ደሃይ 8፡ ብሕታዊ ተወዳዳሪ ሸታሕታሕ በረድ ኢትዮጵያዊ ሮቤል

ሮቤል ተኽለማርያም

ምንጪ ስእሊ, Ken Iwai

ሮቤል ተኽለማርያም እበሃል፡ ካብ ዋና ከተማ ጃፓን፡ ከተማ ቶኪዮ፡ ኣርባዕተ ሰዓታት ኣብ እትርሕቕ፡ ናጋኖ ኣብ ትበሃል ከተማ እየ ዝነብር።

ኣብዚ፡ ሸታሕታሕ በረድ (አልፓይን ስኪንግ) እምህር፡ ነቲ ቤት-ትምህርቲ እውን ኣነ እየዝቆፃፀሮ።

ናብ ጃፓን ንፈለማ እዋን ዝመፃእኹ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት እንትኸውን፡ ጠቕሊለ ካብ ዝመፅእ ግና ሰለስተ ዓመታት ገይረ ኣለኹ።

ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ሜይድ ክለብ ኣብ ዝበሃል ፈረንሳዊ ትካል፡ ሸታሕታሕ በረድ እምህር ነይረ። ዝድግፉኒ እስፖንሰርስ እውን ነይሮሙኒ።

ምስቲ ትካል ኮይነ ከኣ፡ ኣብ ሃገራት ኢንዶኖዢያ፣ ኣውስትራልያ፣ ቱርኪ፣ ቱኒዝያ፣ ታይላንድን ቻይናን ሰሪሐ እየ።

ድሕሪ ውድድር ኦሎምፒክ፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጃፓን ንዝካየድ ውድድር እናተዳለኹ፡ ኣብ ኣሜሪካ ንክምህር ሓቲቶምኒ። ኣነ ግን ኣብ ውድድር ጥራሕ ከተኩር ከምዝደሊ ነጊረዮም።

ኣብ ጃፓን መምሃሪ ሸታሕታሕ በረድ ከምዘለዎም ምስፈለጥኩ ግና፡ ኣብ እዋን ክረምቲ ንክምህር መጺአ።

ብበረድ ካብ ዝተሸፈነ ኮሎራዶ እኳ እንተመፃእኹ፡ ብናይ ጃፓን ፅሬትን ብዝሕን በረድ ብጣዕሚ እየ ተደኒቐ። ኣብ ዓለም ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ብሉፅ በረድ ሓደ እዩ።

ምንጪ ስእሊ, ሮቤል ተኽለማርያም

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ፡ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ድማ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቤት-ትምህርቲ ተማሂረ።

ብምኽንያት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ስርዓት ደርግ ኣብታ ሃገር ርግኣት ስለዘይነበረ፡ ወላዲተይ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝረከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተቐይራ።

ኣብ ኒውዮርክ ምስ መፃእኹ፡ ናይ ባህሊ ጎንጺ ኣጋጢሙኒ። ኣብ ኢትዮጵያ ህፃን ቆልዓ ኣብ ደገ'ዩ ተፃዊቱ ዝዓቢ።

ናብራ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ህንፃ ተዓፂኻ ምውዓል እዩ። ልዕሊ እዚ ድማ ቋንቋ ስለዘይኽእል እቲ ኩነታት ከቢዱኒ።

እታ ንፈለማ እዋን ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸድኩላ መዓልቲ፡ ካብተን ብሕማቕ ዝዝክረን መዓልታት ሓንቲ እያ።

እዝከረኒ ናይ ንግሆ ተምሂርና ንምሳሕ ምስ ወጻእና፡ እቶም ቆልዑ እንተውግዑኒ ብኣምሓርኛ እየ ዝምልሰሎም ነይረ።

ቅድሚ ሕዚ ሰሚዖሞ ስለ ዘይፈልጡ ኩሎም ክስሕቁ ጀሚሮም። ተሸማቒቐ፡ እናበኸኹ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወጺአ እግረይ ናብ ዝመርሐኒ ከይደ።

ሽዑ እዩ ኣብ ህይወተይ ዘይርስዓ ሰበይቲ ዘጋጠመትኒ። ኩነታተይ ስለዘደናገራ ናብ መኪናኣ ኣእቲያ ክትሕግዘኒ ፈቲና።

እናኸድና፡ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ እቲ እንነብረሉ ህንፃ ምስረኣኽዎ ሓቢረያ።

እቲ ገዛ ዘካረየና ሰብኣይ ምስ ረኣየኒ ሽዑ ንሽዑ እዩ ፈሊጡኒ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፡ ሽዑ ኣብ ገዛ ንዝነበረት ሓትኖይ ሰለምንታይ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ከምዝመፃእኹ፡ እንታይ ኢል ከምዝምልሰላ ብጣዕሚ እየ ተጨኒቐ።

ዝኾነ ምኽንያት ክፈጥር ስለዝነበረኒ፡ ዝበልዖ ዝነበርኩ ዓፅሚ እዩ ሓኒቑኒ ኢለያ። ድሕሪኡ ኣደይ ተፀዊዓ፡ ኣምቡላንስ እውን ከምኡ።

ዳግማይ ተመሊሰ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣይኸድኩን። ኣብ ክንድኡ ድማ ቋንቋ ኢንግሊዘኛ ንከመሓይሽ ብውልቀ ናብ ዘምህሩ መምህር ተላኢኸ።

ድሕሪኡ 'ሌክ ፕላሲድ' ናብ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሓደርቲ ኣትየ። ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ እዩ፡ ኣብ ስፖርት ሸታሕታሕ በረድ ተላልየን ተሳቲፈን። ምስ ፈተንኩዎ ብፍቕሪ እቲ ስፖርት ተለኺፈ።

ካብኡ ውድድር ሸታሕታሕ በረድ ጀሚረ። ኣብ ዝተፈላላዩ ሃገር ለኸ ውድድራት እውን ክሳተፍ ጀሚረ።

ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ብኡ'የ ቀፂለ፤ ትምህርቲ ዕድል ኣትሌቲክስ ረኺበ ዝተምሃርኩ እውን፡ ብሸታሕታሕ በረድ ኣለዉ ካብ ሞንጎ ዝበሃሉ ዓሰርተ ውሩያት ዩኒቨርሲታት ኣብቲ ሓደ እዩ።

ንኢትዮጵያ ወኪለ ክወዳደር ዝሓሰብኩ ተምሃሪ ካልኣይ ብርኪ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ እዩ።

ምንጪ ስእሊ, ሮቤል ተኽለማርያም

ኣብ ዝወዳደረሉ እዋን፡ ካበይ እዩ መፂኡ ዝብሉ ሕቶታት ንኣሰልጣኒየይ ክውሕዝሉ ጀሚሮም። ካብ ኢትዮጵያ እዩ እንትብሎም፡ ሓደ ካብ ሞንጎኦም፡ ንኢትዮጵያ እሞ ዘይወዳደር ብምባል ቀሊዱለይ። ንዓይ ግና ቀልዲ ኣይነበረን።

እቲ እዋን ብዛዕባ ኣበበ በቂላን ታሪኽ ኢትዮጵያን እናተምሃርኩሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። ይኹን እምበር ብኸመይ ንኢትዮጵያ ክውክል ከምዝኽእል ዋላ እኳ እንተሓተትኹ፡ መልሲ ዝህበኒ ኣይረኸብኩን።

ድሕሪ ዩኒቨርሲቲ፡ ናይ ኬንያ ተወዳደርቲ ሸታሕታሕ በረድ ምስ ረኣኹ፡ እንደገና ንኢትዮጵያ ክወዳደር ከምዝግበኣኒ ወሲነ። ኣብቲ እዋን በዚ ዓይነት ስፖርት ኣብ ልዑል ብርኪ ዝበፃሕኩሉ ግዜ ነይሩ።

ንዓለም ለኸ ፌደረሽን ሸታሕታሕ በረድ እንትሓትት ድማ፡ ካብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘለዎ ማሕበር ሸታሕታሕ በረድ ከምዘድልየኒ ሓቢሮምኒ።

ንኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን፡ ንሚኒስትር ስፖርትን መናእሰይን ክወዳደር ከምዝደሊ ነጊረዮም።

ካብ ቆንስል ኢትዮጵያ ጀሚሩ ዝነበረ መልሲ ቅኑዕ እኳ እንተነበረ፡ ሸታሕታሕ በረድ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይምንባሩ፡ ከም ብሓድሽ ኮሚቴ ንምጥያሽ ብዙሕ ዓመታት ወሲዱ።

ንፈለማ እዋን ዝተወዳደርኩሉ ውፅኢት ኦሎምፒክ ፅቡቕ ኣይነበረን። እቲ ቀንዲ ነገር ግና፡ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክ ኣብ ዘይትፍለጠሉ ዓውደ ስፖርት ምውካለይ እዩ።

እዚ ኣጋጣሚ ድሕሪ 22 ዓመታት፡ ናብ ሃገረይ ንክምለስ ዕድል ፈጢሩለይ።

ንብዙሕ ዓመታትት ርሒቐ ስለዝነበርኩ፡ ምስቲ ህዝቢ ንምርድዳእ ክኸብደኒ እዩ ዝብል ፍርሒ ነይረኒ። ብአንጻሩ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ፍቕሪ ሃገር ክስመዓኒ ዝኸኣለ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ።

ዋላ እኳ ናብ ኢትዮጵያ እንተመላለስኩ፡ ሕዚ ኣብ ጃፓን እየ ዝነብር።

ህዝብታት ጃፓንን ኢትዮጵያን ብባህሊ ብጣዕሚ ዝመሳሰሉ ህዝብታት እዮም። ንሰባት ዘለዎም ክብሪ፣ ሰላም እንትብሉ ድንን ዝብልሉ መገዲ፡ ከምኡ እውን ሻሂ ዘፍልሑሉ ስርዓት፡ ምስ ናትና ቡን ተመሳሳሊ እዩ።

ጃፓን ምችውቲ ሃገር እያ። ዝነብረላ ከተማ ብቐላይን እንባታትን ዝተኸበበት እያ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዘሎ መልክዓ ምድሪ ምልውዋጡ ድማ፡ እቲ ከባቢ ዕግበት ልቢ ይህብ።

ምንጪ ስእሊ, ሮቤል ተኽለማርያም

እዚ ቦታ ጓለይ ሊያ ዝረኸብኩሉ ከባቢ ስለዝኾነ፡ ንዓይ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ።

ምግቦም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ፡ ብፍላይ ድማ ካብ ሩዝን ዓሳን ዝስራሕ 'ሱሽ'ን ካብ ኣትኽልቲ ዝስራሕ 'ያኩኒኩ'ን እፈትዎም።

ጃፓን ብስነ-ስርዓት ዝተመልአትን፡ ብኹሉ ሃገር ዝደልደለትን ሃገር እያ። ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነትስ፡ ካብ ዓለም እትፍለየሉ ነገር ናይ ስራሕ ባህሎም እዩ።

ልዕሊ 30 ሃገራት ርእየ ኣለኹ፡ ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕ ባህሊ ዘለዋ ሃገር ግና ርእየ ኣይፈልጥን።

ካብዚ ብተወሳኺ ንግዜ ዝህብዎ ትኹረት ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ሰከንዳት ትርጉም ኣለዎም። ከም ኣብነት ኣውቶብስ ክትመፀሉ እያ ካብ ዝተብሃለሉ ግዜ፡ ንሰከንድ እውን ኣይትሓልፍን'ያ።

ቋንቋ ጃፓን ዋላ እኳ እንተለመድክዎ፡ ምንባብን ምፅሓፍን ግና ከቢዱኒ እዩ። ካብ ናይ ባዕሎም ፊደል ብተወሳኺ 'ካንጅ' ዝበሃል ናይ ቻይናውያን ምልክት ይጥቀሙ።

ይኹን እምበር ንኢትዮጵያ እናፍቕ። ፀሓይ ብራቕ ንጉሆ፡ ከምኡ እውን ምግቢ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ድማ ክትፎ፤ ሓፍተይ እተዳልዎም ምግብታት ኣብ ዓይነይ ይቕጀሉኒ።

ናይ ኢትዮጵያ ኣብያተ ብልዒ ካብ ዘለኹዎ ከተማ ርሑቕ ስለዝኾነ ኣይኸይድን'የ። ኣብ ጥቓይ በርበረ ዝሽየጠሉ ሹቕ እንተዝህሉስ እንታይ እስከ ነይሩዎ ግን እብል።

ን ጥበበስላሴ ፅጋቡ ከም ዘውግዓ።