"ቀላይ ሃረማያ ህይወትና ነይሩ፡ ሕዚ ግና የለን"
ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።

ምንፃፍ ቃላይ ሃረማያ

ቀላይ ሃረማያ፡ መሊሱ ንኸንሳእርር ኣብ 15 ሽሕ ሄክታር ስራሕቲ ተፋሰስ ክስራሕ ዋላ አኳ እንተተገበኦ፡ ኣብ ህንፀት ዝርከብ መፋስስ ግና ብጣዕሚ ንእሽተይ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ።