ሕፁይ ቢቢሲ- ብሉፅ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ እዚ ዓመት፡ ሳድዮ ማኔ፡ ሰኔጋል/ሊቨርፑልን

ሳድዮ ማኔ
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳድዮ ማኔ

ኮኸብ ተጻዋታይ ሰኔጋልን ሊቨርፑልን ሳድዮ ማኔ፡ ኣብ 2017 ዓ/ም/ፈ ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ካብ ዝነበሮም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ሓደ እዩ። ናብ ናይ ሎምዘበን ውድድር ኩእሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብሰብ ሞያ ደገፍቱ ጥራሕ ኣይኮነን ተመሪጹ። ናብ ናይ ባሎንዶር ውድድር ካብ ዝተሓረዩ 2 ኣፍሪቃውያን ሓደ እዩ።

ሃገሩ ሰኔጋል ድሕሪ 2002 ዓ/ም/ፈ ንፈለማ እዋን ናብ ናይ ዓለም ዋንጫ ንኽትሓልፍ ዘይትካእ ግደ ነይርዎ።

ንሃገሩ ሰኔጋል ወኪሉ ኣብ ዝተሳተፎም 9 ዓለም ለኸ ጸወታታት እውን 4 ግዜ ከጥቅዕ ኪኢሉ'ዩ።

ሳድዮ ማኔ፡ ካብ ፈላሚ ውድድር ዓመት ጀሚሩ፡ ናይ ምውዳእ ዓቕሙ ተጠቒሙ ጋንትኡ ንተደጋጋሚ ዓወታት ኣብቂዕዋ እዩ።

ሳድዮ ማኔ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰኔጋል ኣብ ርብዒ ፍጻመ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮን ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ክሳተፍ ብዘይምኽኣሉ ጋንትኡ ናብ ናይ መወዳእታ 4 ጋንታታት ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ኣውራ ተጻዋታይ ናይ ምዃን ሕልሚ ሳድዮ ማኔ'ውን መኺኑ ተሪፉ።

ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰኔጋል፡ ሳድዮ ማኔ ኣብ ዘይብሉ ሓንሳብ ጥራሕ እያ ንመጋጥምታ ስዒራ። ስለዚ ሰኔጋል ንሳድዮ ማኔ ክተሰልፍ ምኽኣላ ክንደየናይ ዝኣክል ተዓዲላ ምንባራ ዘርኢ'ዩ።

ኣብ ናይ ሊቨርፑል መፈለምታ ጸወትኡ እውን እንተኾነ፡ ጋንትኡ ሊቨርፑል ንቐንዲ መነሓንሕታ ጋንታት ኣርሴናልን ኤቨርተንን ብምስዓር ተስፍኡ ኣለምሊሙ።

ሳድዮ ማኔ 13 ሸቶታት ብምቑጻር'ዩ ነቲ ዓመተ ጸወታ ዛዚምዎ። እቲ እዋን ዘይነጽፍ ዓወታት ዝሓፈሰሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ከባቢ ዓይነ ብርኩ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ሚያዝያን ግንቦትን ካብ ጸወታ ወጻኢ ክኸውን ተገዲዱ ነይሩ።

ዋላ እኳ ኣብ ውሑዳት ጸወታታት ጥራሕ ተሰሊፉ እንተነበረ፡ ምስ ወዲ ጋንትኡ ኩትኒሆ ብሓባር ብሉጽ ሸቶ ዘመዝግብ ተባሂሉ ተሸሊሙ'ዩ።

ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሊቨርፑልን ናይ ብሉጻት ብሉጽ ተጻዋታይን ተባሂሉ ሽልማት ተበርኪትሉ።

ሊቨርፑል ምስ ማንችስተር ሲቲ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ መካቲዒት ቀይሕ ካርዲ ተዋሂብዎ እንከሎ'ውን ኣብ 3 ጸወታታት 3 ሸቶታት ብምቑጻር ጋንትኡ ኣብ ፕርሚየር ሊግ ኢንግሊዝ ጸብለልታ ክተርኢ ኣኽኢሉ።

ወዲ 25 ዓመት ብሉጽ ተጸዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሳድዮ ማኔ፡ ንሊቨርፑል ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክል ዓንዲ ሑቐ ከምዝኾነ ምፍላጥ ዝከኣል ካብ ሜዳ ክርሕቕ እንከሎ'ዩ።

ኮኸብ ተጸዋታይ ሰኔጋል ሳድዮ ማኔ፡ ዓመታዊ ጸወትኡ ተዓዋቲ ሽልማት' ብሉጽ ተጸዋታይ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ 2017 ብምስዓር ክዛዝም ተስፋ ገይሩ'ሎ።

ናትኩም ብሉጽ ንምምራጽ እዚ ፈለግ ተጠቐሙ።

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ሳድዮ ማኒ- ሕጹይ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ