ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ብሽክሌታ
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ካብ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ብሽክሌታ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ

“ቹዶክ” ዝተብሃላ ብቀሊሉ ኣብ ገዛ ዝስርሓ ብሽክሌታ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፍልፍል ቁጠባ ይኾና ኣለዋ።