ንቤት ፍርዲ ከገልግሉ ዝሓተቱ ባራክ ኦባማ ኣየድልየናን ዝብል ምላሽ ተዋሂብዎም

ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ
ናይ ምስሊ መግለጺ ፕረዚደንት ኦባማ በዓል-ሞያ ሕጊ ነይሮም

ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከም ኣባል ኮማዊ ባይቶ ዳንነት (ኣብ ኣሜሪካ፡ ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ሕብረተሰብ ተዋጺኦም ኮማዊ ጉዳያት ዝዳንዩ ሰባት) ኮይኖም እንተቐረቡ'ውን፡ ከይተሓተቱ እዮም መፂኦም ብዝብል ተሰናቢቶም።

ምምፅኦም ምስተሰምዐ፡ ንዕኦም ክርእዩ ዝደለዩ ሰባት፡ ዳሊ ሰንተር ኣብ ዝበሃል ህንፃ ምምሕዳር ከተማ፡ ብሃንቀውታ ክፅበዩ ተራእዮም።

ዋላ'ውን ዘይተመደብካ ብጁሪነት ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ዝተለመደ እንተኾነ፡ ንኦባማ ንምንጻግ ዝተዋህበ ዕላዊ ምኽንያት ግን የለን።

ትማሊ ረቡዕ ኣንጊሆም ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝበፅሑ ኦባማ፡ ድሕሪ ቀትሪ እዮም ተመሊሶም።

ፕሮፌሰር ሕጊ ኦባማ፡ ብመኪንኦም እንትኸዱ ማዕከናት ዜና ብሄሊኮፕተር ከይተረፈ ዘንብየንኦምን ተኸታቲሎኦምን።

ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝረኸብዎም ዳኛ ከኣ ኣገልግሎቶም ከምዘየድልዮም ሓቢሮም ሰንዮሞም።

ኦባማ ካብኡ ወፂኦም ቅድሚ ምኻዶም ነቲ ኮማዊ ዳንነት ከገልግሉ ንዝመጽኡ ኩሎም ምስጋና ኣቕሪቦም።

ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ኦባማ መፅሓፍ ሒዞም ብምምፃእ ንኽፍርሙሎም እንትሓቱ፡ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ፍርዲ ከይተረፈን ካልኦት ብዙሓትን ሓቢሮሞም ስእሊ ተሳኢሎም።

ንኮማዊ ዳንነት ካብ ዝመፁ ሰባት እውን ንኦባማ ሰላም ምባሎም ጥራሕ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ዝኾነ ታሕጓስ ከምዝተሰምዖም ገሊፆም።

ዳይሬክተር ኮምዩኒኬሽን ኦባማ ካቲ ሂል "እዞም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ዴሞክራሲ እዛ ሃገር፡ ልዕሊ ስልጣን፡ ዜጋ ከምዝቕድም ኣርእዮም እዮም" ኢለን።

ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ቡሽ ነቲ ቤት ፍርዲ ንኸገልግሉ፡ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ፃውዒት ቀሪቡሎም'ኳ እንተነበረ፡ ምስ ካልኦት ነቲ ጁሪ ዘገልግሉ ስእሊ ተሳኢሎም ብምብታኖም ተሰናቢቶም እዮም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት