ሕፁይ ቢቢሲ- ብሉፅ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ እዚ ዓመት ፔር-ኤመሪክ ኦባመያንግ - ጋቦን/ዶርትመንድ

ፒየር ኤሜሪክ
ናይ ምስሊ መግለጺ ፒየር ኤሜሪክ

ኣብ ታሪኽ ናይ ጀርመን ቡንደስሊጋ (ቀዳማይ ዲቪዥን)ን፡ ንሓንሳብ'ውን ይኹን ዝበዝሐ ሸቶ ብምምዝጋብ ጸብለል ኢሉ ዝተረኽበ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኣይነበረን፡ ክሳብ'ቲ ፔር-ኤመሪክ 31 ሸቶታት ኣብ ዓመተ 2016-2017 ዘመዝገበሉ እዋን።

ቁጽሪ ናይ'ቲ እዚ ጋቦናዊ ተጻዋታይ ዘመዝገቦ ሸቶታት፡ ነቲ ኣብ 1990ታት ንኽልተ ግዜ ዝለዓለ ክልተኣዊ ኣመዝጋቢ ጋናዊ ቶኒ የቦዋህ ሓሊፍዎ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 40 ዓመታት 30 ሸቶታት ብምምዝጋብ መበል 4ይ ተጻዋታይ ቦንደስሊጋ ኮይኑ።

እቲ ብማዕሪኡ ኣድናቖት ዘትረፈ ሓቂ ድማ፡ እዚ ኮኾብ ጋንታ ዶርትመንድ፡ እተን 31 ሸቶታት ኣብ 32 ግጥማት ዘመዝገበን ምዃነን'ዩ። እቲ ኣዝዩ ፈጣንን መንጢላን ዝኾነ ተጻዋታይ፡ ንክልተ ዓመት ኣከታቲሉ ኣብታ ናይ በንደስሊጋ ናይዚ ዓመት ብልጽቲ ጋንታ ብምዃን ዝተዓወተት ጋንትኡ፡ ናይ ምጽዋት ዕድል ክረክብ ኣኽኢልዎ'ዩ።

ኣብ መጋቢት ናይዚ ዓመት ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ (ናይ ኣውሮጳ ክለባት) ስሉስ-ሸቶ (3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ጸወታ) ኣንጻር ናይ ፓርቱጋል ክለብ በነፊካ ብምምዝጋብ፡ ሸቶታቱ ናብ 40 ክብ ከብሎ ኪኢሉ'ዩ። እታ ናብ ጋንታ ኢንትራኸት ፍርንክፈርት ዘመዝገባ፡ ሓንቲ ካብተን ሸቶታቱ'ውን ንክለብ ዶርትመንድ 'ዋንጫ ጀርመን' ክትዕወት ኣኽኢልዋ'ዩ።

ብቕዓት ኣውባመያንግ ኣመና ጽቡቕ ብምንባሩ፡ ሕጹይ ናይ ፊፋ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ'ዚ ዓመት ክኸውን በቒዑ ነይሩ። እዚ ክብሪ'ዚ ዝተዋህቦ እንኮ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ድማ'ዩ። እዚ ወዲ 28 ዓመት ምስቲ ናይ ቢቢሲ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ሕጹይ ዝኾነ ሳድዮ ሜይን እውን ኣብቲ ናይ ይ'ባሉን ዲ ኦር' ሓጺር መዝገብ ሕጹያት ኣትዩ ይርከብ።

ዋላኳ፡ እቲ ወዲኒ ዝኾነን ፋሽን ዝፈቱን ጋቦናዊ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ዕረፍቲ እዋን ካብ ዶርትመንድ ክወጽእ'ዩ ዝብል ብዙሕ ትጽቢት እንተነበረ፡ ካብ ዘለዎ ምንቕ ኣይበለን።

ከም በዓል ፓሪስ ሲንት ጀርሜንን ማንቸስተር ሲቲን ተገዳስነት ኣርእየን ነይረን፡ እንተኾነ ግና፡ እቲ ናብታ ክጽንበራ ብዙሕ ባህጊ ዝነበሮን ኣባሓጎኡ ዝድግፋን ዝነበረ ክለብ ሪያል ማድሪድ፡ ሸለል ኢላቶ ብምሕላፋ፡ ሕልሙ ኣብቂዑ፡ ዋላኳ ኣብ 2013 ምስ ዶርትመንድ ካብ ዝጽንበር ጀሚሩ ዘደንቕ ሸቶታት ናይ ምምዝጋብ ክእለት ዘርኣየ እንተኾነ።

ብሓቂ'ውን፡ እዚ ጸብጻብ'ዚ ክሳብ ዝተጻሕፈሉ እዋን 135 ሸቶታት ኣብ 204 ግጥማት ምምዝጋቡ (እዚ ኣሃዝ እዚ ብናይ ዶርትመንት ክረጋገጽ ዘለዎ)፡ ነቲ ብማይክል ዞርክ ተባሒቱ ዝርከብ ናይ ዶርትመንድ ዝለዓለ መዝገብ ሸቶታት ኣብ መወዳእታ'ዚ ዓመት እዚ ክሰብሮ ይኽእል'ዩ።

እቲ መብዛሕትኡ እዋን 'ኦባ' ተባሂሉ ዝፍለጥ ተጻዋታይ፡ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ሎም ዘመን'ውን በቲ ልሙድ ዘየቋርጽ ምንቅስቓሳቱ ብምፍላም፡ ኣብተን ቀዳሞት 6 ጸወታታት 8 ሸቶታት ከመዝግብ ኪኢሉ'ሎ።

ኣብ ዓለምለኻዊ ውድድራት ግን ዘይዕዉት ዓመት'ዩ ኣሕሊፉ። ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይተጻወተ፡ ዋላኳ ክልተ ሸቶታት ኣብ ሰለስተ ጸወታታት ከመዝግብ እንተኸኣለ፡ ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪቃ፡ ሃገሩ ክንዩ ናይ ጉጅለታት ደረጃ ክትሓልፍ ኣይከኣለትን።

እሞ'ኸ፡ በቲ ናይ ጀርመን ቅያታቱ፡ ኦባመያንግ ናይ ቢቢሲ ናይ ኣፍሪቃ ብሉጽ ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል'ዶ ይኸውን?

ናትኩም ብሉጽ ንምምራጽ እዚ ፈለግ African Footballer of the Year contenders ተጠቐሙ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ኦቦመያንግ፡ ሕጹይ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ