መራሕቲ ካቶሎንያ ዝነበሩ ሰበ-ስልጠን ብውሳነ ቤልጂማዊ ዳኛ ተለቒቖም

ደገፍቲ ናፅነት ካታላን ኣብ ቤት-ፍርዲ ብራስለስ ተቓውምኦም እንተስምዑ

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ደገፍቲ ናፅነት ካታላን ኣብ ቤት-ፍርዲ ብራስለስ ተቓውምኦም እናስምዑ

መራሒ ካታሎንያ ነበር ካርለስ ፒጅሞንን ኣርባዕተ ሚኒስተራት ዝነበሩ ካታሎናውያንን ኣብ ቤልጂም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምጽንሖም፡ ነቲ ጉዳዮም ሒዝዎ ብዘሎ ዳኛ ብቕድመ-ኩነት ተለቒቖም። እቲ ዳኛ ንሳቶም ብዘይ ፍቓድ ካብታ ሃገር ክወጽኡ ከምዘይፍቀደሎምን ዝርዝር ናይ መዳቕሶኦም ክህቡን ከምዘለዎም ሓቢሩ።

ሓደ ናይ ስጳኛ ዳኛ ንኽእሰሩ ንቤት ፍርዲ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ ምሕታቱ እዮም ንፖሊስ ቤልጂም ኢዶም ሂቦም።

መንግስቲ ስፓኛ ካታሎንያ ናጽነታ ድሕሪ ምእዋጃ ነታ ዞባ ኣብ ትሕቲኡ ክትማሓደር ድሕሪ ምውሳኑ'ዩ ሚስተር ፒጅሞን ናብ ቤልጂም ሃዲሙ። ንሱ ውሑስ መስርሕ ፍርዲ እንተዘይተዋሂብዎ ናብ ስጳኛ ከምዘይምለስ ኣፍሉጡ'ሎ።

እቶም ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ስጳኛ ብገበን ክሕደት ሃገርን ዕጥቃዊ ተቓውሞን ራስያ ገንዘብ ህዝብን ይድለዩ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ናብ ቤት ፍርዲ ቤልጂም ክቐርቡ ድማ ትጽቢት ይግበር። ዋላኳ ቤልጂም ናብ ዓዶም ክትሰዶም እንበዝሐ 15 መዓልታት እንተለዋ፡ ሕጋዊ ተቓውሞ እንተዘየቕሪቦም ግን ኣቐዲማ ክትመልሶም ትኽእል እያ።

"ነዞም ተደለይቲ ሰባት ንግዚኡ ንምልቃቕ ብቤት ጽሕፈት መርማሪ ብራስለስ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ዝቐረበ ጠለብ፡ በቲ ነቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ዳኛ ተቐባልነት ረኺቡ'ሎ" ኢሉ ካብቲ ቤት ጽሕፈት መርማሪ ዝወጽአ መግለጺ።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ካርለስ ፕይጀመንት ኣብ ብራስለስ

ሰልፊ ፒዲካት ናይ ሚስተር ፒጅሞን ከምዝበሎ፡ ንሱ "ካብ መሰርሕ ፍርዲ ክሃድም ድሌት ከምዘይብሉ ንምርኣይን ንነብሱ ብውሑስን ኣድልዎ ብዘይብሉን መስርሕ ፍርዲ ክዳነን ስለዝደሊ'ዩ ንፖሊስ ቤልጂም ኢዱ ሂቡ። ኣብ ቤልጂም ከምኡ ክረክብ ድማ ተኽእሎ ኣሎ፡ ኣብ ስጳኛ ግን ኣዝዩ ኣጠራጣሪ'ዩ" ክብል ገሊጹ።

ፓርላማ ካታሎንያ ነጻነት ድሕሪ ምእዋጁ'ዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ ማርያኖ ራሆይ፡ እታ ዞባ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ምምሕዳር ስጳኛ ክትኣቱ ዝሓለፈ ሰሙን ወሲኑ። ንሚስተር ፒጅሞን ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላይን ንፓርላማ ካታሎንያ ድሕሪ ምፍራስን ድማ ን21 ታሕሳስ ዞባዊ ምርጫ ክካየድ ወሲኑ።

ናጽነት ካታሎንያ ድሕሪ'ቲ ኣብቲ ዞባ ዝተኻየደ ምርጫ ንርእሰ-ውሳነ (ረፈረንደም) ምክያዱ'ዩ ተኣዊጁ። እንተኾነ፡ እቲ ዝተኻየደ ረፈረንደም ብሕገ-መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ስጳኛ ዘይሕጋዊ'ዩ ተባሂሉ።

ሚኒስተር ሕርሻ ነበር መሪትሸል ሰረት፣ ሚኒስተር ጥዕና ነበር ኣንቶኒ ኮሚን፣ ሚኒስተር ባህሊ ነበር ልዊስ ፑይጅን፡ ሚኒስተር ትምህርቲ ነበር ክላራ ፖንሳቲ ድማ" ምስ ሚስተር ፒጅሞን ኣብቲ ዝርዝር (ሊስታ) ናይ ማእሰርቲ ጠለብ ቤት ፍርዲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣትዮም ይርከቡ።

ምንጪ ስእሊ, EPA

መግለጺ ስእሊ,

ካብ ፀጋም ናብ የማን፡ ማርዜል ሰሬት፣ ኣንቶኒ ኮሚን፣ ሉዊስ ፑይግ፣ ክላራ ፖንሳቲ

ኩሎም ድማ ብሰንበት ንግሆ ብጠበቓታቶም ተሰንዮም ንፈደራል ፖሊስ በልጀም ኢዶም ድሕሪ ምሃብ ናይ 10 ሰዓታት ምርመራ ተኻይድሎም።

ንማእሰርቲ ናይዞም ሰበ-ስልጣንን ካልኦት ኣብ ቀይዲ ስጳኛ ኣትዮም ዘለዉ መራሕቲ ምንቅስቓስ ካታሎንያ ንምቅዋም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ካታሎንያ ብሰንበት ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ተኻይዱ። ሰልፈኛታት ድማ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሎም ቦታታት ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ምኻኖም ዘርእዩ ጽሑፋት (ታቤላታት) ለጢፎም።

ሸሞንተ ፖለቲከኛታት ተኣሲሮም፡ ብኽሲ ዕጥቃዊ ተቓውሞ ንናጽነት ካታሎንያ ተኸሲሶም ይምርመሩ'ለዉ። ክልተ ካልኦት መራሕቲ ተቓውሞ ድማ ተኣሲሮም ካልእ ፍሉይ ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ።