ዝንግዐ ሓየሊ ኣየር ኣመሪካ፡ ኣብ ምቅላዕ ድሕረ ባይታ ገበናት ደቪን ፓትሪክ ኬሊ

መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ቤተ ክርስትያን ቴክሳስ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

ኬሊ ምስ ሰበይቱ ነበር ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ መንበር ምንባሩ ፖሊስ ገሊጹ

ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ገበናዊ ድሕረ-ባይታ ናይቲ ኣብ ቴክሳስ ንብዙሓት ሰባት ቶኪሱ ዝቐተለ ደቪን ፓትሪክ ኬሊ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ብዘይምስፋሩ ንዝተራእየ ምዝንጋዕ ሓላፍነት ይምርምሮ ከምዘሎ ሓቢሩ።

እቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ነበር ኬሊ፡ ብዘቤታዊ ጎንጺ ተኸሲሱ ኣብ 2012 ብወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምፍራዱ፡ ብረት ከይውንን ተኣጊዱ ነይሩ'ዩ። እንተኾነ ዓሚ፡ ነቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሳን ኣንቶኒዮ፡ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ቤተክርስትያን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዘኽኣሎ ብረት ክገዝእ ክኢሉ'ዩ። ንሱ ኣብቲ መጥቃዕቲ 26 ሰባት ቀቲሉ ሃዲሙ 'ኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ኣብ ውሽጢ መኪንኡ ሞይቱ ተረኺቡ።

ብዕጡቓት ሓለፍቲ መንገዲ ድሕሪ ምህዳኑ፡ ነፍሰ-ቅትለት ንምፍጻም ብዝገበሮ ፈተነ ብዘጋጠሞ መውጋእቲ ከምዝሞተ ድማ ፖሊስ ሓቢሮም።

እቲ ወዲ 26 ዓመት ኬሊ፡ ኣብ እግሩን ኣካሉን'ውን ብሓደ ዜጋ ተወጊኡ ከምዝነበረ ሓላፊ ድሕነት ቴክሳስ ፍሪማን ማርቲን ንኣሶሼትድ ፕረስ ሓቢሩ።

"ኣፈናዊ ሓበሬታ ከምዘመልክቶ እቲ ናይ ኬሊ ናይ ዘቤታዊ ጎንጺ ኣብቲ ፍሉይ ናይ ሃገራዊ መዝገብ ገበነኛታት መዓስከር ሓይሊ ኣየር ሆሎማን ኣይሰፈረን" ኢሉ፡ እቲ ብሰኑይ ዝወጽአ መግለጺ። ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምትሕብባር ድማ ነቲ ገበናዊ መዝገቡ ይምርምሮ ከምዘሎ ወሲኹ ገሊጹ።

ሓንሳብ ድሕሪ ምኽልካሉ ኬሊ፡ ዳግማይ ብረት ክውንን ክፍቀደሉ ኣይነበሮን ኢሉ ኣማሓዳሪ ቴክሳስ ግረግ ኣቦት።

ቛይቂ ምስ ሓማቱ

ኬሊ ነታ ቤተክርስትያን ባፕቲስት ከጥቅዓ እንከሎ፡ ሓንቲ ሓውሲ-ኣውቶማቲክ ብረትን ሓንቲ ሽጉጥን ዓጢቑ ነይሩ። ቅድሚ'ቲ መጥቃዕቲ ድማ ምስ ሓማቱ ተቛይቚ ከምዝነበረ ሰበ-ስልጣን ሓቢሮም።

ብሓደ ዕጡቕ ሓላፍ መንገዲ ድሕሪ ምውግኡ ከኣ ኬሊ፡ ናብ ኣቡኡ ስልኪ ብምድዋል ብጥይት ከምዝተወግአን ክድሕን ከምዘይክእልን ሓቢሩዎ ነይሩ።

"እዚ መጥቃዕቲ'ዚ ኣብ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ዝተመርኮሰ ኣይኮነን" ኢሉ ማርቲን። ንሱ ብምውሳኽ "ዘቤታዊ ሽግራት፡ ብፍላይ ድማ ምስ ቤተሰብን በዓልቲ ቤትን ነይሮም እዮም ኢሉ። ኬሊ ብተንቀሳቓሲት ቴሌፎኑ ናብ ሓማቱ ናይ መፈራርሒ መልእኽትታት ሰዲዱ ነይሩ።

"ምስታ ኣባል ናይዚ ቤተክርስትያን'ዚ ዝኾነት ሓማቱ ተቐሓሒሩ ከምዝነበር ንፈልጥ ኢና" ኢሉ ማርቲን።

መግለጺ ስእሊ,

ንመዘከርታ መወትቲ 26 መሳቕል ተተኺሎም

እቶም ግዳያት መን'ዮም?

ካብ 12 ክሳብ 14 ናይቶም ግዳያት ቆልዑ ኣዮም ኢሉ ሓላፊ ፖሊስ ዊልሰን ካውንቲ ጆ ታኪት። እቲ ዝነኣሰ ዝሞተ/ት ድማ ወዲ/ጓል ሓደ ዓመት ነይራ/ሩ። ዋሽንግተን ፖስት ከምዝሓበሮ ክሳብ ሸሞንተ ዝኾኑ ስድራ ሆልኮምበ ድማ ተቐቲሎም።

ቢቢሲ ዘዘራረባ ጎረቤት ሆልኮምበ ዝኾነት ፓውሊን ጋርዛ፡ እታ ስድራ መላስ-ኣውያት ዘይብላ'ያ ጠፊኣ። ካብታ ቤተክርስትያን ዋላ ሓደ ኣይተመልሰን ኢላ።

ካልኦት 20 ሰባት ድማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ቆሲሎም።

እቲ ቀታሊ መን'ዩ?

ኣብ 2012 ንበዓልቲ ቤቱን ወዳን ድሕሪ ምህራሙ፡ ኬሊ፡ ንሓደ ዓመት ክድረትን ተፈልዩ ክትሓዝን ብወትሃደራዊ ቤት ፍርዲ ተፈሪዱ።

ድሕሪ ክልተ ዓመት ብምኽንያት "ሕማቕ ጠባይ" ተለቒቑ ኢላ ወሃቢት ቃል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ።

"እዚ ሰብ'ዚ ጎነጻዊ ጠባያት ከምዝነበሮ ንጹር'ዩ፣ ገለ ፈተናታት'ውን ነይርዎ። ክትኮስ ዝቐረበ ነታጒ'ዩ ነይሩ" ኢሉ ኣማሓዳሪ ኣቦት።

ክሳብ ዝሓለፈ ሓምለ ኬሊ፡ ኣብ ሓደ ናይ መዘናግዒ ቦታ (ፓርክ) ከም ዋርድያ ኮይኑ ሰሪሑ። እንተኾነ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ ሰሙናት ናይ ስራሕ ውዕሉ "ተሰሪዙ"። ዘይተዓጥቀ ዋርድያ ኮይኑ ክቑጸር ድማ ፍቓድ ተዋሂብዎ ነይሩ።

"ናይ ብሕቲ ዋርድያ ኮይኑ ክሰርሕ ዘኸልክሎ ሓበሬታ ኣብቲ ሃገራዊ ናይ ገበን መዝገብ ዝሰፈረ ነገር ኣይነበረን" ኢሎም ፖሊስ።

እዚ መጥቃዕቲ'ዚ ሓደ ወርሒ ድሕሪ'ቲ ህይወት 58 ሰባት ዝቐዘፈን ኣማኢት ዘቑሰለን ኣብ ታሪኽ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ዝበዝሐ ህይወት ዝቐዘፈ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ሓደ ናይ ሙዚቃ ፈስቲቫል ዝተገብረ መጥቃዕቲ'ዩ ኣጋጢሙ።