርስፊልድ ኣብ ዝተሰለፈሎም 23 ፀዋታታት ሸቶ ኣየቑፀረን።

ኣብ ልዕሊ ዌስት ሃም ግን እትንኣድ ሸቶ ኣመዝጊቡ'ሎ። ሓላዊ ማዕፆ'ውን እታ ኩዕሶ ሓሊፋቶ እንትትኸይድ ካብ ምርኣይ ብዝሰገረ ዋላ ሓደ ኣማራፂ ኣይነበሮን።

ኣጥቃዓይ - ሞሓመድ ሳላ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሞሃመድ ሳላህ፡ ንሊቭርፑል ኣብ ዝተሰለፈሎም 11 ግትማት ሸቶታት ኣቑፂሩን ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉን

ሞሓመድ ሳላህ፡ ንጋንትኡ ሊቨርፑል ኣብ ዝተሰለፈሎም ፈላሞት 11 ፀዋታት፡ ኣብ ትሸዓተ ሸቶታት ተሳትፎ ኣለዎ (ብምቑፃርን ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ብምቕባልን)።

ሊቨርፑል ምስ ዌስት ሃም ዝነበራ ግጥም ዝተፈለየ ነይሩ። ሊቨርፑል ፍሉያት ስለዝነበሩ ዘይኮነስ፡ ዌስትሃም ድኹማት ኮይኖም ስለዝቐረቡ እዩ።

እዚ ግብፃዊ ቅልጡፍን ብቑዕን ነይሩ።

ኣጥቃዓይ - ኣልቫሮ ሞራታ (ቸልሲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣልቫሮ ሞራት 10 ሸቶታት ብርእሱ ኣቑፂሩ።

ኣልቫሮ ሞራታ፡ ኣብዚ ዓመት 10 ሸቶታት ብርእሱ ዘቑፀረ እንትኸውን፡ ኣብ ሓሙሽቲኦም ሊጋት ኣውሮፓ ልዕሊኡ ዘመዝገበ ተፃዋታይ የለን።

ምስ ማንቸስተር ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ብርእሱ ዘቑፀራ ሸቶ፡ ዘመናዊ ኩዕሶ ዝበፅሓሉ ደረጃ ምዕባለ ተርእይ።

ኣዝዩ ዝነኣድ ኩዕሶ ብርእሲ ናይ ምቕላዕ (ሄዲንግ) ብቕዓት ኣለዎ።

ኣጥቃዓይ - ሪያድ ማሃሬዝ (ሌይስተር)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሪያድ ማሃሬዝ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝተቖፀራ ሸቶታት ብፅሒት ኣለዎ።

ሪያድ መሃሬዝ፡ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝተቖፀር ሸቶትት እጃሙ ፈፂሙ። ክልተ ሸቶኣት እንተመዝግብ፡ ክልተ ድማ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ናብ ብቕዓቱ ዝተመለሰ ይመስል። ኣብ ተኸታተልቲ ሰሙናት ኣብ ዝርዝር ብሉፃት ተፃወቲ ሽሙ እንትሰፍር ንኻልኣይ ግዜ እዩ።

ናቱ ብቕዓት እዩ ንስቶክ ፈታኒ ኮይኑ ዝነበረ።